Infinite Design

Paluu sivulle: Artikkelit |Piirtäminen, maalaaminen ja animaatiot

Infinite Design on vektoripiirrosohjelma toisin kuten esim. ibisPaintX, joka on ns. bittikarttapiirrosohjelma. Bittikarttapiirrosohjelmassa kuva tallennetaan kuvapisteinä. Niin kauan kuin kuvaa muokataan, aiempia toimenpiteitä voi kumota. Kuvaa piirrettäessä yksittäisen viivan muotoa ei useimmiten voi jälkikäteen korjata muuten kuin kumittamalla ja piirtämällä kohta uudestaan. Jos piirrosvedot ovat avoimella kohdalla, viivat saattaa onnistua lassoamaan ja niitä voi yrittää muunnella kokonaisuutena.

Kun kuva on tallennettu ja avattu uudestaan piirrosten korjaamismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Kumittamisen ja uudelleen piirtämisen lisäksi kuvaa voi jälkikäteen vain suurentaa, pienentää, vääristää tai leikata tai muulla tavoin käsitellä yhtenä kokonaisuutena.

Vektoripiirrosohjelmaan voi yleensä tuoda bittikarttapiirroksia, joita voi käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Myös tähän voi tuoda bittikarttapiirroksia. Bittikarttapiirrokset voi muuntaa vektoripiirroksiksi. Lopputulos monivärisissä kuvissa ei yleensä ole kovin hyvä, sillä väritys on läikikästä.

Vektoripiirrosohjelmalla piirros muodostuu matemaattisesti määritellyistä viivoista ja kuvioista. Jos perusmuotoihin tulee virheitä, viivaa ei tarvitse kumittaa vaan viivaan voi vääntää sopivaan muotoon. Viivan tyylin pystyy aina jälkikäteen muuttamaan.

Kuvassa pienet pisteet ovat kohtia, joista viivaa voi siirtää toiseen kohtaan tai vääntää. Viivojen yhteydessä on pallukallinen “vääntimet”, jolla voi vaikuttaa väännön suuntaan.

Tässä yhteydessä pienillä säätimillä (kuvassa merkitty numerolla 3) voi vaihtaa värin paksuutta ja läpinäkyvyyttä.

Jos haluaa vaihtaa viivan tyyliä tai muuttaa enemmän viivan ominaisuuksia, pitää klikata siventimen muotoa osoittavaa suorakaidetta (kuvassa merkitty numerolla 1). Silloin avautuu seuraava näkymä:

Jos klikkaa punaisen nuolen osoittaa säädintä, saa lisämäärittelyjä:

Aiemmessa säätökuvassa kohdasta 4 avautuu tämä valikko, jolla myös voi vaikuttaa ominaisuuksiin:

Viivatyylissä kyse on kyse siitä, että viivalle liitetään jokin kuva. Periaatteessa kuvalla piirretään toista kuvaa. Tämä ohjelman siveltimiä muistuttavat kuviot ovat sangen yksinkertaisia, mutta käyttötarkoitukseeni riittäviä.

Kehittyneemmissä ohjelmissa piirtokuva voi olla hyvinkin monimutkainen ja se voi olla myös bittikarttapohjainen. Käyttäjällä voi olla myös mahdollisuus luoda omia hyvinkin monimutkaisia siveltimiä.

Yksittäisen objektin voi myös valita. Kohdetta voi kokonaisuutena suurentaa tai pienentää sekä vääntää geometrisia muotoja hyödyntäen.

Yksittäisen kohteen voi lukita, jotta muutokset eivät kohdistu vahingossa siihen.

Vektoripiirrosohjelma soveltuu parhaiten piirrosten perusmuotojen luomiseen. Vektoripiirrosohjelmalla voi myös värittää/kuvioida alueita tai käyttää siveltimiä väritykseen.

Kovin pehmeäpiirtoisia siveltimiä ohjelmassa ei ole, joten itse luon pehmeän, ääriviivoja vain löysästi seuraavan värityksen bittikarttaohjelmalla. 

Puhdas viivapiirros:

Bittikarttaohjelmalla ibisPaintX väritetty piirros:

Vastaavalla tavalla olen tehnyt joitakin piirroksia ristikoiden laatijoista ja kuvittajista.

Mikäli haluaa parannella ibisPaintX:n kerroksellisia kuvia tietokoneella, loppuviimeistelyn voi tehdä myös Adobe Photoshopilla tai GIMPillä, sillä ibisPaintX:ssa on PSD-vienti.

Kuvan voisi tuoda toki vektoripiirroksena, mutta ohjelman siveltimet ovat varsin karkeita. Alla nopea luonnos:

Tältä näyttää kuva pienennettynä 75px kuvan leveyteen:

Huomasin, että SVG-muunnoksissa on ongelmia. Jotta SVG toimii, kuva pitää latistaa ensin. Muutoin voi tulla oudosti värittyneitä alueista. Jos muuntaa kuvan SVG-muotoon, tapahtuu pientä muuntumista. Värittäminen vektorikuvioin ei tuota ihan yhtenäisesti väritettyä lopputulosta, vaikka väritetty ala olisi alunpitäen kaikkialta väritetty. Mutta jos tavoitteena ei ole aivan yhtenäinen väritys, pienestä muuntumisesta ei ole haittaa.

Paluu sivulle: Artikkelit |Piirtäminen, maalaaminen ja animaatiot

Sivuun liittyvät keskustelut foorumissa: