Säännöt

Keskustelusääntöihin liittyvät sivut:

Tämän sivun sisältö:

Keskustelusäännöt

 1. Keskusteluryhmän tarkoituksena on käsitellä sanaristikoita kaikista näkökulmista käsin (laadinta, kuvitus ja ratkonta eri muodoissaan). Sivuilla saa käsitellä myös sanaristikkoihin verrattavia älytehtäviä ja digipelejä. Ristikoiden ratkontaan, äly- ja digipeleihin liittyviä tietoteknisiä kysymyksiä voi käsitellä osioissa Sanaristikot. Muita tietoteknisiä asioita voi käsitellä osiossa  Muut aiheet. Pyri noudattamaan tätä periaatetta.
 2. Nimimerkin käytössä on huomaa seuraavat asiat:
  1. Kirjaudu ja valitse nimimerkki, jota kukaan muu ei sivustolla käytä. Käytä vain tuota yhtä nimimerkkiä. Asiaan liittyvät huomautukset:
  2. Yhden nimimerkin käyttöön voi moderaattorilta pyytää poikkeuslupaa. Moderaattorilta voi pyytää oikeutta vaihtaa nimimerkkiä tai erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa jopa käyttää kahta nimimerkkejä.
  3. Ilman lupaa tehdyt nimimerkit vaihdot tai useiden nimimerkkien käytöt voivat aiheuttaa jopa kahden kuukauden mittaisen käyttäjätilin lukitsemisen.
  4. Sivustolle kirjautuessa ei tarvitse ilmoittaa oikeaa nimeä, mutta kirjautuneelta käyttäjältä vaaditaan, että hänellä on jatkossakin toimiva s-postiosoite. Mikäli havaitaan, että joku kirjautunut nimimerkki on käyttänyt kertakäyttöistä s-postiosoitetta, käyttäjätieto poistetaan.
  5. Kirjoita kirjautumatta, mutta käytä aina samaa nimimerkkiä.
  6. Kirjoita täysin anonyymisti. Suositeltu nimimerkki on tällöin "Anonyymi" ja siihen liittyen s-postiosoite anonyymi@anonyymi.com. Nimimerkin Anonyymi käyttäjien kommenttien asiallisuuteen kiinnitetään erityisesti huomiota. Vähäisintäkään epäasiallisuutta ei sallita. Ks. erityisesti kohta no 5.
 3. Asioita saa käsitellä perusteellisesti ja se on tällä keskustelusivustolla jopa erittäin toivottavaa, koska päämääränä on auttaa kaiken tasoisia ratkoja pääsemään alkuun ja eteenpäin. Tällöin on tarpeen käsitellä asioita erittäin perusteellisesti ja tarvittaessa hyvinkin pitkään. Kohtaan liittyvät huomautukset:
  • Saman asian toistamiseen eli jankkaamiseen sekä spämmäämiseen (sama asia tuodaan esille useassa paikassa) saatetaan kuitenkin puuttua huomautuksella, viestien siirtämisellä toiseen paikkaan tai viestien poistamisella.
  • Trollaamiseksi (tahalliseksi häiritsemiseksi) katsottavat viestit pyritään poistamaan niin pian kuin mahdollista.
 4. Jos keskustelija haluaa pysyä nimettömänä, henkilöllisyyttä ei saa paljastaa eikä siitä saa arvuutella.
 5. Toisten keskustelijoiden persoonaan menevät, vähättelevät, ivalliset ja piikittelevät kommentit poistetaan. Kohtaan liittyvät tarkennukset:
  • Vähättelyksi lasketaan pyrkimykset hiljentää toisen näkökulmat ja täten pyrkimykset vähentää jonkun sananvapautta.
  • Vähätteleväksi kommenteiksi lasketaan myös oman erinomaisuuden korostaminen esim. siinä kuinka nopeasti on jonkin tehtävän ratkaissut, sillä kommentti voi sisältää toisten ratkontataitojen vähättelyä.
  • Keskustelu toisten kommentoijien motiiveista ei ole sallittua. Foorumi ei ole paikka toisista ihmisistä kommentoimiseen vaan vain asioiden käsittelyyn. Epäasiallisten viestien poisto tehdään myös siksi, ettei kukaan provosoisi tai provosoituisi. Tavoitteena on toisten keskustelijoiden kunnioittaminen.
 6. Myös muun kaltaiseen asiattomaan ja Suomen lain vastaiseen kirjoitteluun puututaan.
 7. Tarpeeton puuttuminen kirjoitusvirheisiin tai huonoihin ilmaisuihin voi aiheuttaa kommentin poistamisen, sillä päämääränä on pitää keskusteluihin osallistumiskynnys mahdollisimman matalana. Jos jokin asia jäi aidosti epäselväksi, voi ystävälliseen sävyyn pyytää tarkennusta.
 8. Tehtävien laatijoita ja kuvittajia saa arvostella, mutta arvosteluun sovelletaan kohdan 5. periaatteita.
 9. Moderaattorin toimintaa saa arvostella erillisosiossa ja arvostelemiseen sovelletaan kohtaa 5. Muualla kuin erillisosiossa moderaattorin arvosteleminen on kielletty.
 10. Muista, että kirjoitat omia mielipiteitäsi.
 11. Kirjoita viestisi oikeaan säikeeseen. Kohtaan liittyvät tarkennukset ja muut huomioon otettavat asiat:
  • Lyhyet, humoristiset ja toisia loukkaamattomat kevennykset ovat sallittuja. Mikäli ristikosta tai digipelistä tulee säikeen aiheeseen nähden eri näkökulmia, ne saa käsitellä aloitetussa säikeessä. 
  • Asioista poikkeamisissa olisi suotavaa, että niistä luotaisiin omat säikeensä ja linkitettäisiin niihin. Kovin pitkät sisällöllisesti väärään säikeeseen tulleet yksittäiset kommentit saatetaan siirtää muualle. Niin voidaan tehdä myös keskustelusäikeille, jotka ovat väärässä osastossa. Koska siirroista aiheutuu ylläpidolle ylimääräistä työtä, yritä välttää vääriin säikeisiin/ osastoihin kirjoittamista.
  • Ylläpidon määrittämän aikarajan puitteissa kirjautunut säikeen aloittanut henkilö voi itsekin korjata aloittamansa viestiketjun otsikkoa.
  • Tutustu viestin ohjeita käsittelevään ohjeistukseen.
 12. Jos lainaat jonkun muun tekstiä, laita linkki tai lähde, mistä teksti on lainattu.
 13. Linkkittämiseen toisiin sivustoihin on rajoituksia. Kohtaan liittyvät tarkennukset:
  1. Linkittäminen ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin blogeihin, ei-kaupallisten palveluorganisaatioiden ylläpitämiin sivustoihin ja muihin keskustelupalstoihin on sallittua. 
  2. Kommenteissa saa linkittää kaupallisiinkin sivustoihin, jos se käsiteltävän asian kannalta on olennaista, esim. kaupallisesti ylläpidettävään ristikkokeskustelusivustoon tai liikkeeseen, mistä voi hankkia tarvittavan laitteen.
  3. Mikäli haluat linkittää toisiin sivustoihin, ota selvää, onko linkittäminen toisesta osapuolesta sallittua.
  4. Toisten foorumien asioiden käsittelyn setviminen ei ole suotavaa.
  5. Omien kaupallisten palveluiden/tavaroiden myymiseksi tarkoitettua linkittämistä ei sallita. Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä moderaattoriin. Ks. erikseen allekirjoitukset ja kuvien käyttö.
 14. Älä huuda äläkä kiroile. Isojen kirjainten käyttö oman viestin voimistamiseen on netissä huutamista. Jos haluat korostaa yksittäistä sanaa, käytä lihavointia. Käytä sitäkin harkiten. Voit korostaa myös kursivoinnilla (se soveltuu parhaiten erisnimien korostamiseen). Ristikoiden ratkaisusanat kirjoitetaan usein isoilla kirjaimilla. Samoin vihjeet kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Vihjeiden ja ratkaisusanojen kirjoittaminen isoilla kirjaimilla on asiallista kirjoittamista. 
 15. Moderaattorilla on oikeus poistaa epäasiallisina pitämiään kommentteja tai kokonaisia säikeitä. Hän voi myös välikommentissa ja/tai moderaattoriosastolla tarvittaessa kertoa poistojen syyt, jotta sääntörikkeiltä vastaisuudessa vältytään. Moderaattorille saa ilmoittaa myös mahdollisista sääntörikkeistä.

Edellä lueteltuihin sääntöihin liittyy myös sivu Valvontakäytännöt.

Kuvien käyttö

Älä laita kommenttiin kuvia, joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta. Älä laita myöskään netistä löytämiisi kuviin esille kuvan www-osoitetta, jos et ole varma, että saat liittää kuvan toisille sivustoille.

WordPress muuntaa automaattisesti linkin kuvan esittämiseksi. Viittaa kuviin, joiden näyttämisessä olet epävarma linkkityökalua käyttäen.

____________________

Jos tämän sivun sisällöstä on kommentoitavaa, sivusta on kommentointisivu moderaattoriosastolla. Sivua voi kommentoida myös säikeessä Mitä on kirjoittelun vapaus ja fiksuus

Poistettu sääntökohta:

 • Palkintotehtävien osalta ei sallita minkäänlaista toisten ratkojien auttamista sinä aikana kun palkintotehtävien ratkaisujen palautusten lähettämisaika on meneillään. Myös avun pyytäminen tänä aikana on ehdottoman kiellettyä, sillä avun pyytäminen voi provosoida jonkun vastaamaan. Auttamiseksi lasketaan mm. se, että kerrotaan, että vihjeeseen sisältyy jokin jekku, mitä vihje nimen omaisesti ei tarkoita ja mistä voi löytyä apua. Vihjeitä ei ennen palkintotehtävien ratkaisujen palautusten umpeutumisaikaa ole syytä juuri kuvata, sillä kuvailuihin saattaa tahattomasti tulla neuvoja. Suotavaa on, että vihjeistä ei kerrota enempää kuin korkeintaan se, että jokin vihje oli kommentoijan mielestä hyvä tai huono. Jos epäilee suoranaista virhettä, siitä voi kertoa, mutta virhe-epäilyistä kerrottaessa on syytä varoa antamasta ratkontaneuvoja. Koska moderaattorilla ei ole mahdollista valvoa sitä, onko annettu ratkontaneuvoja ennen palkintoristikoiden palautusajan päättymistä, tahallisesta ennenaikaisesta auttamisesta voi kertoa moderaattorille moderaattorisäikeessä.

Tehtävien laatijoiden toivetta olla paljastamasta vihjeiden ratkaisusanoja ennen kuin palkintoristikoiden ratkaisujen palautusaika on umpeutunut, toivon kunnioitettavan.

Pieni auttaminen eteenpäin sen sijaan voi joskus olla paikallaan. Kehotan lukemaan asiaan liittyvän säikeen Mitä on kirjoittelun vapaus ja fiksuus.