Yleistä

Skytismi juontaa nimityksenä Antti Skyttään ja hänen tietyntyyppisiin vihjeisiinsä. Kyseessä on tietynlaiset kirjainmuunnosvihjeet, joita voitaisiin kutsua nimitelmällä ”vaihdelmat”. Tosin mielestäni vaihdelmat ei kuvaa kaikkia alatyyppejä.

Skytismi on rakennevjhje, jissa kysytäön mitä muutoksia johonkin ja joihinkin lähtösanoihin on tehty. Yleensä vihjeen lähtösanoilla ei ole sisällöllistä yhteyttä ratkaisusanoihin.

Rakennevihje voi kysyä myös sitä, mikä asema kirjaimella tai kirjaimilla on vihjeissä. 

Essiivi- ja translatiivimuunnokset

Tyypisin skytismi on se, että kerrotaan, mitkä kirjaimet on muutettu toisiksi kirjaimiksi. Jokin esiintyy jonakin toisena (essiivi). Jokin muuttuu toiseksi (transalatiivi). Jokin jonakin tai jokin joksikin muuksi -tyyppisissä skytismeissä olen havainnut erilaisia suhteita siihen, onko vihjeen ja ratkaisusanan välillä keskinäinen yhteys vai ei. Tältä näkökulmalta luokittelen skytismit.

1) Skytismi jossa on harhautus ja sisällöllinen yhteys siten, että jos otetaan huomioon ratkaisusanan ilmoittava muutos ja palautetaan vihje toiseksi sanaksi, syntyy vihjeen ja ratkaisusanan välille suora yhteys.

KOAMITEILLA > RAMINA (Jari Keränen, IS Kovis).

Skytistimi on tässä R AMI:NA, joka yhteen liitettynä on RAMINA. KOAMITEILLA lähtösana on KORTEILLA. Korteilla (voi pelinä olla esim.) ramina.

Sanassa ”KOAMITEILLA” oli ainakin minulle harhautus, koska yritin tulkita suorana vihjeenä – itse etsin Koamitit nimistä vuoristoa.

2) Skytismi jossa on sisällöllinen yhteys siten, että jos otetaan huomioon ratkaisusanan ilmoittava muutos ja palautetaan vihje toiseksi sanaksi, syntyy vihjeen ja ratkaisusanan välille suora yhteys.

TRUTOILI > TRANA (Jari Keränen, Punainen Pelikaani)

TRUTOILI on selkeä epäsana ja heti tietää, että kyseessä on jekku (TR A:NA).  Lähtösana AUTOILI kelpaisi myös vihjeeksi. Tom Trana oli ralliautoilija.

 

LEPRIN KERA >< OLEKSI (Jari Keränen, IS Kovis). Viitatasn Opriin ja Oleksiin. OPRIN KERA kelpaisi myös vihjeeksi.

Tässä LEPRI on selkeä epäsana. Sama idea kuin edellä, paitsi että tässä on essiivin sijasta sijamuotona on translatiivi (O LE:KSI). Opri & Oleksi viittaa vanhaan SF-filmiin (on siitä tuoreempikin versio).

3) Skytismi, jossa ei ole sisällöllistä yhteyttä, mutta vihjeessä on harhautus, koska vaihdelmaan liittyvä sana on oikea sana:

TUNNETTU BÄNDI KISAA > SAANA (Antti Skyttä, IS Kovis).

Skytismi on S AA:NA, joka yhteen liitettynä on SAANA

Tässä ”kisaa” voi tulkita tarkoittavan ”on jossakin kilpailussa”. Ratkaisusanalla ei ole kohdan 2) kaltaista sisäistä liittymäkohtaa vihjeen kanssa. Nimen omaisesti selkeän harhautteen vuoksi hyvä skytismi.

”MIHIN TÖRMÄSITTE AFRIKASSA? – DOKATTIIN!” > MARADONA (Erkki Vuokila ja Joonas Anttila, IS Kovis).

Jälkimmäisen lausuman kuuluisi olla ”MARAKATTIIN!”, eli ”MARAn” tilalla on ”DO”, josta saadaan MARADONA. ”Dokattiin” on oikea sana. Voimakasta harhautusta tässä ei ole, koska ratkoja jää heti mittimään, mistä on kyse.

4) Skytismi, jossa vihjeessä on epäsana eikä ratkaisusanalla ole kohdan 2) tavoin liittymäkohtaa vihjeen kanssa. Tällainenkin skytismi voi olla hyvä.

PÄÄMINISTERIMME UTUBO > SUKSIBOKSI (Pekka Joutsi, IS SM-kisan ristikko)

Tässä on tuplaskytismi S U:KSI + B O:KSI. Monet ovat kehuneet seuraavaa vihjettä erityisen hyväksi, sillä siinä on yllättävyyttä.

MM -95 ”JT” > TUTINA (Riku Rosenvall, IS Kovis). Viitataan jääkiekon MM-kisoista tuttuun Timo Jutilaan eli Jutiin, jossa UTI on korvattu T-kirjaimella. Siis T UTI:NA.

Olen kerran tavannut myös kuvallisen skytismin (esillä foorumissa).

Muut skytismit

Elatiiviskytismi:

MATKA KILOMEN > Antti Skyttä, IS Kovis).  Kyseessä on kilometri, jonka TRI-päätteestä on tullut N eli TRI:STA N. Näin saadaan tunnettu oopperahahmo. Tässä sijamuotona on elatiivi tutumman essiivin sijasta.

Possessiivisuffiksiskytismi:

LEO JOKELRIT > ANSARIT (Antti Skyttä, IS Kovis). Henkilö on Leo Jokela, jonka nimeä on muutettu. A:NSA RIT. Tässä tavanomaiseten sijamuotojen sijaan on käytetty possessiivisuffiksia kolmannessa persoonassa.

Joku on (oli) jotain:

Näissä en muista kohdanneeni sisällöllistä yhteyttä vihjeen ja ratkaisusanan välillä vaan aina on tullut vastaan vain vihjeitä, joissa käsitellään, mitä on vaihtunut.

Esim. jos vihjesanassa on korvattu A-kirjain B:llä, B ON A > BONA. Logiikka voi mennä myös toiseen suuntaa, esim. M ON A, jolloin vihjesanassa M-kirjain on korvattu A:lla.

ATUSULEHTI > PONTUS (Antti Skyttä, IS Kovis). Kyseessä on APULEHTI, jossa P:n tilalle on vaihdettu TUS eli P ON TUS > PONTUS

NERA VINCI > DONNER (Unski Kivistö, Punainen Pelikaani). Kun D korvataan kirjaimilla NER tulee NERA VINCI. D siis ON NER eli DONNER.

Tästä tyypistä löysin myös imperfektimuotoisen variaation.

ENNEN: SILJA TE! > LINOLIT (Antti Skyttä, IS Kovis).  Siljan jälkeenhän tulee Line, ei Te; jos ennen LINE oli muodossa TE, LIN OLI T > LINOLIT.

MM TEIRI OLLI > PONTONI (Ilmo Juhani Liljeroos, Suomen Kuvalehti). Tuplaskytismi. Viitataan Petra Ollin etunimeen. Sitä on kahdessa kohtaa muutetettu ja muutokset kerrotaan. P:n tilalla on T > P ON T > PONT. T:n tilalla on I > T ON I > TONI. Nämä yhdistetään PONT+TONI > PONTONI.

SOOLO
>
KOLO > KEISO (Ilmo Juhani Liljeroos, Apu).  Tätä voisi nimittää kieltoskytismiksi. Tässä kerrotaan, mitä jälkimmäinen sana ei ole verrattuna toiseen sanaan. K EI SO > KEISO. Merkki ”>” ei tässä tarkoita ”suurempi kuin” vaan se ilmaisee vain muutosta.

Sanasta puuttuu osa:

Tämä tyyppi on mielestäni enemminkin ”poistelma” kuin vaihdelma.

TERO MERTARANTA >ANITTA (Antti Skyttä, IS Kovis). Tässä Antero Mertaranta on ilman kirjainparia AN eli ANITTA.

HYVÄÄ HUNTA! > OMETTA (Antti Skyttä, IS Kovis).  (Puhekuplan) toivotus on HUOMENTA, josta on jätetty pois kirjaimet OME eli ilmaisu on OMETTA.

SORSALINTU SKU > EINAR (Antti Skyttä, IS Kovis). Vihje on idealtaan saman tapainen kuin edellisen esimerkin vihje, vaikka tätä ei ole luokiteltukaan Ristikon anatomiassa skytismiksi. Vihjeen sorsalintu on oikeasti narsku, mutta nyt siitä puuttuvat kirjaimet NAR > EI NAR > EINAR.

Muita rakennevihjeitä

Kirjaimen tai kirjainten paikka tai merkitys vihjesanassa. Näihin annan kuvitteellisia vihjeitä

SANA
SANA
SAN– ratkaisusana voi olla ALINA tai TAINA: ALIN A tai TAIN A. Kysytäön siis kirjaimen paikkaa vihjeessä.

ALI – ALINA. Tässä ratkaisusana on nimen genetiivi ja merktty kirjain: ALIN A.

Ks. myös foorumiosion säie Rakenne- ja kirjainjekkuvihjeet sekä muut termikysymykset.

Takaisin pääartikkeliin.