Valvontakäytännöt

Sivun sisältö:

 1. Rekisteröinti
 2. Bannausperiaatteet
 3. Tyypillisiä toimenpiteitä

Rekisteröinti

Mikäli rekisteröinti vaikuttaa epäilyttävältä, laitan rekisteröinnin tilaan, jossa rekisteröity henkilö ei pysty kommentoimaan eli siten lukitsen käyttäjätunnuksen. Lähetän tällöin s-postikyselyn annettuun s-postiin. Jos olen aiheettomasti arvioinut rekisteröintiä epäilyttäväksi, minuun voi ottaa yhteyttä asiassa. Samoin jos toivottu rekisteröinti jostakin syystä vaikuttaa epäonnistuneen, minuun voi ottaa yhteyttä. Tähän tarkoitukseen on sivu Ota yhteyttä.

Sivuille saa kirjoittaa myös rekisteröitymättä, mutta silloin täytyy joka kerta antaa nimi ja s-posti. Rekisteröitymisen tuomat edut eivät ole käytettävissä (tärkeimpinä etuina rekisteröitymisestä on mahdollisuus muokata jälkikäteen kommenttejaan ja jonkun toisen kommentin siteeraaminen aputoimintoa käyttäen).

Jos havaitsen vapaassa kirjoittelussa kovin epäasiallisia kommentteja, poistan ne välittömästi. Lievästi sääntöjä rikkovat kommentit siirrän moderointiosastoon (ks. säie Moderointiosastoon siirrettyjä kommentteja).

Muille kuin keskustelufoorumisivuille ei tarvita valvontaa, sillä niillä ei ole kommentointimahdollisuutta tai kommentit tarkitetaan ennen julkaisua. Useiden sivujen osalta kommentointi tapahtuu keskustelufoorumin moderaattoriosastolla.

Mikäli moderaattori on pidemmän aikaa pois paikalta, hän voi laittaa sivusto ennakkosensuuriin, jolloin mitkään kommentit eivät heti näy sivustolla vaan kommentit menevät ennakkotarkastusjonoon, josta ne pitää yksitellen hyväksyä.

Sivustolle ei enää voi kirjautua rekisteröitymättä.

Bannausperiaatteet

>Bannaamiskäytäntö on ehkä joskus tarpeen, jos ilmenee, että tarvitaan joskus sivuille pakollista rekisteröitymistä. Listatut periaatteet eivät siis koske nykyhetkeä enkä toivo, että niitä koskaan tarvitsee ottaa käyttöön.

Jos tarvitaan pakollista rekisteröitymistä ja jos henkilö on kirjautunut ja hän rikkoo sääntöjä, seurauksena voi olla karenssi. Karenssi merkitsee sitä, että ei voi kirjoittaa kommentteja. En anna kellekään elinikäistä karenssia, mutta karenssit voivat olla pitkiäkin. Mikäli samasta asiasta tulee uudestaan karenssi, uusi karenssi on puolta pidempi kuin aiempi. Alla lista toimenpiteistä erityyppisissä rikkeissä.

 1. 2 kk karenssi seuraavista sääntörikkeistä:
  1. Ilman lupaa ylimääräisen nimimerkin ottaminen.
  2. Äärimmäisen vakava ilkeys.
  3. Toisen keskustelijan identiteetin paljastaminen.
  4. Rekisteröijä on käyttänyt kertakäyttöistä s-postiosoitetta ja hän yrittää luoda uuden rekisteröinnin toisella s-postiosoitteella.
 2. 1 kk karenssi seuraavista sääntörikkeistä:
  1. Vakava ilkeily.
  2. Palkintoristikon ratkaisun suora paljastaminen.
  3. Vakavaksi katsottava trollaus.
 3. 1 viikon karenssi seuraavista rikkeistä:
  1. Suhteellisen lieväksi laskettava loukkaus.
  2. Palkintotehtävään liittyvä lievä tahallinen auttaminen.
  3. Spammaus eli saman asian toisto eri säikessä.
  4. Lieväksi katsottava trollaus.
  5. Muu lievähkö sääntörike, kuten moderaattorin toiminnan arvosteleminen muualla kuin moderaattoriosastolla.
  6. Useasta huomautuksesta piittaamattomuus.
 4. Huomatus tulee seuraavista asioista:
  1. Huomautus tulee kaikista tahattomiksi arvioiduista sääntörikkeistä kuten hyvin lieväksi katsottava auttaminen palkintoristikon ratkaisemiseksi.
  2. Erittäin lieviksi lasketuista sääntörikkeistä kuten siitä, että ei noudateta viestin ohjeita käsittelevää ohjeistusta.

Huomautus. Jos käy ilmi, että on käytetty kertakäyttöistä s-postia, rekisteritieto poistetaan. Voin epäilyttävissä tapauksissa lähettää testisähköpostin. Jos siitä tulee vastaus, että s-postiosoitetta ei ole olemassa, tieto poistetaan. Nykyinen sisäänkirjautumistapa ei myöskään hyväksy s-postiosoitetta, jota ei ole olemassa. Kirjauduttaessa s-postiosoite tarkistetaan. Jos sivuilta kirjautuu ulos ja on käyttänyt kertakäyttöistä s-postiosoitetta, paluuta takaisin ei kertakäyttöisen s-postiosoitteen käyttäjällä ole.

Tiedoksi. Jos joku haluaa poistaa rekisteröinnin, siitä bbPress-foorumiohjemasta tästä seuraa automaattisesti se, että kommentit pitää siirtää toiselle henkilölle. Koska sivuston ylläpitäjä eikä kukaan muukaan voi omistaa toisen henkilön kommentteja, kaikki kommentit pitää poistaa.

Tyypillisiä toimenpiteitä

Alla kootusti lista asioista, joita moderaattori saattaa tehdä:

 1. Moderaattori saattaa hakasulkeissa ([…]) huomauttaa sääntörikkeestä. HUOM. Muut kuin moderaattori eivät saa käyttää hakasulkeita.
 2. Moderaattori saattaa siirtää lievästi sääntöjä rikkovia kommentteja moderointiosastoon.
 3. Moderaattori saattaa hakasulkeissa ilmoittaa, että kommentti on poistettu. Jos poisto osoittautui perusteettomaksi, kommentti saatetaan palauttaa, mikäli poistettu kommentti on palautettavissa. Jos aiheettomasti poistettua kommenttia ei voi palauttaa, kommentoijalle annetaan mahdollisuus saman sisältöisen uuden kommentin luomiseen.
 4. Moderaattori voi poistaa säikeen. Hän saattaa ilmoittaa säikeen poistosta moderaattoriosastolla.
 5. Moderaattori saattaa laittaa jonkun kirjoittajan kirjoituskieltoon. Hän voi ilmoittaa siitä erillisäikeessä tai lähettä tiedon s-postilla.
 6. Moderaattori saattaa yksittäisessä säikeissä hakasulkeissa ilmoittaa, että kommentoija on laitettu kirjoituskieltoon.
 7. Moderaattori voi korjata säikeen otsikkoa. Hän voi myös kehottaa säikeen aloittajaa itse korjaamaan säikeen otsikko (säikeen aloittajalla on ylläpitäjän asettaman määräajan sisällä mahdollisuus itse korjata säikeen otsikkoa).
 8. Moderaattori saattaa siirtää kommentin toiseen osastoon tai koko säikeen toiseen osastoon. Varsinaista rikettä ei tarvitse olla vaan kyse voi olla vain siitä, että kommentti on väärässä osastossa.
 9. Moderaattori voi kertoa erillissäikeessä toimenpiteiden (poistot ja siirrot) syyt. (Yksi säie on luotu tätä tarkoitusta varten.)

Saatan muuttaa sääntöjä ja valvontakäytäntöjä. Tiedotan viimeisimmista muutoksista sivulla Uutta.