Valokuvan pohjalta tehty piirros Idris Elbasta

Sivun osat:

Yleistä

Ristikon laatija on Ilmo Juhani Liljeroos -tiimi ja kuvittajana on Heli Kärkkäinen.

Pääkuvana on valokuva, jossa on Idris Elba.

Ylempien pääkuvasta johdettujen lauseiden faktat löytyvät Wikipediasta. People-lehti on valinnut Idis Elban vuonna 2018 maailman seksikkäimmäksi mieheksi. Hän on esiintynyt ristikossa mainitussa tv-sarjassa ja elokuvassa .

SEKSIGLORIAA SAANUT SANKARI
LUTHERINA & MANDELANA

Pystysuoraan alkaviin sanoihin tulee henkilön etu- ja sukunimeen liittyvät assosiaatiot:

DESITTÄ RUKKA & VÄLIMEREN SAARI

Edellinen viittaa Anni Swanin kirjaan Iris Rukka: DESITTÄ = ilman mittayksikön DESI lyhennettä, joka on D. Jälkimmäinen on tuttua faktatietoa.

Laitan esille tavanomaiseen tyyliin lähinnä ns. rakennevihjeitä, mutta myös mahdollisesti hankalia fakta- ja oivallusvihjeitä sekä vihjeitä, joita on kyselty eri foorumeissa.

Vaakasanat

SHUORISTA > OHIO. Molempiin sanoihin on lisätty H-kirjain. Lähtösanat ovat SUORISTA > OIO.

NIPA- > NAPA. Typiste. Molemmista sanoista on poistettu P-kirjain. Lähtösanat ovat NIPPA > NAPPA.

KUPIKSI TAVUT VAIHTAENKIN > VISA. Visakoivusta tehdään usein kuksia. Savi on yleisempi kuppien raaka-aine.

ILON….? > AMME. Ns. hirsipuuvihje. Amme on ILONAMME, mutta ei välttämättä, siksi kysymysmerkki.

PÄÄTÖN LONKEROINEN > URSA. Tursas on lonkeroinen. Päätön tarkoittaa tässä ilman sanan alku- ja loppupäätä.

TYÖTARJOUS KERAAMIKKOLLE > TEEASTIAT. Sanaleikki (selitys on kommentissa).

Kommentti: Voisi ehkä käydä piilosanatehtäväksikin, sillä keraamikko voi tehdä teeastioita. Lisäksi ratkaisusana voidaan ymmärtää imperatiivina ”Tee astiat!”. Vihjeessä ehkä olisi voinut olla huutomerkki lopussa, jotta imperatiiviin liittyvä ajatus tulisi selvästi esille.

FAKTA > IONI. Ratkaisusana tulee lukea ikään kuin yhtälönä. I ON I  tai niin, että kirjain I tulkitaan lukuna eli ratkaisusana luetaan ikään kuin 1  = 1.

OLI! > OTTAR. Sanat luetaan oikealta vasemmalle eli lähtösanat ovat ILO > RATTO. Toisaalta Ottar myös on joskus elänyt henkilö.

Kommentti. Huutomerkki siksi, että vihje voidaan tulkita kahdella tavalla. Pelkkä oikealta vasemmalle lukeminen ei huutomerkkiä mielestäni kaipaisi.

SU…..LLAAN PILKKOMAAN > Ns. hirisipuuvihje. OSITE. Kyse on jakotoimenpiteisiin liittyvä käsite.

MÖRKÖ > LEIJONA. Viitataan leijonakapteeniin Marko ”Mörkö” Anttilaan.

SYKSYN POLO LEHTI > KURAASU (KURA-ASU).  Fakta- ja sanaleikkivihje. Kura-asu on syksyllä tarpeen. POLO LEHTI on sanaleikki. Se viittaa lehteen Kansan Uutiset eli KU ja POLO = RAASU.

Kommentti. Mielestäni vihje kävisi piilosanatehtävään, sillä siinä on selkeä suora vihje ja piilovihje.

EVANKELISTAA > LUUKASA. Sanojen loppuun on lisätty A-kirjain. Luukas on evankelista. 

Kommentti. Vihjeessä on hämäävää se, että ratkaisusanaa ei pidä lukea partitiivina, vaikka vihje voidaankin partitiiviksikin lukea.

KUIN VEDEN PINTAA > AALTOVIIVA. Aaltoviivan muoto muistuttaa kevyttä lainetta.

oli Rosen miniä > ETHEL. Viittaa Kennedyihin. Ethel Kennedy oli Robert Kennedyn leski ja Rose oli Robertin äiti.

ILONEN TALO TOI HÄNELLE VENLAN > MILKA. Milka Ahlroth sai 2006 Venlan pääosasta tv-elokuvassa Ilonen talo.

TÄMÄ AURINOGONJUMALANKIN KANSSA > SARANA. Tämä vihje liittyy sekä pysty että vaakavihjeeseen. TÄMÄ = SANA (pystyvihjeen ratkaisusana). Vaakaan sana tulee auringonjumalan (RA) kanssa, jolloin saadaan SARANA.

RAITTINEN > KYLÄ. Sanaleikki. Viitataan kylän raittiin. Kylällä on raitti, joten se on ”raittinen”.

Kommentti. Kyseessä on selvä harhaute, sillä sanaa ei yleensä näin ymmärretä.

ISO KESKELLÄ PII > KOBE. Iso = L. Jos sanan keskelle lisätään L saadaan KOLBE, jolla viitataan Pirkko Kolbeen eli nimimerkkiin ”Pii”.

KÄRRIÄÄRITTÄ LAHDATTUJA > TEAT.  Karriäärittä = URATTA – tässä on kyse siitä, että sana on ilman kirjaimia URA. Teuraat ovat lahdattuja.

POKIEN POKA > LORI. Viitataan Vesa-Matti Loirin läpimurtorooliin ”Pojat”.

Pystysanat

VAROAIKA TARVITAAN, ETTÄ LÖYTYY OLINPAIKKA > AKVAARIO. Anagrammi sanasta AKVAARIO. 

Kommentti. Vihje sopisi mielestäni piilosanatehtäväänkin, sillä akvaario on kalojen olinpaikka.

ABORG > AKIM. Molempien sanojen alkuun on lisätty A-kirjain.  Lähtösanat ovat BORG > KIM eli viitata laulajaan Kim Borg.

> SYSI. Eräänlainen jaotelma. Punaisella merkitty ysi on pieni = S + 9 = YSI > S+YSI > SYSI.

USEIN PÖYTIEN ÄÄRESSÄ > AYASIAT. Faktavihje. Ay-asioita  käsitellään usein erilaisissa pöydissä.

Kommentti. Tässä on jekkuna vain se, että ristikoissa väliviiva jätetään yleensä pois. Normaalisti kijoitetaan ”ay-asiat”. 

MYSTEERIEN KEKSIJÄ ILMAN HENKLÖAUTOA > AGAT. Viitataan Agatha Christieen, mutta sanan lopusta on poistettu kirjaimet HA (ilman henkilöautoa = ilman kirjaimia HA).

tätä soolona > AARI. Sanaleikki. Aaria on sooloesitys sekä sanan ”aari” partitiivimuoto. Sana ”tätä” viittaa partitiivissa olevaan sanaan. Kun AARI laitetaan partitiiviin, saadaan AARIA, joka tarkoittaa myös sooloesitystä. Vihjeessä haetaan viitatun sanan nominatiivissa olevaa sanaa, joka on AARI.

TOAU > TINAUS.  Tavujen paikan vaihto. Lähtösanat ovat AUTO > AUSTIN. Austin oli brittiläinen autonvalmistaja. Nykyisin autoja näkee lähinnä museoajoneuvoina.

OLETAN ON MUUTTUNUT > ENOLAT. Anagrammi sanasta ”OLETAN”, Tässä on selvä vinkki anagrammiin sanassa ”MUUTTUNUT”.

ETELÄSTÄ TYHJÄN > NOITUA. Sana luetaan alhaalta ylöspäin. TYHJÄN = AUTION.

TANITAN LOPPU > ARAM. Viitataan Tanita Tikaram -nimiseen henkilöön. Sukunimen lopussa on ARAM.

ROTAN AIKAANSAAMA > ELOKUVAMUSA. Viitataan muusikkoon Nino Rota.

TOISIN PÄIN MERI VÄLISSÄ > EIRE (Irlanti) ja ERIE ovat eri puolella Atlantin valtamerta.

PUOLI LIPASTOA > ONKI. Lipasto = piironki ja ONKI on em. sanan loppupuoli.

TOMIN YDINTÄ > RUIS. Viitataan Tom Cruise -nimiseen näyttelijään. Sana YDINTÄ viittaa sukunimen keskiosaan, josta löytyy sana RUIS.

ALKOVUOKOILLE > AASIT. Typiste. Sanojen alusta on poistettu V-kirjain.

UHDISTAS > ESES. Sanojen alusta on poistettu P-kirjain ja loppuun on liitetty S-kirjain. Lähtösanat ovat PUHDISTA > PESE.

Kommentti. Logiikka voidaan ymmärtää myös siten, että S kuuluu mukaan. Joku saattaa sanoa ”Peses/puhdistas tämä … kunnolla”.

TAKSIN PALUU > SKAT. Harhaute. Kyse ei ole pirssikyydistä. Vihjeen sana tulee lukea alhaalta ylöspäin. Sanaa ei kuitenkaan luetaan sanana TAKSI vaan epäsanana TAKS.

ÖTÄ VÄÄN! > SÄÄT. Äkköset. Sanoihin on lisätty Ä- ja Ö-kirjaiten pisteet. Lähtösanat ovat OTA VAAN! > SAAT (ottaa).

NAINEN ÄSSÄLLÄKIN > YLVA. Sylva ja Ylva ovat naisten nimiä.

TÄMÄ AURINOGONJUMALANKIN KANSSA > SANA. Ks. vaakasanat.

Loppukommentit

Ks. vihjeanalyysien yleinen luonne sivulta Vihjeanalyysit.