Tyyppi: Yleiskeskustelu
Esillä 11 viestiä, 1 - 11 (kaikkiaan 11)
 • Julkaisija
  Kommentit
 • #16295 Vastaa
  kp
  Osallistuja

  https://www.sanaristikot.fi/ristikot/ristikko/index.php?mag=metro&year=19&id=191025
  Ristikosta tulee sana OTATUTTAA.
  Alla kysymykseni ja kielitoimiston kommentti.
  VOIKO KAIKKI SANAT VÄÄNTÄÄ ..UTTAA PÄÄTTEISIKSI?
  kÄÄNTEISSANAKIRJA EI AINAKAAN TUNNE. ON PITKÄ RIMPSU
  …UTTAA PÄÄTTEISIÄ SANOJA.

  Hei,
  teettämistä ilmaisevia verbejä kutsutaan kieliopeissa teettoverbeiksi. Teettoverbejä muodostetaan yleensä sellaisista verbeistä, joiden ilmaisema teko on mahdollista tai järkevää teettää toisella. Tällaisia ovat esimerkiksi syöttää (< syödä), nostattaa (< nostaa), maksattaa (< maksaa), puhalluttaa (< puhaltaa). Jonkin verran käytössä on myös teettämisen kaksinkertaisesti ilmaisevia verbejä, kuten tutkituttaa (periaatteessa riittäisi myös tutkittaa < tutkia).

  Mainitsemanne verbi otatuttaa sisältää vastaavasti kahteen kertaan teettämisen merkin. Se on sävyltään lähinnä leikillinen, mutta on toki verbimuodosteena mahdollinen.

  Iso suomen kielioppi -niminen teos sisältää runsaasti tietoa mm. teettoverbien muodostamisesta, myös siitä näkökulmasta, millaisista verbeistä niitä ei voi muodostaa. Tuo kielioppi löytyy maksutta verkosta. Teettoverbejä käsitellään teoksessa seuraavasta pykälästä alkaen: http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=313.

  Tämä kielioppi on tarkoitettu lähinnä kielentutkijoille, kääntäjille ja opettajille. Käytetty terminologia on sen mukaista (eli ei aina aivan yleistajuista).

  Yst. terv.

  Riitta Korhonen
  Kielitoimiston neuvonta
  Kotimaisten kielten keskus

  #16296 Vastaa
  Tapio_x
  Avainmestari

  Ristikoiden ratkojilla on omat mielipiteensä. Sanarisin foorumissa Metro 191025 säikeen aloituksessa on:

   Ensinnäkään sana ”otatuttaa” ei ole yleiskielen suosituksen mukainen. Pitää olla otattaa (vrt. teetättää par. teettää).

  Mielestäni säikeen aloittaja on Kielitoimiston linjoilla ts. kyseessä ei ole suosituksen mukaisesta yleiskielen käytöstä. Jos ratkojan mielestä ristikoissa käytetyn kielen tulisi olla Kielitoimiston suositusten mukaista, hän on omasta näkökulmastaan katsoen täysin oikeassa.

  Toinen voi puolestaan olla sitä mieltä, että ristikoissa voi käyttää lähinnä teoreettisia sanoja tai leikillisiä, epätodennäköisesti käytettäviä sanoja.

  En itse siis oikein osaa ottaa tähän kysymykseen kantaa puoleen sun toiseen, mutta en minäkään pidä hyvänä, jos ristikoiden kielenkäyttö kovin paljon irtautuu arkikielestä.

  Mielestäni sanoja pitäisi aina peilata arkitilanteisiin nähden, tässä esim. voisi ajatella hammaslääkärille menoa. Kun hammas on liian huono paikattavaksi, menetkö hammaslääkärille, ja otatat hampaan vai otatutat hampaan irti?

  Hirveätä riitaa tästä mielipideasiasta ei mielestäni kuitenkaan kannata luoda.

   

  Jelpataan toisiamme (auttamisperiaatteet). SK, IS, Pelikaanit, Iisakki ja muut julkaisut (katso välillä ongelma- ja virheseurantasivua). 

  Tsättäile ristikostasi kanssani (tsätin ohjeet)

  Talvi on pian tulossa ja on synkkää - yritetään tsempata toisiamme.👍
  - - - Saatan välillä estää kirjautumatta kirjoittamisen. Suosittelen siksi kirjautumista. - - -

  #16303 Vastaa
  Tapio_x
  Avainmestari

  Se, mikä kaksinkertaisesti teettämistä ilmaisevissa verbeissä minusta on huonoa, on toisto.

  Oudolla tavalla sanassa ”tutkituttaa” tarpeeton toisto ei tunnu pahalta, mutta sanassa ”otatuttaa” toisto tuntuu huonolta. Ehkä edellistä vaan käytetään jonkin verran ja toista ei niinkään. Toiston takia periaatteessa molemmat em. sanat ovat minusta huonoa suomen kieltä, mutta ”tutkittaa” tuntuu jotenkin oudolta verbimuodostelmalta.

  Ehkä juuri tämä asia kiusasi keskustelun aloittanutta henkilöä. Siinä mielessä oli hyvä, että Sanazeppo-nimimerkki otti asian esille, että ristikoissa kiinnitettäisiin huomiota sanojen laatuun.

  Vaikka minulla ei ole ehdotonta kantaa puoleen sun toiseen, ehkä laatijan kannattaa tarkoin harkita, käyttääkö sanoja, joista tulee jälkikäteen kirjoittelua.

  Kielitoimiston mainitsemiin teettoverbeihin kuuluu myös teetätyttää, josta Wikisanakirja kertoo näin:

  (harvinainen) antaa (jollekulle) teetätettäväksi
  Etymologia
  teettomuoto verbistä teetättää
  Huomautukset
  Verbi ilmaisee kolmiportaista teettoprosessia (tehdä > teettää > teetättää > teetätyttää). Sellainen on käytännössä hyvin harvinainen, minkä takia sanakin on käytössä harvinainen muussa yhteydessä kuin tuotaessa esiin suomen kielen rakenteellista monimuotoisuutta.

  Sinänsä en nyt ymmärää, mitä eroa on sanoilla teettää, teetättää ja teetätyttää – alihankkijaketju? Rakennusalalla kertoa ketjun pituudesta. Minä teetän, se jolla teetän, teetättää toisella. Tosin pitäisi kai saada ilmaisua jatkettua pidemmällekin. Jos nyt jonkilaisen eron voisi saada teettää ja teetättää välille, mitä eroa on sanoilla teetättää ja teetätyttää.

  Mitä eroa on, jos otatan tai otatutan hampaan?

  Minusta teoreettiset sanamuodot, joilla ei saada kunnon sisällöllistä eroa sanojen välille, ovat suomen kielessä yleisesti aika outoja.

  Jelpataan toisiamme (auttamisperiaatteet). SK, IS, Pelikaanit, Iisakki ja muut julkaisut (katso välillä ongelma- ja virheseurantasivua). 

  Tsättäile ristikostasi kanssani (tsätin ohjeet)

  Talvi on pian tulossa ja on synkkää - yritetään tsempata toisiamme.👍
  - - - Saatan välillä estää kirjautumatta kirjoittamisen. Suosittelen siksi kirjautumista. - - -

  #16347 Vastaa
  Tapio_x
  Avainmestari

  Kielitoimiston lausumat ovat usein siinä mielessä ongelmallisia, että ne eivät anna yksiselitteistä vastausta, kuten nytkin sanaan OTATUTTAA.

  Toisaalta sana on ”verbimuodosteena mahdollinen”. Sen perusteella joku voi katsoa sanan olevan ihan oikein eikä sanan käytössä ole mitään kyseenalaista.

  Toisaalta Kielitoimisto esittää kritiikkiä, jonka Kp ottaa esille toisessa säikeessä.

  Minusta on liian yksioikoista kirjoittaa, että ”otatuttaa” ei ole sana ollenkaan. Mutta samalla mielestäni on liian yksioikoista väittää, että sen käyttö olisi ihan ok.

  Pääsääntöisesti sanan tulee olla käytössä. Kaikkia käyttökelposia sanoja ei kuitenkaan voi listata jonnekin, joten joskus käyttökelpoisuutta on vaikea arvioida.

  Sanojen, joiden käyttökelpoisuus on kyseenalainen, tulisi mielestäni välttää. Sana ”otatuttaa” kuuluu minusta tähän kategoriaan. Minusta ristikoissa pitäisi pyrkiä hyvään kielenkäyttöön. Ainakin siinä mielessä asian esille nostaneen kirjoittajan mielipide pitäisi huomioida.

  Jos sanankäytön mielekkyys on kyseenalainen, en voi millään pitää sanan käyttöä hyvänä.

   

  Jelpataan toisiamme (auttamisperiaatteet). SK, IS, Pelikaanit, Iisakki ja muut julkaisut (katso välillä ongelma- ja virheseurantasivua). 

  Tsättäile ristikostasi kanssani (tsätin ohjeet)

  Talvi on pian tulossa ja on synkkää - yritetään tsempata toisiamme.👍
  - - - Saatan välillä estää kirjautumatta kirjoittamisen. Suosittelen siksi kirjautumista. - - -

  #16349 Vastaa
  Jukkis
  Vieras

  <p>”Mitä eroa on, jos otatan tai otatutan hampaan?”</p>
  <p>Et siis ymmärrä sanan merkitystä.</p>
  <p>Jos ottaa, niin ottaa.<br />
  Jos pyytää ottamaan, niin otattaa.<br />
  Jos pyytää otattamaan, niin otatuttaa.</p>
  <p>Hienoa, kun usein saa äimistellä suomen kielen taipuisuutta ja ilmaisuvoimaa, kun pitää ilmaista lyhyesti asia, jonka kertominen monessa muussa kielessä vaatisi monta sanaa pitkän litanian. </p>

  #16350 Vastaa
  Tapio_x
  Avainmestari

  Kyse nyt vain oli siitä, että Kielitoimisto ei pitänyt kaksinkertaista otattamista kovin hyvänä ilmaisuna.

  Sait kyllä tuossa aikaan ketjun. Onko se kolmas lenkki oikeasti mielekäs? Mielestäni tämän kysymyksen esitti Kielitoimistokin kommentissaan.

  Kuka on tekijä, jos otatutat? On vaikea kuvitella, että tekijä olisi eri kuin ketjun toisessa kohdassa. Jos tekijä on sama, ketjun kolmas lenkki on aivan turha. Sillä ei ole kunnon mielekkyyttä.

  Teettämistä voi ketjuttaa. Ehkä jonkun muunkin verbin kohdalla esittämäsi ketju voi olla mielekäs.

  Jos otatat hampaan, hammaslääkäri voi kyllä teoriassa ohjata työn alihankintana toiselle. Mutta et kyllä pyydä hammaslääkäriä näin toimimaan! Haluat, että hammaslääkäri itse tekee homman eikä siirrä sitä toiselle. Esittämäsi ketjun kolmas pyyntö (”Jos pyytää otattamaan, niin otatuttaa”) ei ainakaan tässä yhteydessä ole mielekäs. Otattaminen on sen verran henkilöön itseensä liittyvä toimenpide, että sitä on vaikea ajatella ketjutettavan.

  Sanan käytön mielekkyyden kysymyksen toki voisi liittää moneen muuhunkin verbiin. Sanoja voidaan luoda niin, että ne rakenteellisesti ovat oikein, mutta sanojen käytön mielekkyys puuttuu.

  Jos sanankäytön mielekkyys on kyseenalainen, en voi millään pitää sanan käyttöä hyvänä. Tästähän nimim. Sanazeppo kritiikissä ja Kielitoimiston arviossa viime kädessä on ymmärtääkseni kyse.

  Hyvä Jukkis, jos haluat kyseenalaista Kielitoimiston näkökulman, esitä konteksti, jossa sana otatuttaa on oikeasti tarpeellinen ja jossa otattaa ei riitä ilmaisemaan asiaa.

  Minusta nyt vaan sanojen käytön perusteeksi ei riitä, että jokin sana on teoriassa olemassa. (Tosin vitseiksi tarkoitetuissa pääkuvalauseissa sellaisetkin voivat menetellä.)

  Jelpataan toisiamme (auttamisperiaatteet). SK, IS, Pelikaanit, Iisakki ja muut julkaisut (katso välillä ongelma- ja virheseurantasivua). 

  Tsättäile ristikostasi kanssani (tsätin ohjeet)

  Talvi on pian tulossa ja on synkkää - yritetään tsempata toisiamme.👍
  - - - Saatan välillä estää kirjautumatta kirjoittamisen. Suosittelen siksi kirjautumista. - - -

  #16351 Vastaa
  Tapio_x
  Avainmestari

  Jos vielä ajatellaan hammaslääkäriä ja verbiä teetättää, tässä tapauksessa useampiportaisuus toimii.

  Jos haluan uuden hammassuojan, tiedän, että hammaslääkäri ei sitä itse tee, vaan hän teettää sen muualla. Näin halutessani saada uudet hammassuojat, teetätän ne. En voisi edes suoraan teettää niitä, koska hammaslääkärin pitää ne teettää, minun on siis pakko teetättää.

  Jos pyytää teettämään, niin teetättää, on toimiva ajatus – tilanne on ihan eri kuin otattamisen suhteen. On asioita, joita voi siirtää toisten tehtäväksi ja on asioita, joita ei voi siirtää toisten tehtäväksi.

  Kun menet hierojalle, toivot, että hieroja hieroo sinut. Jos on kiireitä, hän voi hierottaa toisella. Mutta on eräänlainen sopimusrikos, jos hän hierotuttaa sinut jossakin toisessa paikassa ja käskee menemään muualle. Tuskin kukaan haluaa lähtökohtaisesti hierotuttaa itseänsä! Hierotuttaminen on sanana kyllä tavallaan loogisesti olemassa, mutta vain teoriassa.

  Jos ajatellaan hieromista rauhan hieromisena, jos Martti Ahtisaari kesken neuvottelujen hierotuttaisikin rauhaa toisella firmalla, saisi hän varsin epäluotettavan maineen.

  Toki kaiken voi laittaa leikiksi, vitsiksi, Voit heittää vitsin, että hammaslääkärisi on niin otatuskammoinen, että hän otattaa hampaan muualla. Samantapaisen vitsin voi heittää hierojasta. Koska tiedät, että hän hierottaa itseänsä tiistaina, soitat hänelle, että hierotuttaa sinut sitten kaverillaan.

  Tai voit heittää vitsiä manikyrististä, joka siirtää kaikki kynnen irrotukset toiseen firmaan.

  Et kyllä koskaan käytä palveluja, joissa otatutat itseltäsi hampaan tai kynnen tai hierotutat itseäsi – se ei vaan kuulu asian luonteeseen. Jos etukäteen oletat, että sinua otatutetaan tai hierotutetaan, etsit palvelun varmasti jostakin muualta, jossa niin ei tehdä.

  Jelpataan toisiamme (auttamisperiaatteet). SK, IS, Pelikaanit, Iisakki ja muut julkaisut (katso välillä ongelma- ja virheseurantasivua). 

  Tsättäile ristikostasi kanssani (tsätin ohjeet)

  Talvi on pian tulossa ja on synkkää - yritetään tsempata toisiamme.👍
  - - - Saatan välillä estää kirjautumatta kirjoittamisen. Suosittelen siksi kirjautumista. - - -

  #16356 Vastaa
  Tapio_x
  Avainmestari

  Palatakseni ristikkoon siinä sana OTATUTTAA on ikään kuin sarjakuvastrippi. Siinä mies sanoo toiselle miehelle (kolmannella miehellä on lomake):

  TEMPAA TUO LOMAKE HÄNELTÄ POIS!

  Henkilö siirtää tehtävän seuraavalle, joten hän vain otattaa.

  Mutta jos ajatellaan vitsiä, siitä olisi kyllä voinut saada sellaisen, että OTATUTTAA olisi ollut täysin toimiva sana. Silloin siinä olisi pitänyt olla neljäs henkilö, vaikka Kalle (merkitty kuvaan vaikka nuolella ja tekstillä ”Kalle”).

  PYYDÄ KALLEA TEMPAAMAAN TUO LOMAKE HÄNELTÄ POIS!

  Nyt olisi mielestäni täysin toimiva vitsi. Tässä tilanteessa mielestäni Jukkiksen esittämä näkökulma ”Jos pyytää otattamaan, niin otatuttaa”, toimii ollen Kielitoimiston kommentin mukaisesti leikillinen. Mutta sisällöllisesti muuna kuin vitsinä sanaa otatuttaa on vaikea käyttää loogisesti oikein.

  _______________

  Palveluissa on kyllä yleensä virkailija. Koska virkailija ei itse koskaan liity varsinaiseen toimintaan, virkailijaa ei yleensä lasketa siirrätysketjuun. Näin minä ainakin ymmärrän esim. hammaslääkärin toimenpiteet.

  Jos virkailija lasketaan mukaan, ketju tietenkin pitenee.

  Mutta usein asiat usein esitetään mahdollisimman suorina. Voit tilata taksin, vaikka et tietäisi, mistä se tulee, koska olet käyttänyt tilauspalvelua. Etkö tässä pikemminkin tilautat kuin tilaat taksin?

  Jos hieronta muutetaan anonyymiksi palveluksi, jossa tilaaja ei tiedä kuka ja missä joku häntä palvelee, ehkä silloin hierotuttaa. Mutta se ei yleensä kuulu palvelun luonteeseen. Teettoverbeissä minusta pitää todella miettiä, mikä sana on mielekäs ja mikä ei.

  Sama koskee kyllä yleisesti ristikossa käytettyjä sanoja. Niiden tulee olla sisällöltään mielekkäitä. Jokainen sana, joka ei ole sisällöltään mielekäs, on kyseenalainen sana. Myös sanan konteksti tulee ottaa huomioon.

  ___________

  Ihan ehdotonta löytymistä kirjoista tai netistä, en edellytä, mutta ehdotonta mielekkyyttä kyllä ja sitä että sana on ainakin periaatteessa yleisesti käytettävissä (pääkuvavitseissä tästä periaatteesta voi hieman livetä). Suomen kieli nimittäin tarjoaa sanojen rakenteluun niin paljon vaihtoehtoja, ettei niitä kaikkia voi kirjata.  Jos luo sanamuodostelmia, joita ei kirjoista tai netistä löydy, on minusta erityisen tarkkaan harkittava, onko sana varmasti sisällöllisesti mielekäs.

  Mikä tahansa netistä löydettävä sana ei myöskään sellaisenaan ole hyväksyttävä. Ihmiset saattavat käyttää sanoja, joiden mielekkyys on täysin kyseenalainen. Sellaisen sanan käyttäminen ristikossa ei mielestäni ole fiksua ristikon laadintaa.

  Kun luo vitsejä, niiden kohdalla pitää miettiä, että ne ovat täysin toimivia. Toki väärin ymmärykseen perustuvat vitsit voivat olla absurdejakin. Vitsin käyttäminen pääkuvassa on riski, sillä vitsin luominen voi mennä pieleen.

  Minusta tällä kertaa vitsin luonti ei onnistunut. Minusta niin laatija, piirtäjä kuin tarkastaja eivät miettineet vitsin toimivuutta loppuun asti. Jos se olisi kunnolla toiminut, olisin sitä kyllä arvostanut.

  Minusta sanan OTATUTTAA kritiikki oli täysin oikeutettua. Koska pääkuva oli ymmärtääkseni alunperin tarkoitettu vitsiksi, ehkä käsittely oli vähän liian tosikkomaista.

  ______________

  Jälkikommentti 4.11.2019. Möhlin itse siinä, etten katsonut kontekstia heti. Kontekstia ajatellen Kielitoimiston arvio oli osuva. Kontektissa mielestäni riitti, että sana oli verbimuodosteena mahdollinen. Sen piti nimen omaisesti olla leikillinen.

  Nimimerkki kp vaikuttaa olevan tässä asiassa kanssani eri mieltä ts. vaikka ratkaisusana ymmärrettäisiinkin vitsinä, se ei silti olisi kelvollinen ratkaisusana.

  Jos vitsi olisi toiminut, ratkaisusana olisi minusta ollut ihan ok. Vitsiksi tarkoitetun ratkaisusanan ei mielestäni tarvitse olla normaalikäytössä. Sille riittää, että se on kontekstissaan ymmärrettävä ja on rakenteeltaan suomen kielen sääntöjen mukainen. Vasta huonosti rakennettua sanaa pitäisi vitsissäkin huonona.

  ______________

  Jos haluaa tehdä ristikkohuuroria, pahinta on se, että se epäonnistuu ja sitä aletaan tarkastella liian totisesti. Asiaa tuli miettyä varsin pitkään ja kirjoitinkin aika paljon, ehkä turhankin paljon. Toivottavasti tällä kirjoittelulla on jatkoa ajatellen merkitystä.

  ___________

  PS. OIKOFIX ei tunne sanoja hierotuttaa, otatuttaa ja tilauttaa.

  Jelpataan toisiamme (auttamisperiaatteet). SK, IS, Pelikaanit, Iisakki ja muut julkaisut (katso välillä ongelma- ja virheseurantasivua). 

  Tsättäile ristikostasi kanssani (tsätin ohjeet)

  Talvi on pian tulossa ja on synkkää - yritetään tsempata toisiamme.👍
  - - - Saatan välillä estää kirjautumatta kirjoittamisen. Suosittelen siksi kirjautumista. - - -

  #16357 Vastaa
  Tapio_x
  Avainmestari

  Tosin kun asiaa miettii vielä, tuli mieleen yksi tilanne, jossa otatuttaa voisi olla looginen ilman, että kyseessä olisi vitsi.

  Kauppias voi huutaa taskuvarkaan viedessä tavaraa:

  Hei Heikki, Kalle on tuolla. Huudapa Kallelle, että hän yrittäisi ottaa taskuvarkaan kiinni.

  Tuossa on tilanne, jossa kauppias otatuttaa. Perun siis Jukkiselle antamani haasteen, sillä keksin haastamani ajatuksen itse.

  Tässä mainittu tilanne ei kai Kielitoimistollekaan tullut mieleen. Peri epätavallinen tilanne. Tulipa vaan mieleen siitä, miten ristikon ratkaisusana olisi voinut toimia.

  Tilanne on vähän teoreettinen. Se edellyttää, että Kalle on niin kaukana, että kauppiaan ääni ei kuulu Kallelle asti vaan vain Heikille asti. Kallen pitää myös olla lähinnä varasta, että nimen omaisesti Kallen pitää mennä varkaan perään eikä kenen tahansa. Kallen pitää myös olla kauppiaan tuttu ja riittävän vahva ja nopea henkilö, että on mielekästä pyytää häneltä ottamaan varas kiinni.

  Vai onko esimerkkini sittenkin vain vitsi? Olkoon vitsi tai ei, tuosta(kin) voisi sarjakuvapiirtäjä laatia ristikkokuvan, johon ratkaisusanaksi tulee OTATUTTAA. Käytännössä huumoriksi se(kin) kaiketi menisi.

  Jelpataan toisiamme (auttamisperiaatteet). SK, IS, Pelikaanit, Iisakki ja muut julkaisut (katso välillä ongelma- ja virheseurantasivua). 

  Tsättäile ristikostasi kanssani (tsätin ohjeet)

  Talvi on pian tulossa ja on synkkää - yritetään tsempata toisiamme.👍
  - - - Saatan välillä estää kirjautumatta kirjoittamisen. Suosittelen siksi kirjautumista. - - -

  #16438 Vastaa
  Tapio_x
  Avainmestari

  Ratkoin osittain syksyn ristikkoarkistosta löytämiäni Metro-ristikoita saadakseni niihin hieman kokonaiskuvaa. Ratkoin aina sen verran, että pääkuvalauseet tai pääkuvasta johdettu sana tuli ratkottua. 11.9.2019, 18.9.2019 ja 4.11.2019 oli kohtuullisen hyvin toimivat sangen yksinkertaiset pääkuvavitsit.

  Ajattelin, että niissä olisi enemmänkin pyritty luomaan vitsejä. Onnistuessaan tämän säikeen alussa mainittu vitsiksi tarkoitettu pääkuvasta johdettu ratkaisusana olisi ollut mielestäni paras. Valitettavasti se epäonnistui.

  ___________

  Lisäykset 12.11.2019.

  Pikku hauskuutena oli se, että pääkaupunkiseudun paikannimissä usein ratkaisusana oli paikan ruotsinkielinen nimi, vaikka vihjeessä oli jokin paikka suomeksi.

  Toinen mieleen painunut piirre oli pääkaupunkiseudun urheilujoukkueiden nimet – itselleni osa oli täysin tuntemattomia. Tunsikohan niitä kovin moni pääkaupunkiseudun asukaskaan. Kivalla tavalla oli kuitenkin nostettu esille.

  Jelpataan toisiamme (auttamisperiaatteet). SK, IS, Pelikaanit, Iisakki ja muut julkaisut (katso välillä ongelma- ja virheseurantasivua). 

  Tsättäile ristikostasi kanssani (tsätin ohjeet)

  Talvi on pian tulossa ja on synkkää - yritetään tsempata toisiamme.👍
  - - - Saatan välillä estää kirjautumatta kirjoittamisen. Suosittelen siksi kirjautumista. - - -

  #16540 Vastaa
  Tapio_x
  Avainmestari

  Luin Metro-säiettä hieman huolimattomasti. Kun nyt luin uudestaan Metro-säikeen, siinä oli myös tämä Jukkisen kommentti:

  Ja edelleen olen sitä mieltä, että kuvassa olisi pitänyt olla neljäs henkilö.

  Jukkis esitti siten sen, mitä tässä säikeessä jo esitin aiemmin. Vuokila tunnusti nimimerkillä Ylläpito, että komentoketjusta puuttui jäsen:

  Jukkis on oikeassa, komentoketjussa saisi olla yksi jäsen lisää.

  Jos siinä olisi ollut puuttuva jäsen, olisin siis hyväksynyt vihjeen, sillä sana otatuttaa olisi kontekstissa sisällöllisesti oikein. Silloin huumori olisi täysin toiminut.

  Sana on myös rakenteellisesti oikein muodostettu, kuten Vuokila toteaa.

  Minusta nimimerkki kp teki tästä lausumasta toisessa säikeessä liian äkkivääriä tulkintoja. Kun asiaa tarkkaan miettii, sanalle on joissakin tilanteissa käyttöarvoa, ainakin hieman humoristisessa kontekstissa.

  Kielitoimisto mielestäni lähinnä varoittaa sanan huolimattomasta, väärästä käytöstä tilanteissa, joihin tulisi laittaa otattaa eikä otatuttaa. Samoin se on muistutus rajoitetusta käyttöarvosta. Yleisellä tasolla sille on vähän käyttöarvoa, sillä otattaa yleensä riittää. Sanan käyttö muodostuu helposti humoristiseksi eli kuten Kielitoimisto asian ilmaisi ”Se on sävyltään lähinnä leikillinen”.

  Ymmärrän kyllä jossakin määrin kp:n näkemystä. Hyvässä sanassa ei saisi hänen mukaansa olla mitään kyseenalaista. Se että sana on humoristinen, ei mielestäni kuitenkaan tarkoita, että sanaa ei ole ollenkaan olemassa eli että se olisi totaalisen väärä. Tässä mielessä mielestäni kp:n tulkinta Kielitoimiston kommentista on äkkiväärä.

  Se, että sanaa otatuttaa ei löydy Kielitoimiston sanakirjasta osoittaa mielestäni lähinnä sen, että Kielitoimisto näkee sanan käyttökelpoisuuden yleisellä tasolla niin huonona, että sitä ei siitä syystä sinne laitettu.

  Mitä vielä tulee asiasta keskustelun aloittaneen Sanazeppo näkökulmaan, mielestäni ” ei ole yleiskielen suosituksen mukainen” tarkoittaa, että sana ei ole yleiseen kielenkäyttöön hyvin soveltuva. En näe Sanazeppo näkökulmaa totaalisena tuomiona vaan vain asiallisena kritiikkinä. Mielestäni näkemys on lähellä Kielitoimiston kantaa.

  Koska ymmärrän sekä Vuokilan että kp:n näkökulmat, en halua ottaa jyrkkää kantaa puoleen sun toiseen.

  Sellaisten sanojen käyttö, joita toiset pitävät huonoina ja toiset hyväksyttävinä, on kuitenkin aina siinä mielessä ongelmallista, että niistä helposti syntyy kiistaa. Ehkä laatijan olisi syytä pyrkiä välttämään tällaisia tilanteita.

  Toisaalta epätavallisella käytöllä voi luoda omanlaistaan ristikkohuumoria – mutta huumoria ei aina ymmärretä huumorina ja huumori voi muutenkin epäonnistua. Vuokila otti riskin, joka ei mielestäni ainakaan tällä kertaa kannattanut.

  Jelpataan toisiamme (auttamisperiaatteet). SK, IS, Pelikaanit, Iisakki ja muut julkaisut (katso välillä ongelma- ja virheseurantasivua). 

  Tsättäile ristikostasi kanssani (tsätin ohjeet)

  Talvi on pian tulossa ja on synkkää - yritetään tsempata toisiamme.👍
  - - - Saatan välillä estää kirjautumatta kirjoittamisen. Suosittelen siksi kirjautumista. - - -

Esillä 11 viestiä, 1 - 11 (kaikkiaan 11)
Vastaa aiheeseen: Metroristikot 2019

Kun luot uuden aiheen, laita aina siihen sisältöä, ettei aihetta luokitella roskapostiksi. Voit käyttää muotoilussa BBCode-merkintöjä.
Et voi käyttää muotoilussa edistyneempiä (advanced) BBCode-merkintöjä. Tallennettaessa ne poistetaan.

Tietosi: