Ristikon toiseen pääkuvaan liittyvä ilmainen valokuva.

Sivun osat:

Yleistä

Ristikon laatija on Ilmo Juhani Liljeroos -tiimi ja kuvittaja Heli Kärkkäinen. Ristikossa on kaksi Japaniin liittyvää pääkuvaa.

Ylemmässä kuvassa on Japanin uusi hallitsijapari

 

Tähän kuvaan liittyy yksinkertainen suora ratkaisu:

KEISARIPARILLA KRUUNAJAISAJELU

Toinen pääkuva on humoristinen. Kuvassa on neljä geishaa, joista yksi sanoo:

SAAMME TÄÄLLÄ KRISTILLISTÄKIN OPETUSTA!

Ratkaisuksi tulee:

ILTA GEIÅ ARIPARILLA

Riparilla eli rippikoulussa annetaan kristillistä opetusta.

Oveluutta ratkaisusanassa on se, että yleisemmin “geiÅ¡a” kirjoitetaan “geisha“.

Otan vaaka- ja pystysanoissa esille lähinnä ns. rakennevihjeitä, mutta myös muutamia faktavihjeitä. 

Vaakasanat

VOKAALI EI MUUTU > OSAMA. Tarkoitettu vokaali on O. Näin syntyy tavallaan suora vihje. Ajatus hieman laajennettuna on O-VOKAALI EI MUUTU > O (ON) SAMA > OSAMA.

TADHIA > TATRA. Tässä on kaksi jekkua. Sanat tulee lukea oikealta vasemmalle. Lisäksi sanojen alusta on poistettu K-kirjain. Lähtösanat ovat KAIHDAT > KARTAT. 

Kommentti. Loogisesti oikein on myös ajatella, että sanojen alusta on pois V-kirjain. Lähtösanoina olisivat tällöin VAIHDAT > VARTAT. Omenapuun varttaminen on eräänlaista vaihtamista, sillä omenapuusta otetaan pois alkuperäinen runko ja se vaihdetaan jalostetun omenapuuntaimen katkaistuun runkoon. Tämä on hieman teennäinen tulkinta.

KUKKAROINTI? > POSAUS. Sanaleikki. Kukkaro on POSA ja jos siihen liittää toimintatapa-ajatuksen, saadaan leikillisesti POSAUS.

KUUDENNELLE ANNETAAN > SAAVI. Sanaleikki, jossa KUUDENNELLE tulee laittaa roomalaisiksi numeroiksi, jotka näyttävä kirjaimilta VI. Ratkaisu tulee lukea SAA VI > SAAVI.

PUUROKAUHASSA > ROKA. Kätkö. Ratkaisusana löydetään vihjesanan sisältä (lihavoinn ratkaisusanan vihjeessä).

MILLÄ VALVOO? > LIISI. Jos sanaan lisätään MI-kirjaimet, saadaan valvontaa suorittava henkilö. MILLÄ tulee lukea MI:LLÄ. Viitataan sanaan MILIISI. Kysymysmerkki ehkä siksi, että miliisejä ei enää virallisesti pitäisi olla.

SANNA OARIN > MONO. Skytismi. Sanaa on muutettu ja kerrotaan muutos. Viitataan Sanna Mariiniin. Sukunimessä M ON O > MONO.

> ÄSSÄ ja SARA (pystyvihje). Tässä pysty- ja vaakavihje kytkeytyvät epätavallisesti toisiinta. Sana TÄMÄ viittaa vaakavihjeeseen. Vaakaan tuleva ratkaisusana + Birgitta = TYTTÖ.  Birgitta Ara sopii saadun pystysuuntaisen ratkaisusanan kanssa. Pystyvihje on siten eräänlainen jaotelma, jossa ÄSSÄ = S + BIRGITTA = ARA > SARA.

MERTA KYNTÄENKIN > POTTIVALAS. Faktavihje. Kaskeloteista käytetään myös nimitystä pottivalaat.

> VASTUU ja KASVATIT (pystyyn). Faktavihje, mutta vihjeessä on mainittu vain se, että kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Ratkojan tehtävänä on keksiä asiayhteys. Tämä liittyy tähän -tyyppinen vihje siis.

> PIIA. Eräänlainen kuva-arvoitus/reebusvihje. Kuvassa on neljä piitä, joista A;lla merkitty on korostettu punaisella värillä. Kyseessä on PII A > PIIA.

SMOKKI FRAKKI SAKETTI > ASUJA. Homonymiaan perustuva sanaleikki (tyypillistä erityisesti piilosanatehtävissä). Vaatteisiin liittyvä monikon partitiivi on toisen erimerkityksellisen sanan nominatiivi.

KEKSISUU > LUKITA. Yksinkertainen jaotelma. Sana tulee ymmärtää osissa. KEKSI = LUU + SUU = KITA > LUKITA.

ET JÄTTÄNYT > KOSTIT. Homonymiaan perustuva sanaleikki. Taivutettu verbi tarkoittaa myös monikollista erisnimeä.

KELVATA JOTENKIN > VALKEAT. Anagrammi. Sana JOTENKIN ilmaisee, että KELVATA pitää ymmärtää toisin. Tämä on viittaus anagrammiin.

EUNUSTAAR > AJATAR. Sekä vihjeessä että ratkaisusanassa R-kirjain on lähtösanoista REUNUSTAA > RAJATA siirretty alusta loppuun.

–UTIA > TUTIA. Ns. hirsipuuvihje. Sana voidaan kirjoittaa joko yhdellä tai kahdella U-kirjaimella.

AAPURI > ORJA. Typiste. Sanojen alusta on poistettu kirjain N. Lähtösanat ovat NAAPURI > NORJA.

JOENSUU KORKEUDELLA > VAASATAR. Maantieteeseen liittyvä vihje. Vaasa ja Joensuu ovat suurin piirtein samalla korkeudella.

VELKKOKIN > HALVA. Ärrävika. Verkko voi olla HARVA, joka ärrävikaisella tulee lausuttua HALVA. Lähtösanat ovat VERKKOKIN > HARVA.

PELANNUT MYÖS KHL:SSÄ > TALAJA. Faktavihje, 

AUKION VIKA > TORINO. Aukion eli torin viimeinen kirjain on O > TORIN O > TORINO.

SUOMEN ARMEIJALTA IDÄSTÄ > ATLAS. Ratkaisusana luetaan idästä eli siis oikealta vasemmalle. SUOMEN ARMEIJALTA = SA:LTA > SALTA toisin päin luettuna > ATLAS.

OLIVAT KUVALLISIA > KALLE. Faktavihje. Kalle oli entinen pornolehti, jossa oli runsaasti kuvia.

> TASAN. Kantamukset ovat tasapainossa keskenään eli tasan.

SIIS SELKÄ? > AITAUS. Eräänlainen jaotelma tämäkin, sillä ratkaisusana tulee aluksi lukea erillisinä sanoina AI TAUS > AITAUS.

Pystysanat

SIIVEKÄS/TIIVEKÄS > TIPI. Homonymiaan ja S-vikaan perustuva sanaleikki. Sipi on lintu, jonka ässävikainen sanoo TIPI. TIPI on myös sarjakuvalintu.

HUOLITELTU ENNEN TIISTAI > SIIS. Poisto. Huolilteltu on SIISTI ja tiistain lyhenne on TI. Vihjeessä kysytään retorisesti, mitä on sanassa SIISTI ennen TI-loppua.

VEDEN OSAT (EI VETYÄ!) > APET. Veden osat ovat happi ja vety. Vedyn kemiallinen merkki on H. EI VETYÄ saa tässä leikillisesti kaksi merkitystä. Ensiksi retorisesti kysytään, mitä vedessä on ilman vetyä, johon vastaus on HAPET. Mutta vihjeen idea ei pääty tähän. EI VETYÄ = on ilman vedyn kemiallista merkkiä H. Näin sanasta HAPET on poistettu H-kirjain. 

ältät ahinkoa > AROT. Typiste. Kaikkien sanojen alusta on poistettu V-kirjain. Lähtösanat ovat vältät vahinkoa > VAROT. 

vie pois outoa > RASTA. Tässä vie pois = ota pois sanasta kirjaimet VIE. Outoa = VIERASTA. VIERASTA – VIE > RASTA.

UTIN JÄLKEEN KYSELEVÄ > ELIAS. UT tulee tässä ymmärtää epäsanana UT. Kyselevä = UTELIAS. Sanassa UTELIAS UT-kirjainten jälkeen tulee ELIAS.

TÄNÄ HILJAISTA > PIHINÄ. Tässä on kyse sanan taivukseen liittyvä sanaleikki. Sana pitää taivuttaa, jotta tulee vihjeessä mainittu ajatus. Jos sana PIHI taivutetaan essiiviin, saadaan PIHINÄ, joka on hiljaista.

ROSKA-ALAA > SKAALA. Kätkö (lihavoin ratkaisusanan vihjeessä).

ERKKI JA VAATE > TANTUT. Faktavihje, jossa viitataan Erkki Tanttuun ja Pohjanmaalla käytettyyn vaatenimikkeeseen.

MIRIT TAI KOLIT > KISAT. Kaikista kissoihin liittyvistä sanoista on poistettu kaksoiskirjaimet. Lähtösanat ovat MIRRIT TAI KOLLIT > KISSAT.

ISKUSSA JOSKIN HÄMMENTYNYT > SISUKAS. Anagrammi. Anagrammiin on viitattu sanoilla JOSKIN HÄMMENTYNYT.

> ALOITE. Kuvassa on vuoren laki. Faktavihje, joka liittyy yhdyssanaan LAKIALOITE.

PURKAUKSISTA > SUPPILOALLAS. Faktavihje, johonka liittyvä asiasisältö löytyy hakusanalla “maari“. Maari on suppilomainen tulivuorenpurkauksen synnyttämä vesiallas. Ajatus on ratkaisusanassa laitettu yhdyssanaksi.

LASKETELLA > OSATA. Kyse on monessa mielessä osaamisesta. Mäen laskeminen vaatii osaamista, mutta myös jonkin runon osaaminen ulkoa (Suomisanakirja, Kielitoimiston sanakirja).

PYHÄ MEIDÄN > SUOMIA. Eräänlainen jaotelma tämäkin. PYHÄ = SU + MEIDÄN = OMIA > SU+OMIA > SUOMIA.

> SARA. Ks. vaakavihjeistä.

TUSKIN LUOPUU TOIVOSTA > MASKU. Hauska faktavihje. Viitataan Maskun Kalustetalon johtajaan Toivo Sukariin.

> KASVATIT. Ks. vaakavihjeista.

VINOKKAASTA > KOVASIN. Anagrammi. Anagrammiin viitataan translatiivin käytöllä.

VILLA? > DATÅ A. Faktavihje. Villa = huvila. DatÅ¡a on venäläinen ilmaisu kesäasunnosta tai huvilasta. Sana löytyy Kielitoimiston sanakirjastakin, joten se on suomenkieleen otettu lainasana. Kysymysmerkki tässä liittyy siihen, että datÅ¡a on yleensä vaatimaton, mutta voi olla hyvinkin loistelias, kuten Putinilla.

> TALLA. Vihje pitää lukea T A:LLA > TALLA.

Kommentti.  Tässä on sikäli hauska vihje, että jos T kirjaimen laittaisi sanojen ILMOJEN HALKI alapuolelle, ratkaisusana olisi sama, mutta logiikka olisi T ALLA. Tässä tapauksessa olisi merkityksetöntä, minkä kirjaimen alla T-kirjain olisi kunhan se olisi vihjealueen oikealla eikä vasemmalla puolella.

VARPULINTU > RATAS. Typiste. Molemmissa sanoista  on poistettu S-kirjain, mutta ei samasta kohdasta. Lähtösanat ovat VARPUSLINTU > RASTAS.

SPAL > MIAT. Sanat tulee lukeaa alhaalta ylöspäin selkä niin, että huomataan, että alusta ja lopusta on poistettu I-kirjain. Lähtösanat ovat LAPSI > TAIMI.

PELIN JÄLKEEN > VARA. Pitää keksiä, toinen sana, jos sana alkaa sanalla PELI eli vihje yksiselitteisesti ilmaistuna on PELI-. (Ks. muita vastaavia sivulta Keksi sanan alku- tai loppuosa.)

Loppukommentit

Ks. vihjeanalyysien yleinen luonne sivulta Vihjeanalyysit.