Aihealueen sisältö:

Ohjeita keskustelusäikeiden ja kommenttien luomiseen

Ohjeissa on mainittu myös mahdollisia toimenpiteitä. Jos moderaattori joutuu tekemään ylimääräisiä toimenpiteitä, niistä seuraa aina huomautus.

 1. Tarkoitus on ensisijaisesti keskittyä ristikoissa ja älytehtävissä itselle ongelmia tuottaneiden asioiden käsittelyyn sekä tehtävien laadinta, kuvitus tai ratkontakokemusten jakamiseen. Muut osasto on lähinnä tarkoitettu pääaiheista nousevien sivuaiheiden käsittelyyn. Mahdollisia toimenpiteitä:
  1. Jos säie on laitettu väärään osastoon, moderaattori saattaa siirtää kommentit toiseen osastoon, mutta moderaattori ei sitoudu näin aina tekemään vaan väärään osastoon laitettu säie saatetaan poistaa. Siirtoa ei voi tehdä suoraan vaan ensin pitää luoda säie, jonne siirretään, jos sopivaa säiettä ei ole olemassa. Siirrosta aiheutuu ylimääräistä työstä, joten toivon huolellisuutta tässä asiassa.
 2. Tarkista, ettei samasta asiasta ole aiempaa säiettä ja se, että asia on oikeassa osastossa. Mahdollisia toimenpiteitä:
  1. Tuplasäikeet poistetaan ja jätetään jäljelle asiasta ensiksi aloitettu säie tai säie, johon on tullut enemmän kommentteja.
  2. Moderaattori saattaa siirtää tuplasäikeen sisällön toiseen säikeeseen, mutta hän ei sitoudu niin tekemään, koska siirrosta koituu ylimääräistä työtä (ks. kohta 1).
 3. Jos on ristikkolehti tai muu lehti, jossa on monta ristikkosivua, älä tee erikseen keskustelua yksittäisestä sivusta, vaan luo säie koko lehdestä ja säikeen sisällä kommentoi yksittäistä sivua. Tarkka päivämäärä tai lehden numero (vuosiluku mainittuna) pitää ilmaista. Laita nämä tiedot säikeen otsikkoon. Jos kyse on palkintoristikoista, ilmaise myös se, milloin on ratkaisun lähettämisen viimeinen päivä. Jos kyse ei ole palkintotehtävästä tai tehtävän ratkaisun lähetysaika on umpeutunut, sekin asia olisi hyvä mainita. Toimenpiteet, jos sääntöä ei noudateta:
  1. Moderaattori antaa aina virheellisesti nimetystä säikeestä huomautuksen. Hän pyytää säikeen aloittajaa korjaamaan säikeen nimen (korjaus on mahdollista sivun ylläpitäjän asettaman aikarajan puitteissa) tai hän voi ehdotusta nimen korjaamiseksi.
  2. Jos säikeen aloittaja ei korjaa säikeen nimeä tai moderaattori ei saa korjaamiseen riittävää tietoa, säie poistetaan.
 4. Jos kyseessä on lehdessä ilmestyvä yksittäinen ristikko, mainitse ristikon laatija (ehkä myös kuvittaja, jos on tarpeen) ja se, missä lehdessä ristikko on julkaistu (vuosiluku mainittuna). Laita nämä tiedot säikeen otsikkoon. Jos kyse on palkintoristikosta, ilmaise myös se, milloin on ratkaisun lähettämisen viimeinen päivä. Jos kyse ei ole palkintotehtävästä tai tehtävän ratkaisun lähetysaika on umpeutunut, sekin asia olisi hyvä mainita. Jos otsikossa on puutteita, seuraa samat toimenpiteet kuin kohdassa 3.
 5. Säännöllisesti ilmestyvistä julkaisuista voi tehdä myös säikeen, jossa käsitellään useita saman aihepiirin lehtiä. Tällöin säikeen sisällä pitää tuoda esille samat tiedot kuin jos ristikkoa käsiteltäisiin erillissäikeessä. Ks. kohta no 3. Toimenpiteet, jos yksittäinen kommentti on puutteellinen:
  1. Moderaattori antaa kehotuksen korjata puutteet.
  2. Jos puutteita ei kohtuuajassa korjata, kommentti poistetaan.
 6. Laita vihjeestä riittävästi tietoa, että sitä voi pohtia. Jos et halua paljastaa ratkaisusanaa, kerro ainakin ratkaisusanan kirjainpituus, esim. laittamalla vihjeen perään ” (7)”, joka ilmaisee kuinka monta kirjainta ratkaisusanassa on. Ratkaisusanoista voi kertoa myös sen verran, mitä on saanut selville, esim. tyyliin VIHJE > RA-K——-. Toimenpiteet, jos tätä kohtaa ei noudateta:
  1. Moderaattori yrittää opastaa riittävän tiedon antamisessa.
 7. Jos kyse on https://www.sanaristikkofoorumi.net/wordpress/forums/topic/alytehtavat-ja-digipelit-osion-tarkoitus/ älytehtävästä tai digipelistä, anna siitäkin riittävät tiedot. Koska moderaattorilla ei ole kykyä arvioida, onko annettu riittävästi tietoa, moderaattori ei voi millään lailla puuttua puutteellisesti annettuihin tietoihin.
 8. Anna apua vain sen verran kuin joku pyytää, mutta riittävästi. Jos joku pyytää vinkkiä eteenpäin, anna se, mutta jos pyytäjä ei halua tietää itse ratkaisusanaa, älä sitä kerro. Jos joku on aloitteleva keskivaikeiden tai vaikeiden ristikoiden ratkoja, älä arvuuttele vaan ”väännä rautalangasta”, mistä on kyse. Toimenpiteet, jos tätä kohtaa ei noudateta:
  1. Moderaattori yrittää opastaa riittävän tiedon antamisessa.
  2. Moderaattori voi viitata johon opastukseen.

Huom. Yleisiä toimintaperiaatteita saatetaan muuttaa sen osalta, miten suhtaudutaan palkintoristikoiden kommentointiin. Se saattaa muuttaa myös tällä sivulla olevia ohjeita.

Jos tämän sivun sisällöstä on kommentoitavaa, sivusta on kommentointisivu moderaattoriosastolla.