Merkitty: 

 • Tämä aihe sisältää 3 vastaukset, 1 ääni, ja päivitettiin viimeksi 31.8.2023 19:06 Tapio toimesta.
Esillä 4 viestiä, 1 - 4 (kaikkiaan 4)
 • Julkaisija
  Kommentit
 • #27561 Kommentoi
  Tapio
  Sivustovastaava

  Kokeilen myös uusia lisäosia ja lisäominaisuuksia.

  Poistin käytöstä OpenAI ChatGPT:n sen epäluotettavan toiminnan vuoksi ja siksi, että se vaati lisämaksua. En koskaan ollut siihen tyytyväinen.

  Jelpataan toisiamme (auttamisperiaatteet). Tsättäile ristikostasi kanssani (tsätin ohjeetkatso video).

  Talvi on Etelä-Suomessakin - mutta kuinka kauan enää!

  - - - Saatan välillä estää kirjautumatta kirjoittamisen - siksi ja muistakin syistä suosittelen kirjautumista.
  Tutustu kommentointilomakkeen yhteydessä oleviin toimintoihin! Niistä löytyy mm. SPOILER-toiminto (harjoittelusäie), linkki Google Gemini tekoälyn käyttämiseen ja kuvien lähettäminen minulle privaatisti. - - -

  OSALLISTU KYSELYIHIN!

  #28829 Kommentoi
  Tapio
  Sivustovastaava

  Lisäsin mahdollisuuden käyttää SPOILER-nimisiä merkkauksia eli tägejä.

  Yleistä

  SPOILER-merkkauksilla WordPress luo ns. spoilereita, joilla voi sivulle tultaessa piilottaa sisältöä. Vinkit, ratkaisusanat ja niiden selitykset voivat olla sivulle tullessa piilotettuja. Piilotettuja sisältöjä voi kukin sivuston käyttäjä avata vain niiltä osin, kuin apua tarvitsee. Avatun sisällön voi myös sulkea katsomisen jälkeen. Spoilereissa on siten kyse näytä/piilota toiminnoista.

  Spoilereiden ideana on eliminoida ratkontojen pilaamista siten, että paljastetaan vihjeistä jotain tarpeettomasti. 

  Joku ratkoo ristikoita ratkaisujen palkintokisaan lähettämisen jälkeen eikä halua tietää ratkaisusanoja. Jos laitetaan oletuksena ratkaisusanat piiloon, ei pilata jälkikäteenkään ristikkoa ratkovan ratkontoja.

  Tavoite on aina antaa kullekin ratkojalle apua sen verran kuin kukin tarvitsee, ei liikaa, muttei liian vähääkään. Ratkaisusanojen massapaljastukset olisivat aina kiellettyjä, sillä niissä oletetaan, mitkä vihjeet on jollekulle vaikeita asiaa ratkojalta edes kysymättä. Näin annetaan ratkaisusanoja, joita ratkoja ei tarvitse, sillä hän voisi itse ratkaista ainakin osan vihjeistä. 

  Auttamiseen liittyvistä näkökulmista voi keskustella säikeessä Ristikoissa auttaminen, jossa otan esillä edellä esittämäni näkökulmat.

  Alla on kuvana esimerkki spoilerin luomisesta siten, että kirjoittaa kommentoinnin yhteydessä käsin tarvittavat SPOILER-merkkaukset. Esimerkissä on kerrottu, miten tekstiin voi saada tarvittaessa rivikatkoja (muulla tavoin niitä ei pidä luoda; kerron edempänä syyn miksi näin on asianlaita).

   

  Yllä oleva koodi toimii alla olevalla tavalla.

  Näytä/piilota  apusisältö:
  Tämä on piilotettava teksti. Piilotettava teksti pitää olla yhtenäistä. Rivikatkon voi  tehdä tilassa ”Teksti” kirjoittamalla koodin <br /> tai vetämällä apuvalikosta luomani
  -tägin, joka toimii myös tilassa ”Graafinen”. avulla saa rivikatkoon isomman rivivälin, jolloin saa ikään kuin erillisiä kappaleita.

  Näytä/piilota toiminnassa loppuosan tekstin voi vaihtaa, esim. [+SPOILER=ratkaisusana+] (plussat on lisätty, jotta editori ei luule kirjoitettua tekstiä aloitusmerkkaukseksi; plusmerkkejä ei koodeissa pidä olla). 

  Tein muutoksia molempiin editorityyppeihin. Alla kuva editorityyppien vaihtopainikkeista:

  Muutokset editorityyppiin ”Teksti”

  Muutin tekstieditoria niin, että SPOILER-tägit on suoraan käytettävissä. SPOILER-tägi toimii myös samalla periaatteella kuin editorin alkuperäiset tägit. SPOILER-tägin käyttö on helppoa. Välittömästi vihjeen perään ja ennen vinkin antamista vain napin painallus. Painikkeen eteen tulee /-merkki sen merkiksi, että pitää laittaa sille jossakin vaiheessa myös lopetus.

  Kun lopettaa vihjeen, painaa toisen kerran. Tällöin myös /-merkki painikkeen edestä häviää.

  Tässä moodissa editori ei automaattisesti päätä spoiler-tägiä. Jos sen jättää päättämättä, seurauksena on, että teksti ei piilotu. Muista päättää piilotettavaksi tarkoitettu teksti! Välittömästi koodien perään voi  kirjoittaa muuta tekstiä.

  Toinen vaihtiehto piilotettavan tekstin luomiseen on se, että ensin valitsee piilotettavan tekstin ja sitten painaa SPOILER-painiketta vain kerran. Muutin vielä sen verran toimintoa, että lisäsin oletustekstin, jolloin tekstiä on tarvittaessa helppo muuttaa. Valmiiksi laitettu teksti antaa esimerkin, miten teksti tulee laittaa.

  Muutokset visuaaliseen editoriin (Graafinen)

  Muutin visuaalista editoria niin, että yliviivaus (<del>…</del>) muuntuu SPOILER-tägiksi ja näkyy seuraavalla tavalla graafisessa editorissa ei-kirjautuneille henkilöille (selaimen välimuisti saattaa olla tarpeen tyhjentää): 

  Kirjautuneilla käyttäjillä painike näkyy hieman eri paikassa. Se on alarivillä kuvan osoittamassa paikassa.

  Kirjautuneilla käyttäjillä ikoni löytyy myös valikosta.

  Koska SPOILER-koodi korvaa ulkoasumerkkauksen, se toimii samaan tapaan kuin ulkoasumuutokset, kuten esim. lihavointi (sille on painike B). Kun piilotettavaksi tarkoitettu teksti on luotu, pitää toimintopainiketta klikata tekstieditorin tavoin toisen kerran, että pystyy jatkamaan muuta kirjoittamista. Editori on koodattu siten, että se luo automaattisesti päätösmerkkauksen, mutta se ei anna jatkaa muun tekstin kirjoittamista, jos piilotettavaksi tarkoitettua tekstiä ei päätä. Aiempaan tekstiin voi kyllä palata ja jos etukäteen on luonut jatkotekstä, siihenkin voi siirtyä.

  Erillisenä painikkeena silmäikoni saa aloitettessa kehykset, joka osoittaa, että luodaan merkkauksen sisään tekstiä. Valikossa käytettäessä merkkauksen aloitus ei kehystä toimintoa. Sitä pitää siitä huolimatta painaa toistamiseen, jos haluaa jatkaa kirjoittamista.

  Visuaalisessakin editorissa voi ensin valita tekstin ja sen jälkeen painaa toimintopainiketta vain kerran. Jotta jatko olisi luontevaa, kannattaa jatkotekstiä luoda hieman valmiiksi.

  Tämän helpommaksi ei näytä/piilota-toimintoa ole mahdollista graafisessa editorissa saada, mikäli ei ole tarvetta määrittää näytettävää tekstiä uudestaan. 

  Editorin painiketta käytettäessä ei voi muuttaa www-sivuilla näkyvän painikkeen testiä, sillä koodi muutetaan vasta LÄHETÄ-napin painamisen jälkeen (editorin moodissa Teksti koodi näkyy edelleen <del>….</del>). Lähetetyssä kommentissa www-sivuilla näkyy aina teksti NÄYTÄ/PIILOTA APUSISÄLTÖ. Ennen koodia on tarvittaessa hyvä kertoa, mitä halutaan paljastaa. Se on tarpeen ainakin silloin kun paljastetaan ratkaisusanoja.

  Kerron toisessa säikeessä millä tavoin muutokset toteutin.

  SPOILER-tägien käyttö lisäkoodeilla tai kirjoittamalla

  Lisäsin lomakkeen loppuun painikkeen ”Lisäkoodit”, josta SPOILER-koodit on myös saatavilla niin graafiseen kuin tekstieditoriinkin. Laitoin oletustekstin, jonka voi vaihtaa. 

  Kun koodin merkkaa, sen voi joko kopioida + liittää tai raahata tekstikenttään. Ks. alla merkattu teksti.

  Mobiililaitteissa merkkauksen yläpuolelle tulee automaattisesti kopiointimahdollisuus. Windows-tietokoneella kopioinnin saa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella.

  Piilotettavaksi tarkoitettu teksti pitää kirjoittaa aloitus- ja lopetusmerkkausten väliin.

  Koodit voi myös kirjoittaa kuten kirjoittaisi tavallista tekstiä, jos kopioinen tai raahaaminen ei luonnistu. Muutin tekstiä vielä niin, että koodit voi kirjoittaa myös pienillä kirjaimilla, esim. (tietenkin ilman alla olevassa tekstissä olevia plusmerkkejä, jotka on lisätty, jotta ei syntyisi piilotettua tekstiä):

  [+spoiler=Tapion vinkki+]tämän vinkin  piilotan[+/spoiler+]

  Jos tekstiä ei tarvitse välillä laittaa isoja kirjaimia käyttäväksi, kirjoittaminen nopeutuu. Alla esimerkki tavallisen kappaleen sisään laitetusta piilotettavaksi tarkoitetusta tekstistä (tässäkin ilman alla olevassa tekstissä olevia plusmerkkejä, jotka on lisätty, jotta ei syntyisi piilotettua tekstiä).

  Kirjoittelen kaikkien nähtävillä olevaa tekstiä.[+spoiler+]Mutta tämän kohdan haluan piilottaa.[+/spoiler+]Tässä taasen jatkan muuta tekstiä. SPOILER-tägejä ei tarvitse laittaa eri riville, sillä ne automaattisesti menevät eri riville.

  Lopputulos näyttää tältä:

  Oman tekstin määrittely sanojen NÄYTÄ/PIILOTA jälkeen editorin moodissa Graafinen edellyttää ratkaisussani lisäkoodien käyttöä tai koodien kirjoittamista tekstin sekaan.

  Yhteenveto SPOILER-koodien käytöstä

  SPOILER-koodit saa siis seuraavilla tavoilla:

  1. Editorin moodissa Graafinen painikkeella, jossa on silmäikoni. Tässä moodissa on muistettava päättää toiminto. Tällä tavoin SPOILER-toimintoa käytettäessä ei voi vaihtaa sanojen NÄYTÄ/PIILOTA jälkeistä tekstiä.
  2. Editorin moodissa Teksti SPOILER-painikkeella. Tässäkin pitää muistaa päättää toiminto. Tällä tavoin SPOILER-toimintoa käytettäessä sanojen NÄYTÄ/PIILOTA jälkeisen tekstin voi vaihtaa.
  3. Raahaamalla/kopioimalla + liittämällä valikosta Lisäkoodit. Tässä on huomatta se, että kirjoittaa piilotettavan tekstin aloitus- ja lopetuskoodien väliin. Lopetuskoodin perään voi siirtyä ja sitten jatkaa muuta kirjoittamista. Tällä tavoin SPOILER-toimintoa käytettäessä sanojen NÄYTÄ/PIILOTA jälkeisen tekstin voi vaihtaa.
  4. Kirjoittamalla koodit tekstin sekaan. Välittömästi koodin jälkeen voi kirjoittaa muuta tekstiä. Tällä tavoin SPOILER-toimintoa käytettäessä sanojen NÄYTÄ/PIILOTA jälkeisen tekstin voi itse määritellä. Voi käyttää isojen kirjainten sijaan myös pieniä kirjaimia.

  Muut lisätyt koodit

  Lisäsin linkkisettiin kaikille myös sellaisia koodeja, joita editorista ei saa, kuten yläindeksi (SUP). Suurin osa lisäyksistä on ns. BBCode-koodia. Alla on lista lisätyistä BBCode-tägeistä esimerkkeineen (kaikki koodit eivät esillä lisävalikossa vaan osa täytyy kirjoittaa):

  • UNDERLINE – alleviivaa tekstin.
  • STRIKE – yliviivaa tekstin.
  • SUP – yläindeksi.
  • SUB – alaindeksi.
  • COLOR – määritelty oletuksena punaiseksi. Muu väri vaatii lisämäärityksen, esimerkiksi [+COLOR=green+].
  • KBD – luo harmaapohjaisen tekstin.
  • PRE –
   esimuotoiltu teksti.
  • CODE – koodin esittämiseen (tämän listan jälkeen on esimerkki koodista). Huom. koodi pitää liittää tyhjien tägien väliin tilassa Graafinen eikä sitä saa muotoilla editorissa, jotta editori ei rikkoisi aluetta kappaleilla. WordPress saattaa silti rikkoa alueen ja koodi pitää tarkistaa tilassa Teksti. Jos on tullut kappalemerkkejä (<p>…</p>) väliin, ne pitää tekstitilassa poistaa! P-tägien tilalle voi tarvittaessa laittaa <br /> tägejä.
  • REVERSE – REVERSE kääntää tekstin lukusuunnan (voisi olla hyödyllinen piilisten ratkonnassa, jos kirjoittaa vihjeen tekstin tägin sisään tilanteessa, jossa piilovihjeessä pitää etsiä oikealta vasemmalle luettava kätkö).
  • NOTE – piiloteksti (hyödyllinen vain, jos haluaa editoida tekstiään, jolloin voi tehdä itselleen kommenttiin muille näkymättömiä muistiinpanoja).

  public function shortcode_kbd($atts = [], $content = null) { return $content ? ’<kbd>’ . $this->do_shortcode($content) . ’</kbd>’ : ”; } Koodi toimii tekstieditorin kanssa vielä paljon ongelmallisemmin, joten poistin koodipainikkeen käytön tekstieditorista. Koodin näyttäminen on WordPressissä aina hankalaa ja erittäin virhealtista. Muokkasin asentamaani lisäosaa siten, että poistin käytöstä koodeja, jotka löytyvät editorin käyttöliittymästä tai haluttu ulkoasu on mahdollista siinä luoda. Myös muita foorumissani tarpeettomaksi katsomiani koodeja poistin käytöstä. Vain tässä kommentissa mainitut BBCode-merkkaukset toimivat tällä sivustolla. Lisäsin BBCode-merkkauksia muistuttavia lisäkoodeja (näissäkään kaikki koodit eivät esillä lisävalikossa vaan osa täytyy kirjoittaa; tässä listassa esillä olevat koodit voi kirjoittaa myös pienillä kirjaimilla):

  • BR – lisäsin siksi, että graafisen editorin kanssa ei saa pakotettua rivinvaihtoa. Pakotettua rivinvaihtoa tarvitaan joissakin tilanteissa, esim. kirjoitettaessa SPOILER-tägien sisään teksti, johon haluaa rivikatkoja.
  • SPACER avulla saa isomman tilan rivikatkon jälkeen (lisäsin myös lyhemmän SP-tägin käytön).
  • HR – merkkauksen lisäsin siksi, että ei-kirjautuneilla käyttäjillä ei ole mahdollista laittaa HR-tägiä editorin avulla.
  • B-QUOTE – tämä lisäys on tarkoitettu SPOILER-koodien sisään, jotta lohkositaatin lisäys ei toisi ongelmia.
  • ISPOILER – piilotuskoodi, jonka voi laittaa SPOILER-tägien sisään.
  • IISPOILER – piilotuskoodi, jonka voi laittaa ISPOILER-tägien sisään.
  • IIISPOILER – piilotuskoodi, jonka voi laittaa IISPOILER-tägien sisään.

  Alla SPOILER-koodit ja lisäkoodit upotettuna niin, että ne voi kopioida muualle:

  Niillä voi luo useampitasoisia piilotuksia. Tältä kolmitasoinen auttamistapa näyttää:

  Näytä/piilota vinkkejä pääkuvaan:
  Yleisluonteisia vinkkejä.

  Näytä/piilota tarkennettuja vinkkejä:

  Kaksitasoisen piilotuksen saa suhteellisen helposti graafisella editorilla (kuvaruutukaappauksessa on aiemmin käyttämäni SPOILER-merkkauksiin liittyvät lisätekstit).

  Huomasin, että merkityn koodin raahaus editoriin menee helposti kuvassa näkyvän katkoviivoitetun laatikon ulkopuolelle. Siksi lisäsin välilyöntinäppäimellä tyhjää tilaa lauseen ”Vinkki tähän kohtaan.” perään ja raahasin koodin tyhjälle alueelle.

  Laajensin spoilereihin liittyviä lisäkoodeja siten, että voi valita valmiiksi määriteltyjä vaihtoehtoja (samalla muut lisäkoodit siirtyivät alemmaksi).

  Aivan loppuun laitoin emoji-valikoiman. Ne on helppo ottaa tietokoneeltakin käyttöön. Pyydettäessä voin täydentää emoji-listaa. Kommentointilomakkeen yhteydessä on myös muita lisättyjä toimintoja.

  Tein harjoittelusivun koodien käytön opetteluun. Siinä on myös lisää esimerkkejä.

  Siteeraukset

  Muutin lohkositaatin näyttämisen graafisessa editorissa saman tapaiseksi kuin SPOILER-tägin.

  Näin ne erottuvat siinäkin selvemmin muusta tekstistä. Yllä siteeraustoiminnon luoma lohkositaatti, jossa sitaatin jälkeen tulee automaattisesti tavallinen kappale. Alempi on tavallinen lohkositaatti, joka ei automaattisesti muutu tavalliseksi kappaleeksi.

  Kun lohkositaatit on merkitty pisteviivoilla ja opastetekstein, huomaa heti, jos lohkositaatti on jäänyt päälle kappaleeseen, johon sitä ei ollut tarkoitettu.

  Jelpataan toisiamme (auttamisperiaatteet). Tsättäile ristikostasi kanssani (tsätin ohjeetkatso video).

  Talvi on Etelä-Suomessakin - mutta kuinka kauan enää!

  - - - Saatan välillä estää kirjautumatta kirjoittamisen - siksi ja muistakin syistä suosittelen kirjautumista.
  Tutustu kommentointilomakkeen yhteydessä oleviin toimintoihin! Niistä löytyy mm. SPOILER-toiminto (harjoittelusäie), linkki Google Gemini tekoälyn käyttämiseen ja kuvien lähettäminen minulle privaatisti. - - -

  OSALLISTU KYSELYIHIN!

  #29176 Kommentoi
  Tapio
  Sivustovastaava

  Lisäsin foorumiosiolle haun vastauslomakkeen lähelle upotettuna elementtinä Linkkisetin yhteyteen.

  Systeemin perusongelma on se, että ei ole sisäänrakennettu koko sivuston kattavaa hakua. WordPressin oletuksena oleva haku ei kata foorumiosiota. Koko sivuston hakuun piti päävalikon yhteydessä käyttää Googlen sivustokohtaista hakua. Sen ongelma on se, että se ei aina anna ajantasia hakutuloksia. Vain foorumiosiota koskeva haku on ajantasainen. Ainakin itse tarvitsen joskus ajantasaista hakua kun autan toisia ratkojia tai korjaan joitakin  virheitä. Sen voisin muilta piilottaa, jos koetaan tarpeettomana. vaikka suoraan näkyvissä se ei olekaan.

  Jelpataan toisiamme (auttamisperiaatteet). Tsättäile ristikostasi kanssani (tsätin ohjeetkatso video).

  Talvi on Etelä-Suomessakin - mutta kuinka kauan enää!

  - - - Saatan välillä estää kirjautumatta kirjoittamisen - siksi ja muistakin syistä suosittelen kirjautumista.
  Tutustu kommentointilomakkeen yhteydessä oleviin toimintoihin! Niistä löytyy mm. SPOILER-toiminto (harjoittelusäie), linkki Google Gemini tekoälyn käyttämiseen ja kuvien lähettäminen minulle privaatisti. - - -

  OSALLISTU KYSELYIHIN!

  #29576 Kommentoi
  Tapio
  Sivustovastaava

  Lähin vertailukohta ratkaisulleni on XenForo. SPOILER-toiminto ei ole suoraan esillä vaan se pitää hakea alivalikosta.

  Otsikon voi laittaa selkeämmin kuin minulla tekstieditorilla tai lisäkoodeista vetämällä.

  XenForon editorissa koodi näkyy tekstieditorin tyyliin: [+SPOILER=”~Oma otsikko”+][+/SPOILER+]. Myös aivan sama kirjoitustapa kuin mitä itse olen käyttänyt toimii: [+SPOILER=Oma otsikko+][+/SPOILER+]. Oman otsikon määrittely visuaalisessa editorissa edellyttää ratkaisussani lisäkoodien käyttöä tai koodin kirjoittamista tekstin sekaan.

  XenForon editorissa SPOILER-merkkauksen käyttäminen ja oman otsikon laittaminen on kuitenkin työläämpää kuin foorumissani merkkausten käyttö editorin moodissa Graafinen, jos oletusteksti kelpaa. Jos ei tarvitse vaihtaa tekstiä, käyttö on nopeampaa omassa ratkaisussani. XenForon ratkaisussa on toki omat etunsa.

  XenForossa sisäinen spoileri ([+ISPOILER+]…[+/ISPOILER+] löytyy valikosta. Sille ei ole omaa tekstimääritystä. Se näkyy pehmennettynä harmaana alueena, jota klikkaamalla teksti tulee näkyviin. Alla kuvakaappaus vaaleasta teemasta.

  Jelpataan toisiamme (auttamisperiaatteet). Tsättäile ristikostasi kanssani (tsätin ohjeetkatso video).

  Talvi on Etelä-Suomessakin - mutta kuinka kauan enää!

  - - - Saatan välillä estää kirjautumatta kirjoittamisen - siksi ja muistakin syistä suosittelen kirjautumista.
  Tutustu kommentointilomakkeen yhteydessä oleviin toimintoihin! Niistä löytyy mm. SPOILER-toiminto (harjoittelusäie), linkki Google Gemini tekoälyn käyttämiseen ja kuvien lähettäminen minulle privaatisti. - - -

  OSALLISTU KYSELYIHIN!

Esillä 4 viestiä, 1 - 4 (kaikkiaan 4)
Vastaa aiheeseen: Uusia ominaisuuksia & ominaisuustoiveita

Voit käyttää muotoiluun BBCodes-merkintöjä.
Käyttäjätililläsi ei voi käyttää eidistyneitä BBCode-merkintöjä, ne poistetaan.

Tietosi:


BBCode-merkkaukset + luomani lisämerkkaukset:

[BR][SPACER][HR][UNDERLINE][/UNDERLINE][STRIKE][/STRIKE][SUP][/SUP][SUB][/SUB][COLOR][/COLOR][CODE][/CODE][REVERSE][/REVERSE]

Emoji-valikoima:

🙂 😀 😂 🤨 😮 😥 👿 💡 ❤️ 👍

Kun jotain painikketta klikkaa, tapahtuma joko avaa tai sulkee toiminnon. Mikäli jokin muu toiminto on avoinna, se suljetaan automaattisesti.

Valikko "Lisäkoodeja" avaa mahdollisuuden lisätä hyödyllisiä toimintoja ja koodeja, kuten "Näytä/piilota sisältö" (SPOILER) sekä emoji-ikoneja editoriin. Lue lisää...

Valikko "Linkkisetti" listaa hyödyllisiä linkkejä. Lue lisää...

Valikko "Kuvien lähetys" avaa lomakkeen, jolla voi privaatisti lähettää minulle kuvia. Kyseessä on itsenäinen, upotettu toiminto. Kun kuva on valittu, pitää painaa LATAA-painiketta. LÄHETÄ-painike ei liity kuvien lähetykseen vaan uuden kommentin lähettämiseen!. Lue lisää...