Olen muutaman vuoden harrastanut ristikoita ja olen ratkonut koko joukon myös ns. kovis-ristikoita. Koska kovisristikoihin on vaikea päästä sisälle, helpotan muiden pääsemistä niihin kertomalla joistakin eteeni tulleista vihjeistä. Luonteeltaan tämä on siis eräänlainen ristikkoapuneuvo.

Kun minulla oli Punaisen Pelikaanin vuositilaus, alussa tuli turhan pitkä lista kohdista, joista piti kysyä muilta neuvoa vihdeiden logiikan ymmärtämiseksi. Tein jossakin vaiheessa tarkistuslistan, johon olin luetteloinut erilaisia vihjeisiin sisältyviä oveluuksia.

Kun olin saanut ratkottua kaikki lehden ristikot, kävin avoimia kohtia lävitse tarkistuslistan kanssa, jos ne eivät muuten ratkenneet. Sain sen avulla vähennettyä merkittävässä määrin muille esitettäviä kysymyksiä ja parhaimmillaan avoimia kysymyksiä jäi vain muutama. Listan avulla tuli otettua huomioon sellaiset näkökulmat, jotka olivat jääneet ottamatta huomioon ristikkoa ratkottaessa.

Koska koin listan hyödylliseksi, laitan oman listani nyt julkiseksi. Koska lista on lähinnä vain muistin avuksi tarkoitettu tarkistuslista, sen ei ole tarkoituskaan olla kattava lista kovisvihjeistä. Kaikkia tyyppejä on itse asiassa mahdoton listata, koska laatijat luovat jatkuvasti uusia yhdistelmiä ja uusia vihjetyyppejä.

Olen lisännyt alkuperäiseen listaan muutaman kohdan, jotta lista palvelisi paremmin kovisristikoiden kanssa aloittelevia ratkojia (alkuperäisessä listassa oli kahdeksantoista kohtaa). Tästä sivusta ja tämän sivun alisivuista olisi tarkoitus olla hyötyä niille, jotka haluavat oppia ratkomaan ns. kovisristikoita, mutta eivät ole päässeet niihin sisälle. Kyse on siis pienestä alkupääsemisen auttamisesta.

Olen lisännyt alkuperäiseen listaan myös esimerkkejä. Olen poiminut esimerkit Sanaseppojen ristikkotermistöstä (kohdasta Ongelmointi)Sanaristikot.net -sivuston keskusteluista ja Ristikon anatomia -osastolta sekä omista muistiinpanoistani. Joissakin tapauksissa olen itse luonut kuvitteellisen vihje-ratkaisusana-parin. Mukana on muutamia esimerkkejä ristikoista, joita en ole itse ratkonut. Olen löytänyt tällaiset vihjeet Sanaseppojen ristikkotermistön ohella Sanaristikot.net-sivuston sivuja selailemalla tai sivuston hakutoiminnon avulla.

Tekemässäni luettelossa ei ole kaikkia Sanaseppojen luettelossa mainittuja tyyppejä ja osa nimistä on luetteloitu eri nimiä käyttäen. Tyypillisiä kovisristikoissakin käytettäviä vihjetyyppejä, joita Sanaseppojen termistö luettelee ja joita ei ole luettelossani ovat:

 • Määrittelyvihje.
 • Kuvailuvihje.
 • Ominaisvihje. Sanaseppojen terminologiassa tuossa kohdassa lukee:

  vihje joka esittää käsitteen ja kysyy sen ominaisuutta

 • Toimintavihje.
 • Sijaintivihje.
 • Yläkäsitevihje.
 • Alakäsitevihje.
 • Yhdyssanavihje.
 • Sanaliittovihje.
 • Koodivihje.
 • Moniratkaisuvihje.
 • Kytkösvihje.

Noista kaikista on Sanaseppojen termiluettelossa yksi tai muutama esimerkki. Niihin saattaa liittyä siinä mielessä kovismaisuutta, että kovisristikoissa etsitään sanan epätyypillisiä merkityksiä. Luettelossani ei ole näitä vihjetyyppejä, koska niissä käy ilmi, mistä vihjetyypistä on kyse. Poikkeuksena on kuitenkin yhdyssanavihjeet, sillä koviksissa on yhdyssanavihjeiltä näyttäviä vihjeitä, jotka eivät sitä kuitenkaan ole. Käytän niistä ilmaisua ”katkaisut” ja ne ovat listassani numerolla 7.

Sanaseppojen termiluettelossa luetelluista vihjetyypeistä osaa käytetään vain ns. piilosanaristikoissa:

 • Muunnelma (voisi periaatteessa käyttää ristikoissakin, mutta vihjeestä tulee todennäköisesti liian pitkä kuvaristikkoon sijoitettavaksi).
 • Käännelmä  (voisi periaatteessa käyttää ristikoissakin, mutta vihjeestä tulee todennäköisesti liian pitkä kuvaristikkoon sijoitettavaksi).
 • Hajotelma (vihjeet ovat aina liian pitkiä kuvaristikkoon sijoitettavaksi).
 • Kerto (voisi periaatteessa käyttää ristikoissakin, mutta vihjeestä tulee todennäköisesti liian pitkä kuvaristikkoon sijoitettavaksi).

Osa luetelluista vihjeisiin liittyvistä termeistä on sellaisia, jotka ei liity sen paremmin kuvaristikoihin kuin piiliksiiinkään.

Toisaalta omassa luettelossani on tyyppejä, joita ei Sanaseppojen luettelosta löydä. Luettelot ovat siis toisiaan täydentäviä.

Ristikoissa käytetään jonkin verran piilosanatehtävistä vaikutteita saaneita vihjeitä tai jopa vihjeitä, joita voisi käyttää piilosanatehtävissä. Mainitsin listassa siksi vihjeitystapoja, joissa viittaan piilosanatehtäviin. Varsinaisissa piilosanatehtävissä vihjeissä on aina ns. suora vihje ja ns. piilovihje. Piilosanatehtäviin sopivia vihjeitä on harrastanut mm. Antti Viitamäki. Usein kuvaristikoiden vihjeistä puuttuu ns. suora vihje, jolloin ne vain osittain muistuttavat piilosanatehtävien vihjeitä. Suosittelen piilosanatehtävien ratkomista tavanomaisten ristikoiden rinnalla, jotta piilistyyppiset vihjeet huomaisi helpommin.

Tein piiliksistä lyhyen oman sivun, jonka lisäsin muistilistaan liittyvien apusivujen valikkoon.

Lisäksi on muistettava, että laatijat pyrkivät käyttämään sanojen epätavallisia merkityksiä. Usein vihjeet liittyvät myös sanontoihin ja sananlaskuihin.