Linkki ei-kaupalliseen sivustoon on sallittu, esim. käyttäjän omaan blogiin.

Mukana saa olla yksi kuva, jonka maksimikoko on n. 50x100px.

Maksimi kirjainmerkkimäärä on 1024. Tätä pidemmät tekstit katkaistaan.

Allekirjoitukseen saa laittaa HTML-koodia, mutta koska sitä ei tarkisteta, on oltava erityisen huolellinen. Huomaa myös että jos sallittu merkkimäärä ylitetään, HTML voi tulla rikkonaisena. Virheellinen  HTML se saattaa rikkoa vastaussivun ulkoasun!