Sisältö:

Säännöt

 1. Keskusteluryhmän tarkoituksena on käsitellä sanaristikoita kaikista näkökulmista käsin (laadinta, kuvitus ja ratkonta eri muodoissaan). Sivuilla saa käsitellä myös sanaristikkoihin verrattavia älytehtäviä ja digipelejä. Ristikoiden ratkontaan, äly- ja digipeleihin liittyviä tietoteknisiä kysymyksiä voi käsitellä osioissa Sanaristikot. Muita tietoteknisiä asioita voi käsitellä osiossa  Muut aiheet. Pyri noudattamaan tätä periaatetta.
 2. Sivustolla saa esiintyä anonyymisti sekä kirjautumatta että käyttämällä anonyymiä kirjautumista (tarkemmat ohjeet löytyvät tästä). Anonyymi en käyttäjien kommenttien asiallisuuteen kiinnitetään erityisesti huomiota. Vähäisintäkään epäasiallisuutta ei sallita.
 3. Vaikka anonyymi kirjautuminen on mahdollista, suosittelen, että rekisteröidyt ja luot nimimerkin jota kukaan muu ei sivustolla käytä.
 4. Useiden rekisteröityjen nimimerkkien käyttö ei ole sallittua (lue seurauksista sivulta valvontakäytännöt).
 5. Sivustolle rekisteröityessä ei tarvitse ilmoittaa oikeaa nimeä, mutta rekisteröityneeltä käyttäjältä vaaditaan, että hänellä on jatkossakin toimiva s-postiosoite. Mikäli havaitaan, että joku kirjautunut nimimerkki on käyttänyt kertakäyttöistä s-postiosoitetta, käyttäjätieto poistetaan.
 6. Asioita saa käsitellä perusteellisesti ja se on tällä keskustelusivustolla jopa erittäin toivottavaa, koska päämääränä on auttaa kaiken tasoisia ratkoja pääsemään alkuun ja eteenpäin. Tällöin on tarpeen käsitellä asioita erittäin perusteellisesti ja tarvittaessa hyvinkin pitkään. Kohtaan liittyvät huomautukset:
  • Saman asian toistamiseen eli jankkaamiseen sekä spämmäämiseen (sama asia tuodaan esille useassa paikassa) saatetaan kuitenkin puuttua huomautuksella, viestien siirtämisellä toiseen paikkaan tai viestien poistamisella.
  • Trollaamiseksi (tahalliseksi häiritsemiseksi) katsottavat viestit pyritään poistamaan niin pian kuin mahdollista.
 7. Jos keskustelija haluaa pysyä nimettömänä, henkilöllisyyttä ei saa paljastaa eikä siitä saa arvuutella.
 8. Toisten keskustelijoiden persoonaan menevät  huomauttelut, vähättelevät, ivalliset ja piikittelevät kommentit poistetaan. Kohtaan liittyvät tarkennukset:
  • Vähättelyksi lasketaan pyrkimykset hiljentää toisen näkökulmat ja täten pyrkimykset vähentää jonkun sananvapautta.
  • Vähätteleväksi kommenteiksi saatetaan laskea myös oman erinomaisuuden korostaminen esim. siinä kuinka nopeasti on jonkin tehtävän ratkaissut, sillä kommentti voi sisältää toisten ratkontataitojen vähättelyä.
  • Keskustelu toisten kommentoijien motiiveista ei ole sallittua. Foorumi ei ole paikka toisista ihmisistä kommentoimiseen vaan vain asioiden käsittelyyn. Epäasiallisten viestien poisto tehdään myös siksi, ettei kukaan provosoisi tai provosoituisi. Tavoitteena on toisten keskustelijoiden kunnioittaminen.
 9. Kaikenlaiseen asiattomaan ja Suomen lain vastaiseen kirjoitteluun puututaan.
 10. Tarpeeton puuttuminen kirjoitusvirheisiin tai huonoihin ilmaisuihin voi aiheuttaa kommentin poistamisen, sillä päämääränä on pitää keskusteluihin osallistumiskynnys mahdollisimman matalana. Jos jokin asia jäi aidosti epäselväksi, voi ystävälliseen sävyyn pyytää tarkennusta.
 11. Tehtävien laatijoita ja kuvittajia saa arvostella, mutta arvosteluun sovelletaan kohdan 8. periaatteita.
 12. Moderaattorin toimintaa saa arvostella erillisosiossa ja arvostelemiseen sovelletaan kohtaa 8. Muualla kuin erillisosiossa moderaattorin arvosteleminen on kielletty. Kaikenlainen toimintatapakeskustelu on sallittua ainoastaan moderaattoriosastolla. Muulta kommentit poistetaan.
 13. Muista, että kirjoitat omia mielipiteitäsi.
 14. Kirjoita viestisi oikeaan säikeeseen. Kohtaan liittyvät tarkennukset ja muut huomioon otettavat asiat:
  • Lyhyet, humoristiset ja toisia loukkaamattomat kevennykset ovat sallittuja. Mikäli ristikosta tai digipelistä tulee säikeen aiheeseen nähden eri näkökulmia, ne saa käsitellä aloitetussa säikeessä. 
  • Asioista poikkeamisissa olisi suotavaa, että niistä luotaisiin omat säikeensä ja linkitettäisiin niihin. Kovin pitkät sisällöllisesti väärään säikeeseen tulleet yksittäiset kommentit saatetaan poistaa tai siirtää muualle. Niin voidaan tehdä myös keskustelusäikeille, jotka ovat väärässä osastossa. Koska siirroista aiheutuu ylläpidolle ylimääräistä työtä, yritä välttää vääriin säikeisiin/osastoihin kirjoittamista. Tämä on asia, johon ei moderoinnissa herkästi puututa, joten asiassa pysyminen on lähinnä keskustelijoiden oma asia.
  • Ylläpidon määrittämän aikarajan puitteissa kirjautunut säikeen aloittanut henkilö voi itsekin korjata aloittamansa viestiketjun otsikkoa.
  • Tutustu viestin ohjeita käsittelevään ohjeistukseen.
 15. Jos lainaat jonkun muun tekstiä, laita linkki tai lähde, mistä teksti on lainattu.
 16. Linkittämiseen toisiin sivustoihin on rajoituksia. Kohtaan liittyvät tarkennukset:
  1. Linkittäminen ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin blogeihin, ei-kaupallisten palveluorganisaatioiden ylläpitämiin sivustoihin ja muihin keskustelupalstoihin on sallittua. 
  2. Kommenteissa saa linkittää kaupallisiinkin sivustoihin, jos se käsiteltävän asian kannalta on olennaista, esim. kaupallisesti ylläpidettävään ristikkokeskustelusivustoon tai liikkeeseen, mistä voi hankkia tarvittavan laitteen.
  3. Mikäli haluat linkittää toisiin sivustoihin, ota selvää, onko linkittäminen toisesta osapuolesta sallittua.
  4. Toisten foorumien asioiden käsittelyn setviminen ei ole suotavaa.
  5. Omien kaupallisten palveluiden/tavaroiden myymiseksi tarkoitettua linkittämistä ei sallita. Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä moderaattoriin. Ks. erikseen allekirjoitukset ja kuvien käyttö.
 17. Älä huuda äläkä kiroile. Isojen kirjainten käyttö oman viestin voimistamiseen on netissä huutamista. Jos haluat korostaa yksittäistä sanaa, käytä lihavointia. Käytä sitäkin harkiten. Voit korostaa myös kursivoinnilla (se soveltuu parhaiten erisnimien korostamiseen). Ristikoiden ratkaisusanat kirjoitetaan usein isoilla kirjaimilla. Samoin vihjeet kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Vihjeiden ja ratkaisusanojen kirjoittaminen isoilla kirjaimilla on asiallista kirjoittamista. 
 18. Moderaattorilla on oikeus poistaa epäasiallisina pitämiään kommentteja tai kokonaisia säikeitä. Hän voi myös välikommentissa ja/tai moderaattoriosastolla tarvittaessa kertoa poistojen syyt, jotta sääntörikkeiltä vastaisuudessa vältytään. Moderaattorille saa ilmoittaa myös mahdollisista sääntörikkeistä.

Ristikoiden ratkontaan liittyvät erityissäännöt

 1. Tavanomaisessa ristikkosäikeessä ei saa tuoda esille ristikon ratkaisusanoja ennen kuin ristikoiden ratkaisujen palautusaika on umpeutunut. Lisävinkkien antaminen on sallittua, mutta niissä on olennaista se, että ne eivät liian suoraan paljasta ratkaisusanaa. Jos moderaattori huomaa, että tavallisessa säikeessä tuodaan ennen aikaisesti ristikon ratkaisusana, kommentti poistetaan.
 2. Jos halutaan, että ristikkoon ei haluta ennen ratkaisun lähettämistä saada vihjeitä, asia tulee ilmaista jollakin tavalla säikeen otsikossa esim. käyttämällä lopussa sanoja ”ei auttamista”. Jos moderaattori huomaa, että tällaisessa säikeessä tuodaan ennen aikaisesti ristikon ratkaisusana tai niiden ratkaisemiseen annetaan lisävihjeitä, yksittäinen kommentti poistetaan.
 3. Jos halutaan, että palkintoristikon ratkaisusanoja paljastetaan ennen ristikoiden ratkonta-ajan päättymistä, asia tulee ilmaista säikeen otsikossa esim. sanoilla ”paljastussäie”. Jos asiaa ei ilmaista ja säie osoittautuu paljastussäikeeksi, koko säie poistetaan.

Kuvien käyttö

Älä laita kommenttiin kuvia, joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta. Älä laita myöskään netistä löytämiisi kuviin esille kuvan www-osoitetta, jos et ole varma, että saat liittää kuvan toisille sivustoille.

WordPress muuntaa automaattisesti linkin kuvan esittämiseksi. Viittaa kuviin, joiden näyttämisessä olet epävarma linkkityökalua käyttäen.

Keskustelusääntöihin liittyvät muut sivut: