Tällä sivulla on esimerkkejä vihjetyypeistä, joista sivulla Kovisristikoiden oveluudet sivun muistilistassa on yksi esimerkki. Tällä sivulla tarkoituksena ei ole laittaa kahta esimerkkiä enempää mistään vihjetyypistä. Poikkeustapauksissa saatan laittaa useamman esimerkin.

2. Reebusvihje

’M’ > AKKA (Sanaseppojen Sanaristikkotermistö). M-kirjain lausutaan usein ”ÄMMÄ”, joka on sana AKKA synonyymi. Kyse on saman tapaisesta ketjupäätelmästä, joita on esillä sivulla Sanaleikit ja jaotelmat.

&= > ETON (Erkki Vuokila, IS Kovis). Koska käytetään muita kuin tekstissä käytettyjä kirjainmerkkejä, tätäkin kaiketi voidaan pitää reebusvihjeenä (”&” = ”ET” + ”=” = ON >ETON). Sanaseppojen määritelmähän kuuluu ”kuva-arvoituksen tavoin kirjaimia, numeroita ja kuvia käyttäen esitetty vihje”.

YK& > UNET (Ilmo Juhani Liljeroos, Suomen Kuvalehti). YK = UN + & = ET > UNET. Vastaavan tapainen kuin edellinen.

Sivun  Sanaleikit ja jaotelmat lopussa on muutamia esimerkkejä, jotka ehkä olisi voinut laittaa tähänkin kohtaan.

7. Katkaisut

-KKA > POLA (Brigitta Kalpa, IS Kovis). Lähtösana on POLAKKA. Tässä tapauksessa on helppo hoksata, että kyseessä ei ole yhdyssana.

SYY- > SILTA (Teemu Pallonen, IS Kovis). Yhdyssanan osien mukaan vihje olisi SYYS > ILTA, mutta nyt katkaistiin muusta kuin yhdyssanan osien kohdalta. Ratkoja voi etsiä ratkaisusanaa esim. yhdyssanasta SYYSUHDE, jolloin ratkaisusana olisi SUHDE. Vihjeessä  on selvä harhaute.

12. Tavujen paikan vaihto

RAKU > PARA (Unski Kivistö, IS Kovis). Lähtösanat KURA > RAPA.

KULU- > LISA (Ilmo Juhani Liljeroos, IS Kovis). Tavujen vaihto voi liittyä myös yhdyssanoihin. Lähtösanat LUKU- > SALI.

Tavujen vaihdosta on väärin päin luettava versio sivulla Oveluusyhdistelmiä ja erikoisuuksia sekä toinen vähän erikoisempi tapaus.

13. Ärrävika

OLI > ULOS (Hannu Salokangas, Punainen Pelikaani). Lähtösanat ORI > UROS.

PELHEESSÄ > SISAL (Teemu Pallonen, IS Kovis). Lähtösanat ovat PERHEESSÄ > SISAR.

Ks. myös seuraava kohta.

14. Ässävika

KOKOOMUKTEN MIES > TATI (Erkki Vuokila, IS Kovis). Viitataan tietenkin Kimmo Sasiin.

TIKOJEN OTTOIHIN? > TÄKIT (Ilmo Juhani Liljeroos, IS Kovis). Viitataan sanontaan ”ostaa sika säkissä” ja kysäistään ässäviallisesti toimintaako noin.

LYÖTTÄÄ > VALAT (Ilmo Juhani Liljeroos, Suomen Kuvalehti). Tässä on sekä S- että R-vika samassa vihjeessä. Lähtösanat ovat RYÖSTÄÄ > VARAS.

15. Ääkköset

EMILLA > NISAT. (Neljän kopla (Juha Kukkonen, Erkko Lehtonen, Teemu Pallonen ja Antti Ylönen), IS Kovis). Lähtösanat EMILLÄ > NISÄT. Sana ”emi” emoista käytettynä on varsin harvinainen. Sana ”emä” sen sijaan on hyvin yleinen, ja ”emillä” on monikon adessiivi. Sanaa ”emillä” voidaan siis pitää sekä sanan ”emi” että ”emä” taivutusmuotona (molemmat sanat löytyvät Wikipediasta kohdasta ”Emo”).

NANNIN KERA > NISA (Antti Skyttä, IS Kovis). Lähtosanat NÄNNIN KERA > NISÄ.

Sivulla  Oveluusyhdistelmiä ja erikoisuuksia on esimerkki ääkkösjekusta, joka on yhdistetty kirjaimen poistoon sanan alusta.

16. Pidennetty vokaali

RÄÄSY > RÄÄTTI (Ilmo Juhani Liljeroos, IS Kovis). Räätti on ruoka. Lähtösanat RÄSY > RÄTTI.

NUOORI > TEIINI (Ilmo Juhani Liljeroos, IS Kovis). Lähtösanat NUORI > TEINI.

18. Possessiivisuffikseilla leikittely

Kyseessä on aina sanaleikki, mutta laitoin varta vasten possessiivisuffikseilla leikittelyn erikseen enkä muiden sanaleikkien yhteyteen.

SINUN TÄHÄN KASVI > RETI (Erkki Vuokila, IS Kovis). Laitetaan jotain sinun retiin eli retiiSI. Se, johon laitetaan on RETI. Retiisi on myös kasvi.

Possessiivisuffiksin käytön kohtasin kerran myös Skytismissä.

20. Looginen lisäys

1.1. > AJAA (Hannu Salokangas, IS Kovis).  A on 1. kirjain. A ja A > AJAA.

VITT > VITJAT (Ilmo Juhani Liljeroos, Apu).  Saman tapainen kuin edellä. Vihje tulee lukea VIT JA T.

22. Nimipäivävihjeet

SYKSYN KESKELLÄ >NINNIT (Antti Skyttä, IS Kovis). Ninnin nimipäivä on 26.10., joka on syyskauden (1.9. – 30.11.) keskipaikkeilla.

JUURI ENNEN JOULUKUUTA > ATET (Ilmo Juhani Liljeroos, Punainen Pelikaani). Aten nimipäivä on 30.11.

24.Viittaus ulkomaankieliseen nimeen, joka on suomennettu

YÖTOIVEPOMO > TUOMAS (Erkki Vuokila, IS Kovis). Viittaus Tuomas Holopaiseen kääntämällä yhtyeen Nightwish nimi suomeksi.

LÄNNEN SUKUA! > FOLKE (Antti Viitamäki, Suomen Kuvalehti). Viitataan Folke Westiin. West on suomeksi LÄNSI.

Vastaavan tapainen vihje on myös Suomen Kuvalehti 36/2018 vihjeanalyysissä (ERÄÄN SUKU PORTTEJA! > BILL).

25. Viittaus sanan sisältämään kirjaimeen

KANNUS > PAIKANNUS (Jari Keränen, IS Kovis). Koska paikan Kannus kolme viimeistä kirjainta ovat NUS, kyseessä on PAIKAN NUS ja yhteen kirjoitettuna tulee sana PAIKANNUS.

PUHELAULU > RAPINA (Jari Keränen, IS Kovis). Korostettuna on puhelaulun eli RAPIN A ja yhteen kirjoitettuna tulee sana RAPINA.

27. Erikieliset osat vihjeissä tai ratkaisusanoissa

CAT IN ENGLAND > APET. Pitää lukea A PET eli koko vihje pitää lukea englanniksi.

Kommentti. Käydyn keskustelun perusteella tästä eivät kaikki pitäneet. Laatijan oma huomautus:

tätä mietin pitkään; tiedän, että jotkut vieroksuvat englannin kieltä vihjeityksessä; kuitenkin a pet oli niin houkutteleva, että päädyin käyttämään sitä

VETYKATO! > HOUT (Brigitta Kalpa, IS Kovis). Kyseessä on jaotelma, mutta tavallisuudesta poikkeavaa tässä on vieraskielinen sanaosa. Vety on H ja KATO viittaa englannikieliseen sanaan OUT.  Suomennettuna asia on suurinpiirtein: ”laita vety katoamaan”.

Kommentti. Juha N. kritisoi hieman vihjettä.

28. Sanan osien vaihdot

KAKS EKAA PLUS E! > ASTALO. Vihjessä ”kaksi ekaa” = sanan kaksi ensimmäistä kirjainta. Vihjeessä kolmas kirjain on E. Ratkaisusanassa kaksi ekaa kirjainta ovat samoja, mutta loppu on eri eli TALO. Helpossa ristikossa vihje olisi ollut: ASE > ASTALO.

Kommentti. Kirjainten vaihto oli mielestäni varsin vaikeasti hahmotettavissa. Haastavaa myös se, että ratkaisusana täytyy syntyä käytännössä ennen kuin vihjettä pystyy ymmärtämään. Kyseessä on sama ongelma kuin vihjeetyypissä ”Tämä liittyy tähän”, jossa toinen ratkaisusanoista on saatava risteävien kautta. Ehkä ylivaikea idea Passeli Pelikaaniin?

Takaisin pääartikkeliin.

Jos olen selittänyt jonkun vihjeen väärin, toivon oikaisua! Esimerkkejä puuttuu joistakin kohdin täysin ja joistakin kohdista puuttuu toinen esimerkki. Jos esimerkkejä haluaa ehdottaa, olisi hyvä kertoa laatijan nimi ja lehti, jossa vihje on julkaistu.

Sivusta voi keskustella säikeessä  Kovisristikoiden oveluudet.