Sivun osat:

Yleistä

Ristikon laatija on Toni Pitkälä, joka on myös ristikon kuvittaja. Ristikossa ei ole pääkuvaa.

Mielestäni ristikossa on todella loistavan hyviä vihjeitä, mutta myös muutamia vihjeitä, joissa ratkaisusana on kyseenalainen. Mukana on myös muutama ehkä ns. pakkoraossa laitettu vihje.

Tällä kertaa tarkoitus on aiempaa enemmän kommentoida vihjeitä. Tuon kommenteissa esille sekä ristikon loistavia vihjeitä että mielestäni hieman huonommin onnistuneita vihjeitä.

Laatijan oma analyysi eli ristikon anatomia (itse ristikko) sisältää kaikki vihjeet.  Koska laatijan analyysi on kattava, tein tällä kertaa analyysin, jossa on käsitelty kaikki ristikon vihjeet.

Annan tälle ristikolle kaksoisnumeron:

7 1/2 | 10: vasemmalla puolella on sanaston asiallisuus ja oikealla puolella ristikon toimivuus älytehtävänä suhteessa annettuun vaikeusasteeseen. Arvioin siellä täällä kommenteissa yksittäisiä vihjeitä ja niiden ratkaisusanoja tällä arvioinnilla.

Vaakasanat

_ _ _ _ _ > MORSEAAKKOSNOLLA. Viisi pitkää viivaa morseaakkosissa on nolla

Kommentti. Ratkaisusana on täsmällinen vastaus vihjeeseen. Ongelmana on kuitenkin se, että sanarakennetta ei käytetä missään. Kukaan ei kirjoita arabialaisaakkosnolla, kyrillisaakkosnolla tms. vaan asia ilmaistaan pidemmin. Tässä tapauksessa asiallinen ilmaisu olisi ollut ”morseaakkosten nolla” tai ”nolla morseaakkosissa”. Niitä voisi kuka tahansa käyttää normaalissa asiatekstissä. Sen sijaan on vaikea kuvitella, että kukaan laittaisi normaaliin tekstiin ”morseaakkosnolla”. Samaan tapaan pitäisi voida kirjoittaa vaikka ”morseaakkosa”, joka ei enää olisi ymmärrettävä sana. 

Tiedän, että monen mielestä riittää, että vihje antaa täsmällisen vihjeen ratkaisusanalle ja on ymmärrettävää kieltä. Sillä, että sanaa ei käytetä muualla kuin ristikossa, ei ole joillekin ratkojille mitään merkitystä.

Vihje ja ratkaisusana ovat älytehtävänäkökulmasta hyviä. Vihje vaatii ratkojalta ehkä eniten hoksottimia. Ymmärrän tältä näkökulmalta sen, jos joku pitää tätä vihjettä ristikon parhaana.

Ongelmana minusta ovat eritoten sanat, joiden rakenne on sellainen, ettei sitä käytetä muualla kuin kerran yhdessä ristikossa. Minusta tällaisten sanojen käyttö on ratkojan kannalta epäreilua, sillä ratkoja tulisi saada luottaa siihen, että laatija on luonut sanan yleisen käytännön mukaisesti. (Nostin asian esille eräässä blogikirjoituksessa.)

Koska sana on Toni Pitkälän omaa keksintöä eikä ole ainakaan minun mielestäni mitenkään luonteva, on varsin arveluttavaa laittaa tällaista sanaa ristikkoon.

Itselläni siinä oli pitkään MORSEAAKKOSTELLA, koska yritin etsiä mahdollisimman luontevan ratkaisusanan. Sanaa ”aakkostella” käytetään. Tosin liitettynä morseaakkosiin, em. sanakin on melko keinotekoinen.

Äärimmäisen keinotekoisen sanan käytöstä lasken ristikon arvosanaa. Lisäsin tämäntapaiset vihjeet uudeksi kovisoveluustyypiksi sivulle Kovisoveluudet ja laitoin esimerkit omalle sivulleen.

Pieni visuaalinen ongelma oli myös siinä, että vihje oli melkein kiinni alemmassa vihjeessä. Luulin viiden alaviivan aluksi liittyvän alempaan vihjeeseen. Toki asiaa voi pitää vaikeutuskeinonakin.

Vihjeen arvosana: 4 | 10.

Kuva juustosta > AINES. Juustokin on eräs ruoka-aine.

KINAN SYITÄ > MAUT. Makuasioistakin usein kiistellään.

ILMASSA TAI MERILLÄ > AMIRAALI. Amiraali on ilmassa perhonen. Merivoimien komentaja on amiraali.

Kommentti. Sivun alussa oleva kuva liittyy tähän vihjeeseen.

KOTIELÄIMEN NAINEN > SIAN. Sian on brittiläinen naisen etunimi.

Kommentti. Todennäköisesti tämä vihje on laitettu ns. pakkoraossa. SIAN ei suomenkielisenä sanana käy ristikkoon, koska se on genetiivimuoto sanasta SIKA. Koska erisnimi Sian on hieman vaikeasti netistä löydettävissä, laatija on laittanut mukaan toisen vihjeen. Laadittu vihje kelpaisi piilosanatehtäviinkin. Osio ”KOTIELÄIMEN” on ns. piilovihje. Piilovihjetyyppi on ns. ”kerto” eli sama sana tarkoittaa kahta eri asiaa. Joku toinen laatija olisi vastaavassa tilanteessa laittanut vain ns. suoran vihjeen, vaikka BRITTINAINEN.

Laatija on kaksoisvihjeellä välttänyt myös syytöksen siitä, että joku väittäisin ratkaisusanan olevan virheellinen, koska se on sanan SIKA taivutettu muoto. Samalla hän on välttänyt sen syytöksen, että laatijaan syytettäisiin puhtaasta googlausvihjeestä. Tilanteeseen nähden ovela veto laatijalta! Positiivista tässä on se, että kahdella vihjeellä laatija tekee vihjeestä ratkojan kannalta reilumman.

Koska tässä oli piilovihje, olisin voinut täysin luottaa siihen, että laatija on googlannut itse oikein, jolloin olisi välttynyt itse googlaamiselta. Googlaamalla ”Sian name” löytyy mm. Sian Phillips (Googlaamalla ”Sian nimi”, henkilöä ei löydä vaan tarvitaan nimen omaisesti englanninkielinen hakusana). Nimessä on yleensä aksenttimerkki, mutta ei aina. Lisäksi jokaista aksenttimerkkiä ei minusta ristikoissa tarvitse huomioida.

Vihjeen arvosana: 6 | 10.

MONEN LISTAN LOPUKSI > JNELYHENNE.

Kommentti. Tässä täytyy ajatella sanan olevan varsinaisesti JNE.-LYHENNE, mutta ristikoissa välimerkit jätetään pois. Sanan ”LYHENNE” eteen voi näin ajatella laitettavan minkä tahansa lyhenteeseen viittaavan sanan. Normaalitekstissä ***-lyhenne, jossa *** on kulloinenkin lyhenne. Tämä ratkaisusana on minusta rakenteellisesti periaatteessa toimiva. Toni Pitkälällä on tapana laittaa ristikoihin juuri tämän tyyppisiä ratkaisusanoja.

Nimen omaisesti tämän lyhenteen kohdalla on ongelmana siihen kuuluva piste. Normaalissa tekstissä se pitäisi mielestäni ilmaista ”jne.-lyhenne”. Tämän sanan käyttö normaalissa tekstissä on mielestäni hieman kyseenalainen.

Vihjeen arvosana: 5 | 10.

TÄMÄN AVULLA HYVÄ TEEKIN! > FONTTIEDITORI. Fonttieditorilla (tietokoneohjelma) voi luoda persoonallisen fontin.  Sillä voi luoda esim. persoonallisen T-kirjaimen. Omien fonttien luominen on suosittua ristikoiden laatijoiden parissa.

Kommentti. Ristikossa on oikein hyvä harhaute. Ensiksihän sitä ajattelee juomaa ”tee”. 

Vihjeen arvosana: 10 | 10.

PÄÄSSÄ, TÄNNE MUISTOJA > OTSAKAMERA.

Kommentti. Oikein mainio oivallusvihje, sillä ratkojan päässä herättää monenlaisiakin mielleyhtymiä.

SAKOSTA SAKOTETTU? > ASEROSVO. ”Sako” on eräs asemerkki. Aseiden varastaminen on rikollista.

Kommentti. Oikein hauska vihje, koska on hyödynnetty sanan SAKO eri merkityksiä. Tosin tuskin aserosvo sakoilla selviäisi – kysymysmerkki on paikallaan!

ISOKOKOINEN > OTSO.

MUSTIEN TÖRMÄYS? > NOKIKOLARI. Sanaleikki. Noki on mustaa ja kun kaksi mustaa törmää, tulee ”nokikolari”. Oikeasti sana tarkoittaa eri asiaa. 

Kommentti. Laatija itse on selittänyt asian seuraavasti:

tässä leikiteltiin sanan KOLARI monimerkityksisyydellä

Mielestäni laatijan selitys on puutteellinen. Sanaa ”kolari” ei yksinään käytetä siitä, että joku tekee kolaamistyötä.  Wikisanakirjassa sana ”kolari” liittyy yhteentörmäykseen sekä sanaan ”nokikolari”. 

On kyllä sinänsä totta, että vihjeessä leikitellään tuon loppuosan eri merkityksellä, joten laatijan selitys siinä mielessä täysin oikein.

Tulkitsin niin, että varsinainen kaksoismerkitys tulee mielestäni vasta kun sanat laitetaan yhteen eli kaksoismerkitys on sanailla ”nokikolari” nimen omaisesti yhdyssanana. Nokikolari on tällöin leikillisesti kahden nokisen esineen yhteentörmäys, vaikka se tosiasiassa on noen kolaamista suorittavan henkilön ammattinimike. Uskon, että laatija itse tarkoitti vihjeen ymmärrettävän tällä tavoin, vaikka hän ei asiaa analyysissään ilmaise.

Toki assosiaatiossa on pientä epätarkkuutta, ”klappia”. Mutta kun on leikillinen, vitsinomainen yhdyssana, pieni epätarkkuus on hyväksyttävä, jos assosiaatio on kirkas. 

Kirjaimellisesti nokikolari yhteentörmäykseen liitettynä on hassu. Jos nokihiukkaset törmäävät, ei siitä synny yhteentörmäystä, jota voisi kolariksi nimittää. Toisaalta nokinen kappale ei ole sama kuin noki. Jos verrataan sanaan AUTOKOLARI, nokisten kappaleiden kolari olisi tarkemmin ilmaistuna NOKIESINEKOLARI.

Vihjeen arvosana: 10 | 10.

TILLIN TALLIN > OTTANUT. Alkoholin liikakäyttöön liittyvä vihje. Tokkurassa olevasta ihmisestä voidaan sanoa, että hän on tillin tallin.

Kommentti. Sanat kirjoitetaan useimmiten yhteen. Henkilökohtaisesti en pidä alkoholin liikakäyttöön liittyvistä vihjeistä.

Vihjeen arvosana: 6 | 10.

PERITTÄVÄKIN > JAKOOSA. Faktavihje. Ks. tästä, mitä Verohallinto kertoo jako-osasta. Sana kirjoitetaan normaalisti ”jako-osa”, mutta ristikoissa lähes poikkeuksetta väliviiva jätetään merkitsemättä.

MAUSTEKIN > UNIKKO. Faktavihje. Mm. unikon siemeniä käytetään maustamiseen.

NOSTAJALLA > TRUKKI. Faktavihje. Trukki on nostoväline.

VAIHTOEHTONSA ILMAN EKAA > TULOS. Viittaa tuttuun sanontaan ”tulos tai ulos”.

TOUHUA > HUSEERAUS.

> PAAPEROT

AUTTAA KESTÄMÄÄN > EMALI. Faktavihje. Emalipinnoite tekee astiasta kestävämmän.

JÄSEN SAATU TÄÄLTÄ? > APPELA. Vihje liittyy appiukolta tyttären naimisiinmenoluvan pyytämiseen.

Kommentti. Laatija itse selittää asian näin:

Appiukolta pyydetään tyttärensä kättä eli jäsentä

Jäsen siis tuon selityksen mukaan pitää tulkita mahdollisimman konkreettisesti. Siksi vihjeen lopussa on kysymysmerkki.

Itse ymmärsin asian symbolisesti (kysymysmerkin tarkoitus jäi miettimättä). Avioliiton kautta saadaan sukuun ikään kuin suvun uusi jäsen. Usein avioliiton kautta saatavia puolisoita pidetään kuin perheenjäseniä. Jäsenen liittäminen käteen ei käynyt mielessäkään.

Osa tällaisista sukulaissuhteisiin liittyvistä sanoista ei ole normaali kielessä käytössä. Ristikoissa esiintyy kuitenkin SETÄLÄ, ANOPPILA jne. eli melkein koko teoreettinen kirjo. 

Vihjeen arvosana: 7 | 10.

USEIN PIILOSSA > NISÄT. 

TALTEEN > OTOS. Faktavihje. Valokuvaa sanotaan otokseksi.

LAULAJA, PARTIIVISSA KUNTA > LAVI. Viitataan Veikko Laviin sekä kuntaan nimeltä Lavia.

Kommentti. Tämäkin vihje sopisi piilosanatehtävään. Loppuosa vihjeestä on ns. piilovihje, joka normaali ristikossa on tarpeeton. Ehkä laatija halusi lisävihjeellä helpottaa ristikon ratkontaa, jotta ratkoja löytäisi paikan, josta aloittaa ja josta voisi olla varma, että ratkaisusana on varmasti oikein.

RAAPUTETTAVISTA > ARPATULOT.

LAITA > ÄÄRI. 

AUHOITTAAKIN > OHTO. Ns. Typiste. Molempien sanojen alusta ja lopusta on poistettu R-kirjain. Lähtösanat ovat RAUHOITTAAKIN > ROHTO. Rohto rauhoittaa ja Ohto on miehen nimi.

Kommentti. Tässä ristikossa on melko vähän tämäntyyppistä kikkailua, mitä nykykoviksissa voi pitää positiivisena asiana. Pääosin ratkaisut tulevat ”vanhanaikaisesti” puhtaasti oivalluksista.

TOISEEN TULEE S JA TOISEEN A > ALAKULMAT. Tässä viitataan yksinkertaisen ristikon kulmissa oleviin kirjaimiin. Vasempaan alakulmaan tulee S ja oikeaan A.

Kommentti. Tämä on hauska vihje. Tuo myös tuo ratkojalle apuja, kun ratkoja ensin keksii vihjeen idean. Tuossa on kaksi varmaa kirjainta!

SÄVELTÄJÄN KESKIMMÄINEN > LLOYD. Faktavihje. Viitataan varsin tunnettuun nykysäveltäjään Andrew Lloyd Webberiin.

Kommentti. Säveltäjä on varsin tunnettu, joten hyvä faktavihje. 

HÖYLÄ > OHENNIN. Höylä on työkalu, jolla voi ohentaa. Höylä  on siis ohennin eli ohennusväline.

LEIKKISÄN TOISTAMA > KUTI. Viittaa pienen lapsen kanssa leikkijään, joka usein sanoo lapselle ”kutikuti”.

IMEVIÄ > IILIT. Kyse on iilimadoista eli iileistä.

TARINOIDEN VERENIMIJÄ > LESTAT. Faktavihje. Viitataan Anne Rice -nimisen kirjailijan vampyyristä kertovaan kirjasarjaan Vampyyrikronikat, jonka keskushenkilön nimi on Lestat.

Kommentti. Kirjailija oli itselle täysin tuntematon. Faktatieto löytyi sangen helposti Googlen avulla, joten vihje on ihan hyvä.

Vihjeen arvosana: 8 | 10.

USEIN LAPSELLE, ROISTOSTAKIN! > STOORI. Tämäkin vihje sopisi piilosanatehtävään. Lapsille kerrotaan satuja. Satuja voi nimittää stooreiksikin. Piilovihjeenä on anagrammi sanasta ROISTO.

Kommentti. Koska lapsille luettavia kertomuksia nimitetään yleensä saduiksi, toinen vihje oli paikallaan.

Vihjeen arvosana: 8 | 10.

ILMAN KENKIÄ > KARATE. Faktavihje. Karatessa otellaan paljain jaloin.

VAUHDILLA 4. E:NÄKIN > NOPSAT. Jos S:n paikalle laitetaan E, saadaan synonyymi NOPEAT.

HUOLTO > ASELAJI. Kyseessä on Suomen armeijan aselaji.

TÄMÄN VAIKEA *****TA > RAMPA. Ns. hirsipuuvihje. Kun ratkaisusanan kirjaimet sijoitetaan vihjeeseen, saadaan järkevä sisältö vihjeen ja ratkaisusanan välillä. Tässä tapauksessa TÄMÄN VAIKEA RAMPATA > RAMPA.

ROUVA > NAITU.

BRITTINÄYTTELIJÄTÄR LASKETTELUKESKUKSESSA > LUKES. Tämänkin on piilosanatehtävään soveltuva vihje. Suorana vihjeenä on ensimmäinen sana. Piilovihje löytyy kätkönä toisesta sanasta (lihavoin sanan vihjeessä).

Kommentti. Tämä sana on todennäköisesti laitettu pakkoraossa. Brittinäyttelijää Michelle Lukes ei löydä suomenkielisillä hakusanoilla. Hänestä ei ole suomenkielistä Wikipedia-artikkelia. Kaikki englanninkielisen Wikipedian mainitsemat tv- ja elokuvaroolit ovat itselleni täysin tuntemattomia.

Normaali näin tuntematonta henkilöä ei ristikkoon laiteta. Joku laatija saattaisi laittaa vihjeenä vain ensimmäisen sanan. Pitkälä on halunnut helpottaa ratkojaa laittamalla mukaan piilovihjeen. Itsekin ratkaisin kohdan sen perusteella. Kun halusin varmistaa asian netistä, se ei omin avuin onnistunutkaan kun ei tullut käytettyä englanninkielisiä hakusanoja. Olisin tässäkin toki voinut täysin luottaa siihen, että laatija on googlannut itse oikein, jolloin olisi välttynyt itse googlaamiselta. Positiivista tässäkin on nimenomaisesti se, että kahdella vihjeellä laatija tekee vihjeestä ratkojan kannalta reilumman.

Kyse on vähän samasta asiasta kuin ratkaisusanan SIAN kohdalla. Laatija on välttynyt siltä syytökseltä, että hän olisi laittanut kohtuuttoman googlausvihjeen. Tässäkin siis varsin ovela veto laatijalta.

Vihjeen arvosana: 6 | 10.

> LILAT. Kyse on emojin silmien kohdalla olevista sydämistä.

Kommentti. Liila on Kotimaisten kielten keskuksen mukaan vaalean sinipunainen. En ainakaan omalla näytölläni näe silmissä sinisyyttä yhtään vaan silmät näyttävät vaaleanpunaisilta.

Vihjeen arvosana: 6 | 10.

PÖRSSIIN > MMPISTE. Eri lajien MM-kisoissa on pistepörssejä. Laatija on kaiketi ajatellut sanan normaalisti kirjoitettavan MM-piste.

Kommentti. Formuloiden yhteydestä löysin sanaa käytettävän, joten sana on aivan hyvä. Tässä on hyvä esimerkki laatijalle tyypillisestä yhdistelmäsanojen käytöstä.

Laatija itse mainitsi jääkiekon MM-kisojen pistepörssin.

Vihjeen arvosana: 10 | 10.

REIKÄ SEINÄSSÄ > SUKO. Faktavihje. Kyse on suojamaadoitetusta pistorasiasta, josta käytetään nimitystä SUKO. Se on akronyymi sanoista SUojaKOsketinpistotulppa (ks. tarkemmin tästä linkistä).

AIKUISTEN TASO > OLUTTISKI. Tiski = taso. Lapsilla ei baarissa ole asiaa oluttiskille.

SAAVAT IHMISET TARTTUMAAN AUROIHIN? > EDAMITTOMUUS. Assosiaatiovihje.

IKÄÄN > KONSANAAN.

Kommentti. Tämä on oikein hauska assosiaatiovihje. Harhauttaa kunnolla. Aura ja Edam ovat molemmat juustoja.

MÄNI > TINO. Vokaalien vaihto. Lähtösanat ovat MINÄ > TONI. Laatija viittaa itseensä.

Kommentti. Hauska vihje, mutta helposti arvattavissa, jos on ennenkin ratkonut Pitkälän ristikoita. Aina silloin tällöin hän sijoittaa itsensä ristikoihinsa.

Vihjeen arvosana: 10 | 10.

SYÖVÄN KOHDE > SALI. Assosiaatiovihje. Ruokasaliin mennään syömään.

Kommentti. Hyvä tämäkin, sillä helposti ajatukset ensin menevät vakavammille linjoille.

SALAATTIATERIASSA > TIAT. Kätkö. Ratkaisusana löytyy vihjeen sisältä kätkönä (lihavoin vihjeessä ratkaisusanat).

RAKENTAJIENKIN LÄHESTYMIÄ > AKTIAT. Aktiat ovat pankkeja, joista voi kysyä lainaa.

ELI ENNEN EUROOPASSA > TEUTONI. Teutonit ovat muinainen germaanikansa.

LUONNON L…. > UOMA. Ns. hirsipuuvihje. Luonto luo joenuomia.

> ITSE. Teini puristelee ITSE finniään.

Kommentti. Tässä tulkitsin laatijan hieman väärin. Laatija on nimen omaisesti ottanut finnivihjeen. Selitys on tämä:

puristelee niitä siis itse

Koin tuon finnienpuristelukuvan oudoksi kun ajattelin, että henkilö vain osoittaa itseensä.

Vihjeen arvosana: 10 | 7.

MIES, D KESKELLÄ AUTO > SEAN. Jos ratkaisusanan keskelle lisätään D-kirjain, saadaan henkilöautotyyppi SEDAN.

Kommentti. Tässä on pieni harhaute, sillä ainakin itse etsin automerkkejä enkä autotyyppejä.

TUNNONTUSKINEN EDELLÄ > OMAN. Tunnontuskista puhutaan usein omantunnontuskina. Oman on valtio.

MATALALTA > URINAT.

> ASUSTAA.

Pystysanat

> KAJO. Kuvassa on kuun valon luoma kajo.

SIIVEKKÄITÄ PALVONNAN KOHTEITA > LINTUJUMALAT.  Faktavihje. Ks. tästä esimerkki.

TAIVUTETTU SIIVITTÄ > INES. Kyse on siitä, että sanasta on poistettu osa. SIIVITTÄ = ilman sanaosaa SIIVI. Inessivii on substantiivin taivutusmuoto. Jos loppuosa jätetään pois, jää INES, joka on laisen nimi.

> MELANKOLIKKO. Vihjettä voi ajatella kuvaa ja tekstiä yhdisteleväksi jaotelmaksi, ehkä myös arvoitus- eli reebusvihjeeksi. TÄMÄN = MELAN (kaveri pitää melaa kädessään ja viittaa siihen) + KRUUNU = KOLIKKO (kolikon toinen kääntöpuoli) > MELAN+KOLIKKO  > MELANKOLIKKO.

Kommentti. Yksi hauskimmista ristikon vihjeistä, ellei peräti hauskin.

Vihjeen arvosana: 10 | 10.

PELOIN > PSYKOOSI. Psykoosi on tila, jossa koetaan paljon pelkoja.

> IMEMISHARMI

Kommentti. Ratkaisusana sopii vihjeeseen hyvin. Sana on hieman keinotekoisen oloinen, mutta ei mahdoton. Voisin ajatella, että sanaa voisi käytettävän muuallakin kuin tässä ristikossa.

Vihjeen arvosana: 7 | 10.

KIRJAILIJA, ROTTA KUULUU MINULLE > MUNRO. Tämäkin on eräänlainen piilosanavihje. Suorassa vihjeessä viitataan kirjailija Alice Munroon. Piilovihje on se, että ROTTA eli ilman RO-kirjaimia tulee MUN, joka tarkoitta KUULUU MINULLE.

KAULOILLAKIN >OTEALUEET. Kitarassa on kauloja. Kitaran soitossa käytetään ns. sointuja eli akordeja. Jotta sointuotteiden ottaminen olisi helppoa, kitaran kaula on jaettu alueisiin. Näitä alueita voidaan nimittää otealueiksi.

SIELLÄ PALJON PÖLISEVIÄ > SAFARIRALLIT. Assosiaatiovihje.

Kommentti. Oikein onnistunut vihje, sillä rallit ei ensimmäisenä tule mieleen.

Safari-ralli oli pitkään poissa ohjelmistosta, mutta se tuli uudestaan mukaan vuonna 2019.

Vihjeen arvosana: 10 | 10.

MAALLA IMETTY > EMOSIKA. Faktavihje. 

Kommentti. Kun ajatellaan kovisristikkoa, tässä on itse asiassa harhaute, sillä sana MAALLA saa ratkojan olettamaan, että kyseessä olisi ns. rakennevihje, jossa sanan eteen tulee ajatella kirjaimet MAA. Pehmisvihje kovisristikossa on siten vaikeampi kuin sama vihje olisi pehmisristikossa. Hauska piriste tämäkin.

> AINE. Veripisarakin on ainetta.

JÄYKISTÄVÄ VAIVA > ARTROOSI. Kyse on niveliä jäykistävästä taudista, kansanomaisesti kyse on nivelrikosta. (ks. esim. tästä lisää),

SISÄ-JA ULKOPUOLELLA > KATOT. Taloissa on sekä ulko- että sisäkatot.

NÄKYY LEHTISEN PASSIKUVASSA! > KAISTAPÄÄ. Sanaleikki. Jos sanat kirjoitetaan erikseen, viitataan Kai Lehtiseen. Hänestä kuten kaikista passikuvassa olevista näkyy vain pää, joten ratkaisuksi tulee KAISTA PÄÄ, joka ratkaisusanassa kirjoitetaan yhteen, koska niin saadaan aivan kelvollinen yhdyssana.

Kommentti. Tämä on oikein hauska sanaleikki. Sanaleikeissä voidaan sallia se, että sanaleikin toisessa näkökulmassa sanat kirjoitetaan erikseen ja toisessa yhteen. Ihan täysin tarkkahan sanaleikki ei ole, mutta se oli mielestäni ristikon hauskimpia vihjeitä.

Vihjeen arvosana: 10 | 10.

NYKYINEN > OLEVA.

VASTATOIMI > SIDONTA. Assosiaatiovihje. Viitataan saunavihtojen sitomiseen.

Kommentti. Harhaute tässäkin, sillä vihjesanaa ei ensimmäiseksi liitä vastan sidontaan vaan esim. sotatoimiin.

> OSTOTUETON. Assosiaatiovihje. Puoliso ei anna rahaa joihinkin ostoksiin, joten puoliso on ”ostotueton”.

Kommentti. Minusta tässä on hieman kyseenalainen ratkaisusana. Sanaa ”ostotueton” ei käytetä normaalissa kielessä vaan se löytyy vain tästä ristikosta. Koska on olemassa ostotuellisia tuotteita (vähälevikkiset kirjat) ja pojan toiveet ei niihin liity, ratkaisusanassa on ideaa. Sanaa voi ajatella joissakin tilanteissa käytettävän vastakohtana ostotuetuille tuotteille. Näin ajatellen sanan voi jotenkuten hyväksyä ristikon ratkaisusanaksi.

Joku saattaa pitää tällaisia laatijan itse keksimiä muualla esiintymättömiä sanoja jopa loistavina ja ne ovat joillekin ehkä ristikon suola. Koska en ole tällaisiin sanoihin ihastunut, annan tästä pienen miinuksen. Ratkojan on vaikea päätellä, milloin sana on hyväksyttävissä ja milloin ei, koska ratkoja ei voi tarkistaa sanan oikeellisuutta mistään. (Ks. tästä foorumipuolelta.)

Tulkitsin aluksi, että mieshenkilö on poika. Korjasin vihjeen tältä osin oikeaksi. Mutta myös äiti-poika -suhteessa on tällainen tilanne mahdollinen. Tulkitsee vihjeen sitten äiti-lapsi – tai mies-vaimo -suhteisena sillä ei ole merkitystä vihjeen logiikkaan.

Vihjeen arvosana: 6 | 10.

VEDESSÄ > LIOT. Kyseessä on liottamiset eli ”liossa pidot”.

POIKA VIKA I:NÄKIN > LARS. Tässä on kyse viimeisen kirjaimen vaihtamisesta. Viitattu toinen miehen nimi on LARI.

VARAUTUNEITA > ANIONIT. Anionit ovat sähköisesti negatiivisesti varautuneita pienhiukkasia.

1500-LUVULLA RIEHUNUT > ANEKAUPPA. Assosiaatiovihje. Aivan ensimmäiseksi tämä asia ei tule mieleen. Kyseessä on itse asiassa harhaute, sillä sanaa ”riehua” käytetään yleensä sairauksien yhteydessä. 

Kommentti. Odotettu ratkaisusana vihjeeseen olisi PILKKUKUUME (ks. esim. tästä). Koska ratkaisusana on ihan OK, vihjeellä voi harhauttaa ratkojaa. Oikeastaan 1500-luvulla anekauppaan liittyen riehui Martti Luther – hän riehui Saksan eri puolilla esittäen kiihkeää vastustusta anekauppaa kohtaan. Anekauppaan liittyen ehkä vihje TÄTÄ VASTAAN RIEHUTTU 1500-LUVULLA olisi sisällöllisesti hyvä.

Vihjeen arvosana: 10 | 8.

KUUSTA > HAKO. Hako on havupuun eli esim. kuusen oksa.

LISÄÄ! (puhekuplassa) > ANELU. Kyseessä on voimakas aneluun liittyvä huuto.

PÖLLÖ > URPO. Pöllö tarkoittaa tässä ivasanaa. Kun joku on pöllö, hän on tyhmä tai urpo.

> ALAVA. Vihreä alue kuvaa alavaa maa-aluetta.

TILA > KUNTO.

Kommentti. Laatija mainitsee sanan käyttökohteita:

missä kunnossa? = missä tilassa?

FINLANDIAPALKITTU > KROHN. Kyseessä on Leena Krohn, joka sai mainitun palkinnon vuonna 1992.

MIES EI UNONTANUT > KOSTI. Sanaleikki. Jos ei unohtanut, kosti saamansa kohtelun. Kosti on myös miehen nimi.

Kommentti: Myös tämä kelpaa piilosanavihjeeksi. Vihjeen tyyppi on ”kerto” eli sama sana tarkoittaa kahta eri asiaa.

JÄTTÄÄ JÄLKENSÄ > TELA. Viitataan maalitelaan.

TILAAN LIITTYVÄ > SPATIAALINEN.  Sivistyssana, ks. tarkemmin Wikisanakirjasta

ARIEN KERA > ATROT. Atrolla ja Arilla on sama nimipäivä.

KUUSTA > SÄDE. Kyse on taivaankappaleen ”kuu” säteestä.

MINÄ! (puhekuplassa) > ALTIS. Huurahdus kuvastaa auttavaisuutta, uhraututuvuutta. Henkilö on altis hyvään toimintaan.

LIERIÖMÄINEN > OLTERMANNI.

TULEE UNIIN? > IHANNEMIES. Tällä ratkoja viitannee juhannustaikoihin. Jos laittaa seitsemän yrttiä tyynyn alle, näkee tulevan miehensä.

AASTOSSA LIIKKUVALLA > ONOT. Typiste. Vihjeen ja ratkaisusanan alusta on poistettu M-kirjain. Lähtösanat ovat MAASTOSSA LIIKKUVALLA > MONOT. Monojahan maastossa hiihdettäessä tarvitaan. Jäljelle jää ONOT, jolla viitan Yoko Onon sukuun.

HUH! (puhekuplassa) > UURASTAA. Uurastaessa tulee väsymys ja silloin välillä huokaistaan.

> YLEMPI. Ylempi viiva on punaisella, joten viitataan ylempään viivaan.

UKAT! > ETOA. Typiste. Sanojen alusta on poistettu K-kirjain. Lähtösanat ovat KUKAT > KETOA. Huutomerkki kaiketi on laitettu siksi, että ratkaisusana on verbi, vaikka lähtösanat ovat substantiiveja.

ANNELLINEN > IRJA. Typiste. Sanojen alusta on poistettu K-kirjain. Lähtösanat ovat KANNELLINEN > KIRJA.

MEIKEISSÄ > LAITETTU. Faktavihje.

Kommentti. Pieni harhautus on siinä, että ratkaisusana on yksikössä, mutta samalla henkilöllä voi olla monenlaisia meikkejä.

Laatija mainitsee sanan toisen merkityksen:

Laitettu tarkoittaa myös ehostettua

SUODATTIMEEN > SAASTAT. Faktavihje. Suodattimilla kerätään epäpuhtauksia, joista voi arkisesti käyttää sanaa ”saastat”.

> SULOKAS.

RAKASTUIN! (puhekuplassa) > KLIKATA. Kun rakastuu, kohteiden välillä ”klikkaa” eli ”synkkaa”. Verbi ”synkata” tarkoittaa siis joissakin yhteyksissä samaa kuin ”klikata”.

> PISUTUS. Lapsella on pissahätä. Kun on vaipoissa, hän antaa pisun tulla vaippoihin. Ratkaisusana on tilanteeseen liittyvä substantiivi.

TALLENNUKSIN > STUDIOT. Äänitys- ja elokuvastudioissa tehdään tallenteita.

NIITILLINENKIN > AUKEMA. Lehden keskiaukeassa näkyy lehden sitomiseen käytettävät niitit.

NA(I)NEN > ELSA. Myös Elisa on naisen nimi.

NUIJASOTA > AMMOIN.

USEIN REUNOISSA > PITSIT

PARVEKE > ULOKE.

> KUNTA. Kuvassa on perho ja Suomessa on Perho-niminen kunta.

Kommentti. Yleensä tämäntapaisissa assosiaatiovihjeissä on kuvan ympärillä sitaatit, mutta kovisristikossa ne voi ihan hyvin jättää poiskin, jos assosiaatiosta ei tule liian hankalaa.

NÄYTTÖKIN > ETSIN. Digikamerassa kameran näyttö toimii etsimenä.

SALOT KYLÄKSI > TOLSA. Kyseessä on angaraammi sanasta SALOT. Anagrammin osoittaa vihjeessä translatiivissa oleva sana KYLÄKSI. Tolsa on Kirkkonummella oleva kylä.

Kommentti: Tämäkin vihje kelpaa ns. piiliksiin. Suora vihje on ”KYLÄKSI”, molemmat sanat viittavat anagrammityyppiseen piilovihjetyyppiin.

> OTTAA. Henkilö ottaa askelta.

> INTO. Emojin ilme kuvastaa innostusta.

PULLOTTAAKIN PALJON > DIOR. Dior on kuuluisia hajuvesipulloistaan ja pullottaa niitä maailmanlaajuisesti varmasti suuria määriä.

Loppukommentit

Ks. vihjeanalyysien yleinen luonne sivulta Vihjeanalyysit.