Kyselyt

Kysely keskustelusäännöistä

Kysely liittyen siihen, pitäisikö keskustelusääntöjen kohtaa no 15 muuttaa. Kyselyyn osallistui liian vähän henkilöitä, että kyselyn perusteella voisi tehdä muutoksia. Muutin sääntöjä palkintoristikoiden osalta.

Kysely kirjautumisesta

Sivustolla oli kysely siitä, pitäisikö sallia kirjoittaminen ilman kirjautumista. Poistin kyselyn, koska valtaosa kyselyyn osallistujista halusi, että kirjautumista ei vaadita. Muutin 5.5.2019 sivuston kirjautumista vaativaksi.

Ilman kirjautumista keskustelu on toiminut kohtalaisesti. Joitakin kommentteja olen joutunut poistamaan tai siirtämään moderaattoriosastolle. Jos keskustelu toimii ilman kirjautumista riittävän hyvin, pidän nykyisen käytännön voimassa.

Kyselyistä voi haluttaessa avata säikeen moderointiosastolle.