Säännöt

Keskustelusääntöihin liittyvät sivut:

Tämän sivun sisältö:

Keskustelusäännöt

 1. Keskusteluryhmän tarkoituksena on käsitellä sanaristikoita kaikista näkökulmista käsin (laadinta, kuvitus ja ratkonta eri muodoissaan). Sivuilla saa käsitellä myös sanaristikkoihin verrattavia älytehtäviä ja digipelejä. Ristikoiden ratkontaan, äly- ja digipeleihin liittyviä tietoteknisiä kysymyksiä voi käsitellä osioissa Sanaristikot ja Älytehtävät ja digipelit. Muita tietoteknisiä asioita voi käsitellä osiossa  Muut aiheet. Pyri noudattamaan tätä periaatetta.
 2. Valitse nimimerkki, jota kukaan muu ei sivustolla käytä. Käytä vain tuota yhtä nimimerkkiä. Tähän  voi moderaattorilta pyytää poikkeuslupaa. Moderaattorilta voi pyytää oikeutta vaihtaa nimimerkkiä tai erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa jopa käyttää kahta nimimerkkejä. Ilman lupaa tehdyt nimimerkit vaihdot tai useiden nimimerkkien käytöt voivat aiheuttaa jopa kahden kuukauden mittaisen kirjoituskiellon.
 3. Asioita saa käsitellä perusteellisesti ja se on tällä keskustelusivustolla jopa erittäin toivottavaa, koska päämääränä on auttaa kaiken tasoisia ratkoja pääsemään alkuun ja eteenpäin. Tällöin on tarpeen käsitellä asioita erittäin perusteellisesti ja tarvittaessa hyvinkin pitkään. Pitkiin asian vierestä jaaritteluihin ja saman asian toistamiseen eli jankkaamiseen sekä trollaamiseen (tahalliseen häiritsemiseen) ja spämmäämiseen (sama asia tuodaan esille useassa paikassa) saatetaan kuitenkin puuttua huomautuksella, viestien siirtämisellä toiseen paikkaan tai viestien poistamisella.
 4. Jos keskustelija haluaa pysyä nimettömänä, henkilöllisyyttä ei saa paljastaa eikä siitä saa arvuutella.
 5. Toisten keskustelijoiden persoonaan menevät, vähättelevät, ivalliset ja piikittelevät kommentit poistetaan.  Sellaisiksi lasketaan myös pyrkimykset hiljentää toisen näkökulmat ja täten pyritään vähentämään jonkun sananvapautta. Vähätteleväksi kommenteiksi lasketaan myös oman erinomaisuuden korostaminen esim. siinä kuinka nopeasti on jonkin tehtävän ratkaissut, sillä kommentti voi sisältää toisten ratkontataitojen vähättelyä. Myös keskustelu toisten kommentoijien motiiveista ei tavanomaisessa keskustelusäikeessä ole sallittua. Tavanomainen säie ei ole paikka toisista ihmisistä kommentoimiseen vaan vain asioiden käsittelyyn. Tällaisten viestien poisto tehdään myös siksi, ettei kukaan provosoisi tai provosoituisi.
 6. Myös muun kaltaiseen asiattomaan ja Suomen lain vastaiseen kirjoitteluun puututaan.
 7. Tarpeeton puuttuminen kirjoitusvirheisiin tai huonoihin ilmaisuihin voi aiheuttaa kommentin poistamisen, sillä päämääränä on pitää keskusteluihin osallistumiskynnys mahdollisimman matalana. Jos jokin asia jäi aidosti epäselväksi, voi ystävälliseen sävyyn pyytää tarkennusta.
 8. Tehtävien laatijoita ja kuvittajia saa arvostella, mutta arvosteluun sovelletaan kohdan 5. periaatteita. Periaatetta sovelletaan myös muihin keskusteluosioihin.
 9. Moderaattorin toimintaa saa arvostella erillisosiossa ja arvostelemiseen sovelletaan kohtaa 8. Muualla kuin erillisosiossa moderaattorin arvosteleminen on kielletty.
 10. Muista, että kirjoitat omia mielipiteitäsi.
 11. Kirjoita viestisi oikeaan säikeeseen. Tutustu viestin ohjeita käsittelevään ohjeistukseen. Laita asiasta poikkeamisista omat säikeensä ja linkitä niihin. Lyhyet, humoristiset ja toisia loukkaamattomat kevennykset ovat sallittuja. Väärään osastoon tulleet yksittäiset kommentit tai keskustelusäikeet saatetaan siirtää muualle. Koska niistä aiheutuu ylläpidolle ylimääräistä työtä, yritä välttää vääriin osastoihin kirjoittamista. Tiedoksi. Ylläpidon määrittämän aikarajan puitteissa säikeen aloittanut voi itsekin korjata aloittamansa viestiketjun otsikkoa.
 12. Jos lainaat jonkun muun tekstiä, laita linkki tai lähde, mistä teksti on lainattu. Linkittäminen ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin blogeihin, ei-kaupallisten palveluorganisaatioiden ylläpitämiin sivustoihin ja muihin keskustelupalstoihin on sallittua. Kommenteissa saa linkittää kaupallisiinkin sivustoihin, jos se käsiteltävän asian kannalta on olennaista, esim. kaupallisesti ylläpidettävään ristikkokeskustelusivustoon tai liikkeeseen, mistä voi hankkia tarvittavan laitteen. Mikäli haluat linkittää toisiin sivustoihin, ota selvää, onko linkittäminen toisesta osapuolesta sallittua. Omien kaupallisten palveluiden/tavaroiden myymiseksi tarkoitettua linkittämistä ei sallita.  Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä moderaattoriin. Ks. erikseen allekirjoitukset ja kuvien käyttö.
 13. Moderaattorilla on oikeus poistaa epäasiallisina pitämiään kommentteja tai kokonaisia säikeitä. Hän voi myös välikommentissa ja/tai moderaattoriosastolla tarvittaessa kertoa poistojen syyt, jotta sääntörikkeiltä vastaisuudessa vältytään. Moderaattorille saa ilmoittaa myös mahdollisista sääntörikkeistä.
 14. Sivustolle kirjautuessa ei tarvitse ilmoittaa oikeaa nimeä, mutta käyttäjältä vaaditaan, että hänellä on jatkossakin toimiva s-postiosoite. Mikäli havaitaan, että jokin nimimerkki on käyttänyt kertakäyttöistä s-postiosoitetta, käyttäjätieto poistetaan.
 15. Älä huuda äläkä kiroile. Isojen kirjainten käyttö oman viestin voimistamiseen on netissä huutamista. Jos haluat korostaa yksittäistä sanaa, käytä lihavointia. Käytä sitäkin harkiten. Voit korostaa myös kursivoinnilla (se soveltuu parhaiten erisnimien korostamiseen). Ristikoiden ratkaisusanat kirjoitetaan usein isoilla kirjaimilla. Samoin vihjeet kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Vihjeiden ja ratkaisusanojen kirjoittaminen isoilla kirjaimilla on asiallista kirjoittamista. 

Poistettu sääntökohta:

 • Palkintotehtävien osalta ei sallita minkäänlaista toisten ratkojien auttamista sinä aikana kun palkintotehtävien ratkaisujen palautusten lähettämisaika on meneillään. Myös avun pyytäminen tänä aikana on ehdottoman kiellettyä, sillä avun pyytäminen voi provosoida jonkun vastaamaan. Auttamiseksi lasketaan mm. se, että kerrotaan, että vihjeeseen sisältyy jokin jekku, mitä vihje nimen omaisesti ei tarkoita ja mistä voi löytyä apua. Vihjeitä ei ennen palkintotehtävien ratkaisujen palautusten umpeutumisaikaa ole syytä juuri kuvata, sillä kuvailuihin saattaa tahattomasti tulla neuvoja. Suotavaa on, että vihjeistä ei kerrota enempää kuin korkeintaan se, että jokin vihje oli kommentoijan mielestä hyvä tai huono. Jos epäilee suoranaista virhettä, siitä voi kertoa, mutta virhe-epäilyistä kerrottaessa on syytä varoa antamasta ratkontaneuvoja. Koska moderaattorilla ei ole mahdollista valvoa sitä, onko annettu ratkontaneuvoja ennen palkintoristikoiden palautusajan päättymistä, tahallisesta ennenaikaisesta auttamisesta voi kertoa moderaattorille moderaattorisäikeessä.

Tehtävien laatijoiden toivetta olla paljastamasta vihjeiden ratkaisusanoja ennen kuin palkintoristikoiden ratkaisujen palautusaika on umpeutunut, toivon kunnioitettavan.

Pieni auttaminen eteenpäin sen sijaan voi joskus olla paikallaan. Kehotan lukemaan asiaan liittyvän säikeen Mitä on kirjoittelun vapaus ja fiksuus.

Kuvien käyttö

Älä laita kommenttiin kuvia, joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta. Älä laita myöskään netistä löytämiisi kuviin esille kuvan www-osoitetta, jos et ole varma, että saat liittää kuvan toisille sivustoille.

WordPress muuntaa automaattisesti linkin kuvan esittämiseksi. Viittaa kuviin, joiden näyttämisessä olet epävarma linkkityökalua käyttäen.

Muuta

Sivustolla oli kysely, pitäisikö kohtaa no 15 muuttaa. Äänestykseen ei osallistunut tarpeeksi henkiöitä, jotta sen perusteella olisi syytä tehdä muutoksia. Tein muutokset puhtaasti oman harkintani perusteella.

____________________

Jos tämän sivun sisällöstä on kommentoitavaa, sivusta on kommentointisivu moderaattoriosastolla.  Sivua voi kommentoida myös säikeessä Mitä on kirjoittelun vapaus ja fiksuus