Sivun osat:

Yleistä

Ristikon laatija on Kari Vaalamo ja kuvittaja Heli Kärkkäinen.

Ristikossa on hyvin yksinkertainen pääkuva, jossa on kaksi tulitikkua, joiden yläpuolella on K-kirjain.

PITKÄT
KYLLÄ

Jälkimmäinen tulee lukea K(-kirjain) YLLÄ (eli yläpuolella) > KYLLÄ.

Otan vaaka- ja pystysanoissa esille lähinnä ns. rakennevihjeitä, mutta myös muutamia faktavihjeitä.

Vaakasanat

ATALA > Ö_EÄ (_ = piilokirjain). Tähän laatija on todennäköisesti ajatellut kirjaimia ÖREÄ.

Kommentti. Tässä on mahdollisesti tavoiteltu samaa kuin eräässä Antti Skytän IS Kovis -ristikossa:

ÖREÄ > ATALA

Molemmista sanoista on poistettu M-kirjain. Lähtösanat ovat MÖREÄ > MATALA. Näin päin sanat toimivat hyvin, sillä Atala on Tampereen kaupunginosa. Toisin päin laitettuna sanojen toimivuus on kyseenalainen, koska ”öreä”  ei löydy mistään netin sanakirjasta eikä sellaisenaan haulla ”öreä” missään tavallisessa tekstissä.  Joidenkin mielestä kyse on sanan ”äreä” kaltainen sanajohdanne.

*)
TÄSSÄ – ks. pystysanat, jossa tämä kohta on selitetty.

MONISSA KIINNI > TORI. Ymmärtääkseni KIINNI tarkoittaa tässä samaa kuin ”liitettynä” eli sanaa, joka saatetaan liittää sanaan MONI, jolloin tulee MONITORI.

ISON > AASA. Typiste. Molemmista sanoista on poistettu I-kirjain. Lähtösanat ovat ISOIN > AASIA.

ALENIUKSELLA > ELELLÄ. Homonymiaan liittyvä sanaleikki. Ele Aleniuksen taivutettu etunimi tarkoittaa samaa kuin asustella eli on perusmuodossaan oleva verbi.

UKK > KÄNÄ. Faktavihje. Kyseessä on Urho Kekkosen käyttämä nimimerkki.

PERJANTAISTA MIELEEN > CRUSOE. Faktavihje, joka viittaa Robinson Crusoen palvelijaan.

LOUHIMISPAIKKA > RINTAUS. Faktavihje, joka viittaa kivihiililouhokseen, jossa voi olla kivihiilijuonne .

SUOMI
NORJA
LATVIA
PUOLA
UNKARI
ITALIA
KREIKKA > YLÄMAAT. Kaksi ylintä maan nimeä on merkitty punaisella, joten ne ovat listassa ylämaat.

PÄIVISTÄ > PETO. Eräänlainen jaotelma. Kyse päivien lyhenteistä, joista saadaan esim. PE + TO (monta muutakin sanaa niistä saisi).

OOPPERASÄVELTÄJÄ > ADAMS. Ks. John Adams.

SUURI ELIN > LEMI. Eräänlainen jaotelma täkin. SUURI = L + ELIN = EMI > L + EMI > LEMI.

NAINEN, H KESKELLÄ MIES > JOAN. H:n lisääminen muuttaa miehen nimeksi.

kuva neulasta > TEIN. Mikä tahansa tekemiseen liittyvä väline on ”tein”.

ELIN > NÄTÄ. Typiste. Molemmista sanoista on poistettu Ä-kirjain. Lähtösanat ovat ELÄIN > NÄÄTÄ.

> IPATTI. Sukunimen Ipatti Wikipedia kertoo olevan henkilöllä Juhana Ipatti. Vihjeessä on myös ”t.” eli ”tai” jälkeen toinen vihje, joka on eräänlainen rebusvije. Vihjeessä on kuvattu I-kirjain jolla patti.

Pystysanat

inta- > OSSI. Typiste, jossa molemmista sanoista on poistettu R-kirjain. Lähtösanat ovat rinta > ROSSI. 

*)
OLI
HYVÄ > TOMBA. Tämä liittyy vaakavihjeiseen

*)
TÄSSÄ > SLALOM. Albert Tomba oli hyvä alppilaskija.

kalla tappaa > ASUTTAA. Jos ratkaisusanaan lisätään KA eli sana on KA:n kanssa eli KA:lla, saadaan KAASUTTAA, joka tarkoittaa eräästä surmaamistapaa.

LAUTAREKEÄ > UTARE. Kätkö. Ratkaisusana löytyy vihjesanan sisältä (lihavoin ratkaisusanan).

todisti Grönlannin saareksi > PEARY. Robert Peary oli amerikkalainen naparetkeilijä, joka kävi Grönlannilla.

ARKOJA > OLOT. Typiste. Molempien sanojen alusta on poistettu P-kirjain. Lähtösanat ovat PARKOJA > POLOT.

A….STA > ALOE. Kyse on ALOE-alkuisista tuotteista sekä kasvin suku.

e > ERÄS. Eräs kirjain. Tässä voisi olla muukin kirjain.

EDFORD > ESSU. Typiste. Molempien sanojen alusta on poistettu R-kirjain. Lähtösanat ovat REDFORD > RESSU eli viitataan erääseen viihdelaulajaan.

OS
ET > OLLET. Typiste. Molempien alusta on poistettu J-kirjain. Lähtösanat ovat JOS ET > JOLLET.

-TAS > TREK. Sanat tulee lukea oikealta vasemmalle. Sanojen lopusta puuttuu myös A-kirjain. Lähtösanat ovat SATA- > KERTA.

 > ALTAANI. Ks. Wikipediasta.

VIENOT PAHENEE > ETOVIN. Anagrammi sanasta VIENOT. Anagrammin olemassaololle ei ole suoraa vinkkiä, vaan se tulee vain oivaltaa, että sana voi pahentua muuttamalla sen toiseksi sanaksi.

PIIELIN > SIEVÄ. Eräänlainen jaotelma. PII = SI (kemiallinen merkki) + ELIN = EVÄ > SI + EVÄ > SIEVÄ.

ISKÄT > IDIT. Typiste. Molempien sanojen alusta on poistettu ä-kirjain. Tunnetuin Idi-niminen henkilö lienee Idi Amin. Lähtösanat ovat ÄISKÄT > ÄIDIT. 

Loppukommentit

Ks. vihjeanalyysien yleinen luonne sivulta Vihjeanalyysit.