Sivun osat:

Yleistä

Ristikon laatija on Pekka Joutsi. Pääkuvana on pienenkö kuva, jossa on kaksi miestä. Toinen mies sanoo alla olevan lauseen, jonka perään olen laittanut ratkaisusanan:

TÄMÄN PROJEKTIN VALMISTUTTUA ON VUOROSSA > TOIMINTATARMOT

Otan vaaka- ja pystysanoissa esille lähinnä ns. rakennevihjeitä, mutta myös muutamia faktavihjeitä.

Vaakasanat

ASK > RASA. Typiste. Molemmista sanoista on poistettu I-kirjain. Poistettu kirjain on sama, mutta se ei ole samassa paikassa sanaa. Lähtösanat ovat ASKI > RASIA. 

OLI OIVA HALLINTOMIES > SALOILA. Kyseessä on viittaus Oiva Saloilaan.

Kommentti. Vihje kävisi ehkä piilosanatehtäväänkin, sillä etunimi on mainittu vihjeessä tarkoittaen adjektiivia eikä erisnimeä.

SINISTÄKIN MIELEEN? > TIAINEN. Yksinkertainen assosiaatiovihje, joka liittyy lintuun sinitiainen.

TSAKATUP > STAN. Vihjeessä on tuplajekku. Vihje tulee lukea oikealta vasemmalle. Sen lisäksi sanan lopuista on poistettu A-kirjain. Lähtösanat ovat TUPAKASTA > NATSA.

MIELEEN UKOSTA JA AKASTAKIN > KOLI. Faktavihje. Viitataan Kolin tärkeimpiin kohtiin, Ukkokoliin ja Akkakoliin.

> KARAS. Nuoli osoittaa, että pitää lukea oikealta vasemmalle. Pystyviiva kuitenkin osoittaa, että viimeinen kirjain pitää jättää pois. Lähtösana on SARAKE.

> YKSI. Ymmärtääkseni kyse vain siitä, että on yksi esine.

laskutapa > AURA. Assosiaatiovihje. Tässä kyse on mäenlaskusta.

> LUISTI. Nuoli alareunassa tarkoittaa sitä, että kirjain poistetaan ratkaisusanasta, tässä tapauksessa sanasta LUISTIN. Tapa on yleinen Joutsin ristikoissa, mutta jos ei ole aiemmin Joutsin ristikoita ratkonut, asia saattaa tuntua oudolta.

LEINON LAULUJEN AIKAA > MAALISKUU. Faktavihje. Viitataan Eino Leinon runokokoelmaan Maaliskuun lauluja.

IDÄN MIES JOI > IVANIMI. Eräänlainen jaotelma. Sana koostuu kahdesta osasta. IDÄN MIES = IVAN + JOI = IMI > IVAN + IMI > IVANIMI.

KORUSTA MUOKATTUNA > RUOSKAT. Anagrammi, jossa anagrammiin viitataan sanalla MUOKATTUNA.

SANOA TOKALLA > ISTA. Jos sanaan lisätään TOK, saadaan sanomista ilmaiseva sana TOKAISTA.

SULATETUSTA ESILLE > ATET. Kätkö. Ratkaisusana löytyy vihjeestä (laitoin ratkaisusanan lihavoituna).

Pystysanat

TOTENHAM – CHELSEA > MASI. Typiste. Ensimmäisen kaupungin nimi kirjoitetaan kahdella T-kirjaimella ja ratkaisusanasta on poistettu myös T-kirjain. Lähtösanat ovat siis TOTTENHAM – CHELSEA > MATSI. 

LÄJÄ NAISTEN VÄLISSÄ > TAIKASANAT. Sisäkkö. Naisiin liittyvän sanan väliin on lisätty toinen sana, nimittäin KASA (LÄJÄ = KASA). Naisia ovat Tainat. TAI+KASA+AT > TAIKASANAT.

TEIHIN > MINTUT. Assosiaatiovihje. Kyse on juomasta eikä maanteistä.

KIRURGIEN VÄLINEISSÄ > TANTAALIT. Faktavihje. Kirurgien välineissä käytetään tantaalia.

VERBI MYÖS K- > URITTAA. Jos alkuun lisää K-kirjain, myös tällöin on kyse verbistä.

ina > LATI. Typiste. Molempien sanojen alusta on poistettu I-kirjain. Lähtösanat ovat aina > ALATI.

miesr….kalla! > ESSU. Ns. hirsipuuvihje. Jos lisätään ratkaisusana, saadaan ”miesressukalla!”.

> SINI.  Vihjeessä väliviiva on tavuviiva eli vihje tarkoittaa samaa kuin -VIIVA.

NAATNI > TYTTÖ. Sanat tulee lukea oikealta vasemmalle, minkä lisäksi sanojen alusta on poistettu P-kirjain. Lähtösanat ovat PINTAAN > PATINA.

ALKUKALA > ATEISTI. Eräänlainen jaotelma tämäkin. ALKU = A + KALA = TEISTI > A + TEISTI > ATEISTI.

MONINAISEN NAINEN > NINA. Kätkö. Ratkaisusana löytyy vihjeestä (lihavoin ratkaisusanan).

Loppukommentit

Ks. vihjeanalyysien yleinen luonne sivulta Vihjeanalyysit.