Sääntöhahmotelma keskustelufoorumille

Blogia kirjoittamassa

Paluu sivulle Artikkelit

Sivun aiheet:

Sivun loppuun (jos haluat tarkastella vain saatuja kommentteja, käytä tätä linkkiä).

Miksi loin uuden foorumin?

Olen pystyttänyt uuden keskustelufoorumin. Perusidea foorumissa on mahdollisimman matala osallistumiskynnys, jolloin eri tavoin vammaiset, kommunikaatio-ongelmista (kuten aspergerin syndrooma, autismi, AD(H)D yms.) kärsivät, suomen kieltä syystä tai toisesta huonostikin osaavat, aloittelevat ristikoiden ja älypelien ratkojat uskaltaisivat esittää kysymyksiään. Ajatuksena on, että voisi kirjautuakin nimettömänä, jos valitaan toimintaperiaatteeksi kirjautuminen (muitakin vaihtoehtoja on). Oikeaa nimeä ei tarvitsisi ilmoittaa. Ainoa vaatimus on, että on jatkossakin toimiva s-postiosoite.

Tämä sivusto on palvellut tarpeitani kohtuullisesti tarpeitani – kiitos erityisesti nimimerkille ”silp puri” erittäin rakentavasta keskustelusta. Olen myös eräiltä muilta sivuilla vierailleilta saanut apua omiin ristikkokysymyksiini. Sivujen kommenttiosio on jossakin määrin toiminut erillisen foorumin tavoin, erityisesti blogikirjoitussivun 9/2018 päiväkirjaosuudessa, sen jatkosivulla ja erityisesti omia ristikkokysymyksiäni käsittelevällä sivulla (sivu on poistettu). Minun tapani käsitellä asioita nyt vaan toimisi vähän paremmin erillisellä foorumilla. Olen sinne jo muutaman uuden säikeen laittanut, kuten esim.:

Ajatus toisesta foorumista on ollut minulla ajatuksissa noin vuoden ajan, mutta yksityisenä sivuna, jota tarkastelemaan olen joitakin henkilöitä pyytänyt. Kukaan ei kuitenkaan koskaan vastannut pyyntööni, joten laitoin sivun julkiseksi. Luonnos ei siten ole hetken mielijohde vaan olen harkinnut tarkkaan jokaista kohtaa. Tämänhetkiseen tilaan vaikutti merkittävällä tavalla se, että Sanaris poistaa keskustelufoorumiltaan järjestelmällisesti kaikki sellaiset viestit, jotka linkittävät sivustolleni.

Tein sivun Kovisoveluudet alisivuineen ristikonratkojien avuksi. Haluan löytää tavan, jolla se voisi parhaiten palvella toisia ratkojia. Linkitän foorumisivustolla blogisivustolle ja päinvastoin. Tällä sivustolla voisin satunnaisesti luoda joitakin ristikon ristikon vihjeanalyysejä (itse ristikkoa en voisi tekijänoikeussyistä antaa käytettäväksi kuten Sanariksen Ristikon anatomia -osastossa on mahdollista).

En koe olevani mikään asiantuntija, vaan jaan omia kokemuksiani (ks. sivu Sivuston idea). Toivon, että varsinaiset asiantuntijat voisivat auttaa kehittelytyössä ja korjata mahdollisia virheitä sivustollani. Muutamia korjausehdotuksia olen saanutkin ja kiitos niistä.

Vaikka en saisi merkittävää kävijämäärä, se ei kiusaisi, jos se minun lisäkseni voisi palvella muitakin ihmisiä. Rehellisesti ottaen kuulun itsekin luettelemieni vammaisten joukkoon, mistä nyt kerron myös 9/2018 blogikirjoituksen toisessa jatko-osuudessa.

Foorumin luomisessa arvelutti eniten moderointi, jota joka tapauksessa joutuisin tekemään. Olen kohdannut epäjohdonmukaiseksi kokemaani moderointia ja koen itselleni haasteeksi johdonmukaisen moderoinnin luomisen. Koska moderointia joutuisi joka tapauksessa tekemään, mitään suurta kävijämäärää en toivo. Toivon, että saisin tuekseni apumoderaattorin. Siksi tein moderaattorihaastesivun. Näin kaikki ei olisi omien voimavarojeni riittävyydessä.

Luonnostelma foorumin säännöistä

Olen tehnyt luonnostelman pohjalta sivun Keskustelusäännöt foorumisivustolle. Se noudattaa hyvin pitkälle alla olevaa hahmotelmaa, joskin olen siihen muutamia pieniä muutoksia tehnyt (loin myös säikeen, jossa säännöistä voi keskustella). Luonnostelma on pohjana myös tämän sivuston keskustelusäännöille.

  1. Keskusteluryhmän tarkoituksena on käsitellä sanaristikoita kaikista näkökulmista käsin (laadinta, kuvitus ja ratkonta eri muodoissaan). Sivuilla saa käsitellä myös sanaristikkoihin verrattavia älytehtäviä. Myös tietoteknisiä asioita voi kysyä, jos ne liittyvät nimenomaisesti ristikoiden ratkontaan tai älypeleihin. Yleisluonteisille tietoteknisille asioille on omat sivustot ja yleiset tietotekniikkakysymykset poistetaan. Muiden kuin sanaristikoiden ja älytehtävien käsittely aiheuttaa säikeen tai yksittäisen kommentin poistamisen.
  2. Valitse nimimerkki, jota kukaan muu ei sivustolla käytä. Käytä vain tuota yhtä nimimerkkiä. Tähän kyllä voi moderaattorilta pyytää poikkeuslupaa. Moderaattorilta voi pyytää oikeutta vaihtaa nimimerkkiä tai erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa jopa käyttää useita nimimerkkejä. Ilman lupaa tehdyt nimimerkit vaihdot tai useiden nimimerkkien käytöt voivat aiheuttaa jopa pysyvän kirjoituskiellon.
  3. Asioita saa käsitellä perusteellisesti ja se on tällä keskustelusivustolla jopa erittäin toivottavaa, koska päämääränä on auttaa kaiken tasoisia ratkoja pääsemään alkuun ja eteenpäin. Tällöin on tarpeen käsitellä asioita erittäin perusteellisesti ja tarvittaessa hyvinkin pitkään. Pitkiin asian vierestä jaaritteluihin ja saman asian toistamiseen eli jankkaamiseen sekä trollaamiseen (tahalliseen häiritsemiseen) ja spämmäämiseen (sama asia tuodaan esille useassa paikassa) saatetaan kuitenkin puuttua huomautuksella tai viestien poistamisella.
  4. Jos keskustelija haluaa pysyä nimettömänä, henkilöllisyyttä ei saa paljastaa eikä siitä saa arvuutella.
  5. Toisten keskustelijoiden persoonaan menevät, vähättelevät, ivalliset ja piikittelevät kommentit poistetaan. Vähätteleväksi kommenteiksi lasketaan myös oman erinomaisuuden korostaminen esim. siinä kuinka nopeasti on jonkin tehtävän ratkaissut, sillä kommentti voi sisältää toisten ratkontataitojen vähättelyä. Tällaisten viestien poisto tehdään myös siksi, ettei kukaan provosoisi tai provosoituisi.
  6. Myös muun kaltaiseen asiattomaan ja Suomen lain vastaiseen kirjoitteluun puututaan.
  7. Tarpeeton puuttuminen kirjoitusvirheisiin tai huonoihin ilmaisuihin voi aiheuttaa kommentin poistamisen, sillä päämääränä  on pitää keskusteluihin osallistumiskynnys mahdollisimman matalana. Jos jokin asia jäi aidosti epäselväksi, voi ystävälliseen sävyyn pyytää tarkennusta.
  8. Tehtävien laatijoita ja kuvittajia saa arvostella, mutta arvosteluun sovelletaan kohdan 5. periaatteita. Lisäksi laatijoiden tekemien virheiden kohtuuttoman pitkä käsittely ei ole suotavaa ja siihen saatetaan puuttua. Periaatetta sovelletaan myös muihin ristikko- tai älypelikeskustelupalstoihin, mikäli niihin on viitattu.
  9. Moderaattorin toimintaa saa arvostella erillisosiossa ja arvostelemiseen sovelletaan kohtaa 8. Muualla kuin erillisosiossa moderaattorin arvosteleminen on kielletty.
  10. Muista, että kirjoitat omia mielipiteitäsi.
  11. Kirjoita viestisi oikeaan säikeeseen, jotta viestin otsikkoa ei ylläpidon tarvitsisi korjata jälkikäteen. Otsikkojen korjailusta koituu ylläpidolle tarpeetonta työtä. Muista pysyä säikeen otsikon aiheessa. Laita asiasta poikkeamisista omat säikeensä ja linkitä niihin. Lyhyet, humoristiset ja toisia loukkaamattomat kevennykset ovat sallittuja. Väärään osastoon tulleet yksittäiset kommentit tai keskustelusäikeet saatetaan siirtää muualle.
  12. Jos lainaat jonkun muun tekstiä, laita linkki tai lähde, mistä teksti on lainattu. Linkittäminen ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin blogeihin, ei-kaupallisten palveluorganisaatioiden ylläpitämiin sivustoihin ja muihin keskustelupalstoihin on sallittua. Mikäli haluat linkittää toisiin sivustoihin, ota selvää, onko linkittäminen toisesta osapuolesta sallittua. Omien kaupallisten palveluiden/tavaroiden myymiseksi tarkoitettua linkittämistä ei sallita. Kommenteissa saa kuitenkin viitata kaupallisiinkin sivustoihin mm. siihen, mistä voi ostaa tarvitsemansa laitteen, esim. jonkin tablet-laitteen. Omien ei-kaupallisten sivustojen sekä ei-kaupallisten organisaatioiden mainostaminen on sallittua allekirjoituksessa. Kahta mainosta enempää ei kuitenkaan allekirjoitukseen saa laittaa. Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä moderaattoriin.
  13. Moderaattorilla on oikeus poistaa epäasiallisina pitämiään kommentteja tai kokonaisia säikeitä. Hän voi myös välikommentissa ja/tai moderaattoriosastolla tarvittaessa kertoa poistojen syyt, jotta sääntörikkeiltä vastaisuudessa vältytään. Poistettuja kommentteja ei palauteta, mutta jos poisto osoittautui perusteettomaksi, kommentoijalle annetaan mahdollisuus saman sisältöisen uuden kommentin luomiseen. Moderaattorille saa ilmoittaa myös mahdollisista sääntörikkeistä. Jos tarvetta ilmenee, käyttäjätunnus saatetaan poistaa usean tahallisen sääntörikkeen takia määräaikaisesti pois käytöstä tai pysyvästi. (Asiat ovat kootusti esillä edempänä.)
  14. Sivustolle kirjautuessa ei tarvitse ilmoittaa oikeaa nimeä, mutta käyttäjältä vaaditaan, että hänellä on jatkossakin toimiva s-postiosoite. Mikäli havaitaan, että jokin nimimerkki on käyttänyt kertakäyttöistä s-postiosoitetta, nimimerkin käyttöoikeus poistetaan.
  15. Palkintotehtävien osalta ei sallita minkäänlaista toisten ratkojien auttamista sinä aikana kun palkintotehtävien ratkaisujen palautusten lähettämisaika on meneillään. Myös avun pyytäminen tänä aikana on ehdottoman kiellettyä, sillä avun pyytäminen voi provosoida jonkun vastaamaan. Auttamiseksi lasketaan mm. se, että kerrotaan, että vihjeeseen sisältyy jokin jekku, mitä vihje nimen omaisesti ei tarkoita ja mistä voi löytyä apua (yleisistä apuneuvoista on foorumisivustolla sivu Ristikkoapuneuvoja). Vihjeitä ei ennen palkintotehtävien ratkaisujen palautusten umpeutumisaikaa ole syytä juuri kuvata, sillä kuvailuihin saattaa tahattomasti tulla neuvoja. Suotavaa on, että vihjeistä ei kerrota enempää kuin vain sen, että jokin vihje oli kommentoijan mielestä hyvä tai huono. Jos epäilee suoranaista virhettä, siitä voi kertoa, mutta virhe-epäilyistä kerrottaessa on syytä varoa antamasta ratkontaneuvoja. Koska moderaattorilla ei ole mahdollista valvoa sitä, onko annettu ratkontaneuvoja ennen palkintoristikoiden palautusajan päättymistä, tahallisesta ennenaikaisesta auttamisesta voi kertoa moderaattorille.

Sääntöluonnos on pitkä, koska tavoitteena on noudattaa sovelletusti yleisiä foorumeilla noudatettavia sääntöjä (kuten esim. Matkapuhelinfoorumin säännöt), yleisiä ristikkokeskustelusääntöjä (Sanariksen foorumin keskustelusäännöt ) ja sääntöjä, jotka mahdollistavat mahdollisimman matalan kynnyksen keskusteluihin osallistumiselle. Sanariksen foorumin keskustelusääntöjä pidän eräiltä osin huonoina. Loin eräiltä osin varta vasten erilaiset säännöt. Sääntöihin voisi tehdä tarvittaessa muutoksia.

Lisäksi tulee suositukset:

Suositukset löytyvät keskustelufoorumin ohjesivuilta ja niistä voi keskustella.

Foorumialusta

Sääntöjen lisäksi olennaista on sopiva valmis-ohjelma. Alla pari sivustoa malliksi:

 • Matkapuhelinfoorumi. Käytössä on XenForo. Kysyin tästä Matkapuhelinfoorumista. Nimimerkin vaihto edellyttää ylläpitäjän toimia. Koska olisin myös ylläpitäjä ja olen joskus tehnyt ylläpitotoimia, sen pitäisi onnistua. Viestit tulevat aina peräkkäin eikä foorumialusta anna mahdollisuutta sisäkkäisiin kommentteihin. Foorumi on maksullinen. Jos asennan maksullisen foorumin, toivon sponsorointia.
 • Digital Art Forum (esimerkkikeskustelu, jossa olen itse mukana). Viestin voi laittaa sekä uutena kommenttina, että toiselle kommentille vastauksena niin, että vastaus sisentyy. En löytänyt tietoa, minkä nimistä foorumialustaa on käytetty. Jos kyse on itse koodattu alusta, se ei käyttööni sovellu.

Loin ilmaisista foorumeista oman artikkelin, johon siirsin foorumialustaa koskevia teknisluonteisia kysymyksiä. Otin käyttöön WordPress & bbPress -yhdistelmän.

Foorumin sisältöön liittyvät näkökulmat:

 • Välttämättömät osastot, joita on nyt neljä:
  • Kysymysten esittämiseen tarkoitettu osasto pääosasto ”Sanaristikot”. Siinä voi esittää kysymyksiä muistakin peleistä/tehtävistä kuin sanaristikoista.
  • Muut aiheet”. Ks. foorumin säie Muut asiat osaston tarkoitus, jossa osaston sisällöstä voi keskustella.
  • Lisäsin vielä osaston ”Tarinointia”. Sanaris.fi-sivustolta löytyy ristikon tekemiseen liittyviä tarinoita, joten kyse olisi tämäntapaisista kertomuksista, joita voi jakaa sivulla vierailijoiden kanssa.
  • Osasto ”Moderointi”, jossa voi kommentoida moderoinittin liittyviä asioita.
 • Keskusteltavat asiat:
  • Olisiko syytä luoda suljettuja osastoja, jotka tarjoavat apua pienissä porukoissa? Tähän tarkoitukseen on olemassa BuddyPress. En ymmärrä sen logiikka ja tarvitsen apua lisäosan ymmärtämiseksi.
  • Minkälaisilla periaatteilla toimittaisiin? Olen päättänyt niin, että pääsääntöisesti sivuille pitää kirjautua. Voin satunnaisesti poikkeustilanteissa sallia vapaan kirjoittelun. Jos olen pidemmän aikaa poissa, kommentit eivät ilmestyisi välittömästi sivulle vaan ne menisivät ennakkotarkastusjonoon. Ks.  sivu Valvontakäytännöt (asiaan liittyy myös kommentointisivu).
  • Matkapuhelinfoorumissa on moderaattoriosastolla luettelo bannatuista käyttäjistä. Onko sellaiselle tarvetta?  Se saattaa aiheuttaa leimautumista, mutta jollakin lailla pitäisi laittaa tiedoksi, että jollakin henkilöllä on keskustelukielto. Voin laittaa asiasta s-postin, mutta riittääkö se? Avasin asiasta keskustelun.

Kyselin KolmiokirjaltaLehtitukulta, Grawikolta ja Onnen ristikkolehdiltä olisiko firmoilla kiinnostusta toisesta foorumista. Lisäksi olen ollut yhteydessä joihinkin ei-kaupallisiin toimijoihin s-postin tai Twitterin avulla (ks. sivu Linkit). Toin esille sen, että Sanariksen keskustelupalstalla ei juuri keskustella helpoista ristikoista ja tarvittaisiin matalan kynnyksen foorumia. Kysyin olisiko kiinnostusta foorumiin, jossa voisi keskustella niistäkin. En ole saanut montaakaan vastausta. Jotkut järjestöt ovat olleet kiinnostuneita.

Moderointi

Loin tarkat säännöt mahdollisista karanteeneista valvontakäytäntösivulle.

Ajattelin, että moderaattori voisi laittaa tarvittaessa hakasulkeissa ([…]) huomautuksia ja mikäli kommentti poistetaan, hän voisi hakasulkeissa kertoa poiston syyn. Poiston syyn voisi kertoa myös moderaattoriosastolla. Molempiakin käytäntöjä voisi käyttää. Moderoinnista on tarkoitus luoda mahdollisimman avoin Matkapuhelinfoorumin tavoin.

Varamoderaattori (tai useita varamoderaattoreita) olisi hyödyllinen, ettei tarvitsisi laittaa foorumia tilaan, jossa jokainen kommentti vaatii hyväksyntää ennen julkaisua. Varamoderaattorienkin pitäisi muistaa ”sulkea ovi perässään”, jos he ovat pitkän aikaa poissa. Aina kun kukaan ei ole pitkään aikaan paikalla, kommentointi pitäisi laittaa ennakkotarkastustilaan.

On erittäin suuri riski, että keskustelufoorumi ei toimi. Merkittävimmät nimenomaisesti ristikko- ja älypelifoorumia koskevat riskitekijät, joiden vähentämiseksi olisi tarpeen useita moderaattoreita/ajoittainen ennakkosensuuri, ovat seuraavat (asiat on laitettu riskijärjestykseen eli no 1 on suurin riskitekijä):

 1. Jos joku heittää ilkeilevän kommentin, sen saisi mahdollisimman pian siivottua. Jos ilkeilevä kommentti ehtii olemaan foorumissa pitkään, asiallisen kommentin tehnyt ei toistamiseen uskalla kysyä mitään.
 2. Ilkeilevä kommentointi voi aiheuttaa vastareaktion ja keskeyttää pitkäksikin aikaa asiallisen aiheen käsittelyn. Tällainen pitäisi pystyä keskeyttämään mahdollisimman nopeasti (tähän liittyy 28.9.2018 päiväkirjateksti).
 3. Säännösehdotelman kohdan no 15 valvonta saattaa olla ongelmallista, mutta sitä kuitenkin pyritään mahdollisuuksien rajoissa noudattamaan.
 4. Jos keskustelu menee samojen asioiden jankkaamiseksi ilman mitään edistystä. Yleensä riittää huomautus asiasta. En pidä asiaa vakana.
 5. Asia menee sivuraiteelle. Ei erityisen paha asia, jos sivuraiteelta osataan pian palata takasin. Yleensä riittää huomautus asiasta. En pidä asiaa vakana. Pohdiskelen 9/2018 toisen päiväkirjaosuuden 24.9.2018 kohdassa, pitäisikö hieman sallia asian vierestä kirjoittelua mielenkiinnon ylläpitämiseksi.

Noiden viiden kohdan lisäksi on tietenkin yleiset foorumeita koskevat rikkomukset, joita pitäisi valvoa. Lainausten sääntöjen mukaisuus on listauksessa vähäpätöisimmästä päästä, koska minulla ei ole mitään kaupallisia intressejä.

Moderaattorin mahdolliset toimenpiteet:

Alla kootusti lista asioista, joita moderaattori saattaa tehdä (tähän saattaa vielä tulla lisäyksiä, sillä jokin kohta saattaa olla unohtunut):

 1. Moderaattori saattaa hakasulkeissa ([…]) huomauttaa sääntörikkeestä. HUOM. Muut kuin moderaattori eivät saa käyttää hakasulkeita.
 2. Moderaattori saattaa hakasulkeissa ilmoittaa, että kommentti on poistettu. Poistettuja kommentteja ei palauteta, mutta jos poisto osoittautui perusteettomaksi, kommentoijalle annetaan mahdollisuus saman sisältöisen uuden kommentin luomiseen.
 3. Moderaattori voi poistaa säikeen. Hän saattaa ilmoittaa säikeen poistosta moderaattoriosastolla.
 4. Moderaattori saattaa laittaa jonkun kirjoittajan väliaikaiseen tai pysyvään kirjoituskieltoon. Miten siitä tiedotetaan, on vielä hieman avoinna.
 5. Moderaattori saattaa yksittäisessä säikeissä hakasulkeissa ilmoittaa, että kommentoija on laitettu kirjoituskieltoon.
 6. Moderaattori voi korjata säikeen otsikkoa.
 7. Moderaattori saattaa siirtää kommentin toiseen osastoon tai koko säikeen toiseen osastoon.
 8. Moderaattori voi kertoa erillissäikeessä toimenpiteiden (poistot ja siirrot) syyt.

Muuta moderoinnista:

Esiintyisin foorumilla sekä ylläpitäjän, moderaattorin ja tavallisen ratkojan roolissa nimimerkillä nimimerkillä ”Tapio Huuhaa”. Toivottavasti tämä pelaa.

Saadut palautteet

Sähköpostin tapio.huuhaa(at)gmail.com, Twitterin tai tämän sivuston muiden sivujen kautta saatu palaute:

 • Sääntöhahmotelma vaikuttaa asialliselta (Matkapuhelinfoorumi).
 • Twitterissä @SenioriVerkko oli eniten kiinnostunut foorumista. @Papunet ilmaisi tykkäävänsä kommentistani.
 • Joissakin blogikirjoitusten kommenteissa on esitetty kiinnostusta asiaa kohtaan (nimimerkit Reijo, Jaska (9/2018 blogikirjoituksen 1. päiväkirjaosuus) ja Tarja (10/2018 blogikirjoitus)).
 • Sain omia ristikkokysymyksiäni käsittelvälle sivulle palautteen, joka liittyy kolmitasoiseen moderointiin, jossa alin moderoinnin tapa on se, että poistetaan kommentista joitakin osia (poistin omia ristikkokysymyksiäni käsittelevältä sivulta asiaan liittyvät kommentit, mutta olennaisin kohta on esillä 9/2018 toisen päiväkirjaosuuden 28.9.2018 kohdalla). Otin olennaisista kohdista sitaatit tämän sivun kommenttiosioon.
 • Sain myös toisen palautteen em. asiaan liittyen ja kopioin sen sivun lopussa olevaan kommenttiin.
 • Erään foorumin moderaattori antoi hyvän kommentin ajatuksesta kommenttien muokkaamisesta. Näin ollen rautainen alan ammattilainen oli nimimerkkien Tarja ja ”sip puri” kanssa samoilla linjoilla. Tämä näkökulma on käsitelty loppuun.

Asiasta ei ole enää tarvetta keskutella tällä sivustolla vaan foorumisivuston moderaattoriosastolla.

____________________

Sivuun liittyvät keskustelut ja muut viitatut sivut foorumisivustolla:

____________________

Voit kommentoida sivua foorumilla osastolla Muut aiheet. Tyyliltään epäasiallisista huomatan, siirrän moderointiosastoon tai poistan kokonaan (keskustelusäännöt). 

3 thoughts on “Sääntöhahmotelma keskustelufoorumille”

 1. Nimimerkiltä ”silp puri” oli asiaan liittyvä kommenttiosio koskien kommentin sisäistä moderointia eli sääntöehdotelman tätä kohtaa:

  Moderaattorilla on oikeus poistaa kommentista epäasiallisina pitämiään kohtia, kokonaisia kommentteja tai kokonaisia säikeitä.

  Sitaatti nimim. ”silp puri” toisella sivulla olleesta kommentista:

  ”Jos olisi ollut ylläpitämäni foorumi, olisin laittanut hakasulkeet ja väliin kommentin [Poistettu…].”
  koko tekstini poistaminen on ok, mutta jos muutat tekstiä tai poistat siitä osia, niin se ei enää ole minun tekstiäni.

  Toisessa kommentissa samaan asiaan liittyen oli lause:

  kommentin osan poisto on suoranaista muuttamista.

  Jatkokommenttini noihin kohtiin:

  Osittaisen poiston ideana olen pitänyt sitä, että osallistumiskynnys pysyisi matalana ja samalla kaikki saisivat tarvitsemansa avun. Itse olen toisinaan vähän yliherkkä toisten arvioinnille ja koen, että niin voisi joku muukin olla. Kommentissa saattaa olla selvä apu, mutta siinä on kohta, jonka joku saattaa kokea piikkinä. Ajattelin, että koko kommentin poistamisen sijaan, poistaisi vain sen mahdollisen piikkinä koettavan kohdan. Pohdin kysymystä perusteellisemmin 10/2018 blogikirjoituksessa.

  Sain nimimerkiltä ”Tarja” saman suuntaisen viestin kuin nimimerkiltä ”silp puri” 10/2018 blogikirjoituksen päiväkirjaosiossa.

  Tässä kommentti kopioituna:

  Olet selkeästi miettinyt moderointia monelta kantilta syvällistisestikin. Omasta mielestäni pohtimasi viestien editointi muuttaen alkuperäistä tekstiä on niin syvä suo, että jättäisin sen pois säännöistä. Esim. huomaat moderaattorina viestissä mielestäsi jotain poistettavaa/muutettavaa – miten teet muutoksen säilyttäen viestin alkuperäisen kirjoittajan tarkoituksen? Vastaus on: et mitenkään, koska et voi sitä tarkoitusta tietää varmasti. Mielestäni viestin moderointi on joko on tai off eli viesti joko saa tai ei saa olla foorumilla

  Tarja taitaa olla oikeassa.

  …miten teet muutoksen säilyttäen viestin alkuperäisen kirjoittajan tarkoituksen? Vastaus on: et mitenkään, koska et voi sitä tarkoitusta tietää varmasti…

  Ideani oli, että poistaisin kaiken sellaisen ylimääräisen arvioinnin, jossa kommentin kirjoittajan tarkoitusperä jää epäselväksi ja on pienikin mahdollisuus, että kommentti koetaan loukkaavaksi. Tämä on sikäli äärimmäisen olennainen asia, että autismin eri kirjon ihmisillä perusongelma on se, että he tavallista herkemmin ymmärtävät toisen tarkoituksen väärin.

  Otin nimimerkkien ”silp puri” ja ”Tarja” neuvoista onkeeni ja luovuin ajatuksesta poistaa kommentista osia.

  ___________________

  Voisiko pyytää kirjoittamaan kommentin uudestaan jättäen pois joitakin asioita?

  Voisiko moderaattori itse luoda kommentin toisen kommentista siten, että siinä on vain kommentin sisältämä opastus?

  ___________________

  Tästä sivusta ei voi enää esittää kommentteja. Moderointiin liittyviä kommentteja voi esittää foorumisivuston moderaattoriosastolla.

 2. Julkisen sanan neuvoston (JSN) tulkinta on sellainen, että lehden keskustelupalstalla ei saa muokata kommentteja. Jos muokataan, niin koko keskustelupalsta on toimituksellista materiaalia. Toimituksellisesta matskusta on aina vastuussa lehden päätoimittaja. Siksi lehtien keskustelupalstoilla ei kommentteja muokata. Kommentit joko jäävät paikoilleen sellaisinaan tai ne kokonaisuudessaan poistetaan. Niin yksinkertaista se!

  Jos nyt vaikka joku Sanarksen palstalle kirjoittaa asiallisen viestin, mutta siinä on solvaus tai kunnialoukkaus jotakuta kohtaan, niin Ekihän siinä pistetään istumaan. Ethän sinäkään sitä halua, ethän. Jos omalla palstallasi annat julkaista loukkaavaa materiaalia tai muokkaat viestejä, niin liemessä olet sinä, ei kirjoittaja!

  1. Kiitos. Olet ihan samoilla linjoilla kun minulle kommentoineet kaksi tavallista foorumeilla vierailijaa. Annoit myös hyvät perusteet, miksi minun on totaalisesti hylättävä ajatus kommentin sisäisestä moderoinnista.
   ___________________

   [Jostakin syystä kommentti meni roskapostikansioon, mutta hyvä kun tuli se sieltä pelastettua.]

Kommentointi on suljettu.