Aihearkisto: Piirrosohjelmia

Infinite Design

Paluu sivulle: Artikkelit |Piirtäminen, maalaaminen ja animaatiot

Infinite Design on vektoripiirrosohjelma toisin kuten esim. ibisPaintX, joka on ns. bittikarttapiirrosohjelma. Bittikarttapiirrosohjelmassa kuva tallennetaan kuvapisteinä. Niin kauan kuin kuvaa muokataan, aiempia toimenpiteitä voi kumota. Kuvaa piirrettäessä yksittäisen viivan muotoa ei useimmiten voi jälkikäteen korjata muuten kuin kumittamalla ja piirtämällä kohta uudestaan. Jos piirrosvedot ovat avoimella kohdalla, viivat saattaa onnistua lassoamaan ja niitä voi yrittää muunnella kokonaisuutena.

Kun kuva on tallennettu ja avattu uudestaan piirrosten korjaamismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Kumittamisen ja uudelleen piirtämisen lisäksi kuvaa voi jälkikäteen vain suurentaa, pienentää, vääristää tai leikata tai muulla tavoin käsitellä yhtenä kokonaisuutena.

Vektoripiirrosohjelmaan voi yleensä tuoda bittikarttapiirroksia, joita voi käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Myös tähän voi tuoda bittikarttapiirroksia. Bittikarttapiirrokset voi muuntaa vektoripiirroksiksi. Lopputulos monivärisissä kuvissa ei yleensä ole kovin hyvä, sillä väritys on läikikästä.

Vektoripiirrosohjelmalla piirros muodostuu matemaattisesti määritellyistä viivoista ja kuvioista. Jos perusmuotoihin tulee virheitä, viivaa ei tarvitse kumittaa vaan viivaan voi vääntää sopivaan muotoon. Viivan tyylin pystyy aina jälkikäteen muuttamaan.

Kuvassa pienet pisteet ovat kohtia, joista viivaa voi siirtää toiseen kohtaan tai vääntää. Viivojen yhteydessä on pallukallinen ”vääntimet”, jolla voi vaikuttaa väännön suuntaan.

Tässä yhteydessä pienillä säätimillä (kuvassa merkitty numerolla 3) voi vaihtaa värin paksuutta ja läpinäkyvyyttä.

Jos haluaa vaihtaa viivan tyyliä tai muuttaa enemmän viivan ominaisuuksia, pitää klikata siventimen muotoa osoittavaa suorakaidetta (kuvassa merkitty numerolla 1). Silloin avautuu seuraava näkymä:

Jos klikkaa punaisen nuolen osoittaa säädintä, saa lisämäärittelyjä:

Aiemmessa säätökuvassa kohdasta 4 avautuu tämä valikko, jolla myös voi vaikuttaa ominaisuuksiin:

Viivatyylissä kyse on kyse siitä, että viivalle liitetään jokin kuva. Periaatteessa kuvalla piirretään toista kuvaa. Tämä ohjelman siveltimiä muistuttavat kuviot ovat sangen yksinkertaisia, mutta käyttötarkoitukseeni riittäviä.

Kehittyneemmissä ohjelmissa piirtokuva voi olla hyvinkin monimutkainen ja se voi olla myös bittikarttapohjainen. Käyttäjällä voi olla myös mahdollisuus luoda omia hyvinkin monimutkaisia siveltimiä.

Yksittäisen objektin voi myös valita. Kohdetta voi kokonaisuutena suurentaa tai pienentää sekä vääntää geometrisia muotoja hyödyntäen.

Yksittäisen kohteen voi lukita, jotta muutokset eivät kohdistu vahingossa siihen.

Vektoripiirrosohjelma soveltuu parhaiten piirrosten perusmuotojen luomiseen. Vektoripiirrosohjelmalla voi myös värittää/kuvioida alueita tai käyttää siveltimiä väritykseen.

Kovin pehmeäpiirtoisia siveltimiä ohjelmassa ei ole, joten itse luon pehmeän, ääriviivoja vain löysästi seuraavan värityksen bittikarttaohjelmalla. 

Puhdas viivapiirros:

Bittikarttaohjelmalla ibisPaintX väritetty piirros:

Vastaavalla tavalla olen tehnyt joitakin piirroksia ristikoiden laatijoista ja kuvittajista.

Mikäli haluaa parannella ibisPaintX:n kerroksellisia kuvia tietokoneella, loppuviimeistelyn voi tehdä myös Adobe Photoshopilla tai GIMPillä, sillä ibisPaintX:ssa on PSD-vienti.

Kuvan voisi tuoda toki vektoripiirroksena, mutta ohjelman siveltimet ovat varsin karkeita. Alla nopea luonnos:

Tältä näyttää kuva pienennettynä 75px kuvan leveyteen:

Huomasin, että SVG-muunnoksissa on ongelmia. Jotta SVG toimii, kuva pitää latistaa ensin. Muutoin voi tulla oudosti värittyneitä alueista. Jos muuntaa kuvan SVG-muotoon, tapahtuu pientä muuntumista. Värittäminen vektorikuvioin ei tuota ihan yhtenäisesti väritettyä lopputulosta, vaikka väritetty ala olisi alunpitäen kaikkialta väritetty. Mutta jos tavoitteena ei ole aivan yhtenäinen väritys, pienestä muuntumisesta ei ole haittaa.

Paluu sivulle: Artikkelit |Piirtäminen, maalaaminen ja animaatiot

Sivuun liittyvät keskustelut foorumissa:

Medibang Paint

Koira vedessä

Paluu sivulle: Artikkelit |Piirtäminen, maalaaminen ja animaatiot

Medibang Paint on puhtaasti tietokonetaideohjelma. Kuten pääartikkelissa kerroin, asensin ohjelman vain siksi, että ibisPaint X:stä ei voi poistaa tarpeettomia siveltimiä eikä siihen saa tuotua uusia siveltimiä. Omat Medibang Paint -ohjelmalle tekemäni ”tulitikkukasoja” muistuttavat ”siveltimet” soveltuvat ehkä joten kuten hiilipiirrosten matkimiseen. Haluamiani vesiväri-, öljy- tai akryylivärisiveltimen vetoja matkivaa työkalua en saanut luotua.

Ohjelmassa on valmiina paljon maalaustyökaluja ja niitä saa ohjelman pilvipalvelusta lisää vähän yli sata. Maalaustyökalut jäävät automaattisesti muistiin vasemmalla olevaan palkkiin. Jos tapana on käyttää runsaasti erilaisia maalaustyökaluja, ohjelma on varsin hyvä tietokonetaiteen tekemiseen.

Yleensä erillisinä toimintoina olevat blur ja smudge on ohjelmassa laitettu siveltimien sekaan. Ongelmana on ratkaisussa se, että toiminnot voi vahingossa poistaa.

Työkalujen säätömahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset. Ohjelma saattaisi olla varsin mainio laitteelle, jolle on paineen tunnistuksen omaava kynä. Paineentunnistuksen suhteen voi valita, käytetäänkö sitä lainkaan, vaikuttaako se paksuuteen vai läpinäkyvyyteen vai samaan aikaan sekä paksuuteen että läpinäkyvyyteen.

Alla kuvaruutukaapauskuva tilanteesta, jossa työkaluvalikoima on esillä.

Medibang Paint
Medibang Paint

Alapalkissa on paletti-ikoni, josta voi tuoda esille/piilottaa työkaluvalikoiman. Ikoni on kuvakaappauskuvassa aktivoituna.

Työkalun asetuksista (kuvassa ratasikoni) löytyy tavanomaisten paksuuden ja läpinäkyvyyden säätöjen lisäksi muitakin säätöjä. Alla lista säätömahdollisuuksita sekä pienennetty kuvaruutukaappaus avatusta valikosta:

 1. Läpinäkyyys
 2. Leveys.
 3. Minimikoko.
 4. Paineentunnistuksen valinnat.
 5. Välistys (Brush Spacing).
 6. Siveltimen kierto (Rotate Along), jolla apusääntöinä asteen ja random-arvon määritys.
 7. Värin käyttö (Apply Foreground Color), jolla lisämääritykset Color Jitter ja Hue Jitter.
MediBang-ohjelman siveltimen säädöt
MediBang-ohjelman siveltimen säädöt

Color Jitter merkitsee Solidangle antaman selityksen perusteella värin satunnaisuutta. Kun kysyin eräästä foorumista, miten säädöt vaikuttavat, sain vastauksen, että Color jitter vaikuttaa värin saturation ja brightness-arvoihin ja Hue Jitter hue-arvoon. Säädöt ovat siten itsenäisiä.

Ohjelmalle löytyy netistä englanninkieliset ohjesivut, joista tosin ei löydy selitystä läheskään kaikille toiminnoille.

En huomannut, että ohjelmasta olisi saatavana maksullinen versio. Käynnistettäessä tulee yksi mainos, mutta se ei haittaa käyttöä.

Muu käyttö

Ohjelma ei sovellu muuhun käyttöön kuin tietokonetaiteeseen seuraavista syistä:

 1. Siihen ei voi suoraan tuoda kuvia, joten valokuvankäsittelyohjelmaksi siitä ei ole.
 2. Edellä mainitusta syystä sekä siitä syystä, että käyttöliittymä vie melko paljon tilaa, ohjelma ei mielestäni sovellu hyvin ristikoiden ratkontaan. (Ohjelmassa olisi helposti vaihdettavissa kumin ja kynän välillä, sillä kynä ja kumi ovat suoraan normaalisti esillä olevasta käyttöliittymässä näkyvillä. Tässä suhteessa se on parempi kuin esim. ohjelma Luonnostelu).

Paluu sivulle: Artikkelit |Piirtäminen, maalaaminen ja animaatiot

Ongelmat, jotka kaipaavat ratkaisua/lisäselvitystä:

 • Joku voisi kokeilla, saisiko hän järkeviä uusia siveltimiä. Jos joku onnistuu hyvien uusien siveltimien luonnissa, hän voisi antaa menettelytapaohjeita niiden luomiseen.

Sivuun liittyvät keskustelut foorumissa:

____________________

Voit kommentoida sivua foorumilla osastolla Muut aiheet. Tyyliltään epäasiallisista huomatan, siirrän moderointiosastoon tai poistan kokonaan (keskustelusäännöt). 

Luonnostelu

Koira vedessä

Paluu sivulle: Artikkelit |Piirtäminen, maalaaminen ja animaatiot

Kyseessä on yksinkertainen piirrosohjelma, jossa on kuitenkin kerroksien käyttö mahdollisuus. Piirtämis-/maalaamistyökaluvalikoima on melko suppea, joten ohjelma ei mielestäni ole tästä syystä kovin hyvä tietokonetaideohjelmaksi.

Ohjelmalla voi piirtämisen aloittaa tuomalla kuvan. Myös jälkikäteen kuvan tuominen ohjelmaan on helppoa. Tehtävän vaihto on suhteellisen helppoa. Tehtävää vaihdettaessa ohjelma ei automaattisesti tallenna käsiteltyä kuvaa, kuten ibisPaint X.

Valokuvankäsittelyominaisuuksia ohjelmassa on vähän: läpinäkyvyys, sävy ja värikylläisyys, leikkaus ja peilikuva.

Kuvioiden tekoon on aputyökaluna ellipsi. Muita työkaluja ovat viivain, symmetria ja valinta. Ohjelmaan saa valmiita objekteja, joista ohjelma käyttää nimitystä ”tarra”.

Mielestäni ohjelma soveltuu lähinnä lasten piirrosohjelmaksi, mutta joidenkin toimintojen käyttämiseksi lapsi voi tarvita aikuisen apua. Aikuinenkin tosin voi tarrojen luoda helposti lapsekkaita pilakuvia lisäämällä valokuvaan erilaisia valmisobjekteja. Soveltuu siten mainiosti nettionnittelukorttien tekoon. Alla on esimerkkikuva (väritin taustan ja pehmensin kuvaa ibisPaint X:llä).

Onnittelukortti koiralle
Onnittelukortti koiralle

Käyttöliittymä ei vie ruudulta paljon tilaa ja sen saa piilotettua. Käyttöliittymän suurin vajaus on se, että kynän vaihtaminen kumiin on hankalaa, sillä kumi tulee vaihtaa kynän tai muun piirtämis/maalaamistyökalun tilalle avaamalla valikon.

Kuvakaappaus ohjelmasta nimeltä "Luonnostelu"

Yllä kuvakaappaus ohjelmasta nimeltä ”Luonnostelu”. Kuvasta käy ilmi, miten kynän ja kumin voi vaihtaa toistensa tilalle ja miten käyttöliittymän voi piilottaa.

Mikäli piirtelyssä kumin tarve on vähäinen, hidas kumin ja kynän vaihto ja siinä mielessä huono käytettävyys ei juuri haittaa. Piirrettäessähän yleensä halutaan luoda uusiksi viimeksi tehty toiminto, mikä on tässäkin ohjelmassa helppoa.

Tietokonetaideohjelmassa saisi olla ilman valikon avaamista esillä valikoima piirtämis- ja maalaamistyökaluja sekä perussäätimet, joten ohjelma ei ole tässäkään suhteessa hyvä tietokonetaideohjelma.

Käyttämälläni laitteella ilmaisversiossa näytön maksimiresoluutio on 1280x800px. Täysversion hinta on 1,09 €/ kuukausi. Täysversion hankkiminen ei juuri tuonut parannusta. Ohjelma otti kuvat sisäänsä tällöinkin korkeintaan näytön resoluutiolla 1280x800px. Täysversiossa kuvakokoa pystyi laitteellani säätämään 2,3 megapikselin rajoissa esim. kokoon 1600x1440px. Jos käytti esim. 1600x1440px kuvapohjaa siihen jälkikäteen tuotu kuva tuli pienennettynä eli todennäköisesti 1280x800px kokoisena.

Maksimi kuvakoko oli siten melko vaatimaton. Tosin maksimi kuvakoko saattaa olla laiteriippuvainen ja ohjelma saattaa käyttäytyä toisella laitteella eri lailla. Ilmaisversionkin tukema resoluutio riittää nettipiirrosten tekemiseen.

En katso lisenssin hankkimista kovin mielekkääksi. N. 6 €/ vuosi saa huomattavasti kehittyneempiä piirros-/maalausohjelmia. Ohjelma on mielekäs vain, jos laitteen kapasiteetti on niin hidas, etteivät kehittyneemmät ohjelmat toimi jouheasti ja tarkoituksena on vain nopeasti tehdä piirrosmuistiinpanoja tai pilakuvia/koomisia onnittelukortteja. Täysversion mukana saa käyttöönsä laajemman kokoelman tarroja, jolloin hupikorttien luonti monipuollistuu.

Muu käyttö

Koska valokuvan saa suoraan tuotua ohjelmaan, sitä voi käyttää netissä käytettävien kuvien pienimuotoiseen retusointiin. Koska ohjelmaan ei voi tuoda pikselikooltaan kovin suuria kuvia, tavanomaiseen valokuvan käsittelyyn ohjelmasta ei ole.

pikavaihtopainike

Ohjelma ei sovellu hyvin ristikoiden ratkontaan, sillä kumin ja kynän vaihtoja tarvitaan ristikoiden ratkonnassa usein. Itse asiassa ohjelma olisi käyttöliittymän suhteen ristikoiden ratkontaan täyden kympin veroinen, jos kumin/kynän vaihtoon olisi samanlainen pikavaihtopainike kuin ibisPaint X:ssä.

Ohjelman tukema resoluutio ei aina riitä riittävän hyvänlaatuisen kuvan saamiseksi ristikoista piirrosohjelmalla ratkottavaksi. Ristikoille, joille resoluutio on riittävä, katson ohjelman olevan kuitenkin toiseksi paras vaihtoehto ristikoiden ratkontaan. Resoluutio- ja kumittamisongelmien vuoksi suosittelen ristikoiden ratkontaan ibisPaint X:ää.

Paluu sivulle: Artikkelit |Piirtäminen, maalaaminen ja animaatiot

Ongelmat, jotka kaipaavat ratkaisua/lisäselvitystä:

 • Kaipaisin tietoa siitä, toisiko esim. iPad 9,7 tai sitä tarkemman näytön omaavat laitteet parannusta resoluutioon.

Sivuun liittyvät keskustelut foorumissa:

____________________

Voit kommentoida sivua foorumilla osastolla Muut aiheet. Tyyliltään epäasiallisista huomatan, siirrän moderointiosastoon tai poistan kokonaan (keskustelusäännöt). 

Autodesk Sketchbook

Koira vedessä

Paluu sivulle: Artikkelit |Piirtäminen, maalaaminen ja animaatiot

Ohjelman soveltuvuus piirrosten/maalausten tekemiseen

Ohjelma on ennen kaikkea luotu digitaiteen luomiseen, mihin se soveltuu varsin hyvin – varsinkin paineen tunnistavalla kynällä. Paineentunnistuksen pitäisi toimia myös Android-laitteissa päätellen siitä, että Samsungin huippumalleissa ohjelmasta on erityisversio, joka kulkee vain nimellä Sketchbook. Ohjelma tulee tulee laitteen mukana.

Parasta ohjelmassa on tietokonetaiteen tekemisen suhteen se, että silloin kun käyttöliittymä on esillä, vasemmanpuoleisessa palkissa on joukko piirtämis-/maalaamistyökaluja. Siihen voi asentaa uusia siveltimiä on ohjelman www-sivuilta. Sivuilla näkee, millaisia uusia siveltimiä on tarjolla. Sivulla on myös ohjeet, kuinka ne voi asentaa. Jos tarvitsee paljon erilaisia siveltimiä, Autodesk Sketchbook on parempi digitaideohjelma kuin esim. ibisPaint X. Mikäli joskus hankin laitteen, jolle saa paineentunnistavan kynän, saatan ottaa uudestaan käyttöön tämän ohjelman puhtaasti piirrosohjelmana.

Ks. lisää ohjelman englanninkielisiltä opassivuilta. Sivulla Piirtäminen, maalaaminen ja animaatiot ja sen alisivuilla käsittelen muita tietokonetaiteen tekemiseen soveltuvia ohjelmia.

Muu käyttö

Mielestäni ohjelma ei sovellu lainkaan valokuvankäsittelyyn, koska siihen ei voi suoraan tuoda valokuvia. Mitään muuta kuvankäsittelyyn liittyvää erikoisefektejä ei ole kuin kuvan vääristely. Värejä voi säätää tummia, keskisävyjä ja kirkkaita sävyjä erikseen. Lisäksi on hue, saturation ja lightness -säädöt, mutta niille ei ole erikseen tummia, keskisävyjä ja kirkkaita sävyjä. Valokuvankäsittelyominaisuudet ovat lähinnä piirrosten/maalausten korjailuun.

Ohjelman soveltuvuutta ristikoiden ratkontaan käsittelen omalla sivullaan.

Täysversion hankkiminen

Ohjelman voi ladata ilmaiseksi, mutta ilmaisversiossa on rajoituksia. Ennen kaikkea ilmaisversiossa on rajoitettu maksimi kuvakokoa. Versiossa 4.x ilmaisverskionkin sallittu maksimi kuvakoko riittää useimmille. Täysversion hinta oli muistaakseni 6 €/ vuosi.

Paluu sivulle: Artikkelit |Piirtäminen, maalaaminen ja animaatiot

Ongelmat, jotka kaipaavat ratkaisua/lisäselvitystä:

 • Minulla ei ole juuri nyt mahdollista testata ohjelmaa, mutta jatkossa voin niin tehdä. Nyt joku muu voi kertoa omista kokemuksistaan. Jatkan sivu sitten, kun minulla on käytössä parempi laite.

Sivuun liittyvät keskustelut foorumissa:

____________________

Voit kommentoida sivua foorumilla osastolla Muut aiheet. Tyyliltään epäasiallisista huomatan, siirrän moderointiosastoon tai poistan kokonaan (keskustelusäännöt). 

Piirtäminen, maalaaminen ja animaatiot

Koira vedessä

Paluu sivulle Artikkelit

Sivuun liittyvät alisivut:

Tällä sivulla käsiteltyjen ohjelmien lisäksi muita ohjelmia tai tarkennettuja arvioita tällä sivulla esillä olevista ohjelmista löytyy oikeanpuoleisesta sivupalkista. Arvioin alisivuilla lähinnä soveltuvuutta piirros/maalausohjelmiksi. Olen tehnyt eniten piirroksia/maalauksia ibisPaint X:llä (ohjelmalle on ristikoiden ratkontaan liittyvä opassivu, josta näkee ohjelman yleispiirteet).

Minulla on joskus ollut halpa piirtopöytä (Wacom Pen Partner). Piirtämisessä en enää koskaan ostaisi erillistä piirtopöytää, sillä se sitoo tietokoneen ääreen ja käden ja katseen välinen luonnollinen suhde on poissa. Tablet-laitteen käyttö piirtämiseen on paljon lähempänä paperille piirtämistä kuin piirtopöydän käyttö.

Vaikka ratkon ristikoita tablet-laitteella, halpa Android-taulutietokone ei silti ole hyvä piirrostyökalu, koska kynän käytön tarkkuus ja liikeseuranta eivät ole kiitettävällä tasolla. Karkeaan maalaamiseen ikäänkuin vesiväreillä se riittää mainiosti. Ja jos ei vaadi äärimmäistä tarkkuutta, hiusviivojakin voi vetää. Ihan hauskojakin kuvia saa aikaiseksi.

Koira matolla
Koira matolla

Tein tuon koirakuvan pääosin itse tekemälläni kynällä ibisPaint X:llä. Kynällä, jonka päässä on muoviläpyskä, saa tarkempaa jälkeä itse tekemilläni kynillä. Joskin sellaisen kanssa pientä hankaluutta tuottaa se, että jos hidastelee kynällä ruudun koskettamisen kanssa, ruudulle tulee ylimääräinen piste. Kynä tulisi pitää ruudusta riittävän kaukana ja kun sitä käyttää, piirtämisen aloittaminen pitää tehdä melko terävästi. Kynän käyttö vaatii hieman harjoittelua. Kynä soveltuu mielestäni kuitenkin varsin hyvin intensiiviseen piirtämiseen. Jos siirtyy tekemään jotain muuta, on hyvä laittaa hattu siihen kynän päähän, jossa on muoviläpyskä. Muuten on vaara, että hukkaa johonkin kärjen muoviläpyskän, jos se sattuu tarttumaan kiinni johonkin.

Hieman erilaisen yhdistelmäkynän kapeampi pää matkii sivellintä. Kuvien perusteella saattaisi olla piirtämisessä ja maalaamisessa toimiva. Todellisuus oli kuitenkin toinen – ”pensselipää” toimii liian epämääräisesti ollakseen käyttökelpoinen. Arvioin kynän toimivuuden tarkemmin sivulla Kynä halvalle Android-tabletille.

Tarkempaan piirtämiseen pitäisi omistaa vähintään ns. HD-laite tai parempi, esim. 2018 iPad 9,7 & Apple Pencil tai jokin muu samaan tasoon yltävä laitepari. Nykyisin käytössäni  oleva ibisPaint X:n tukee paineen tunnistusta myös Android-laitteissa, joten hyvä Android/Chrome OS -laite on myös mainio valinta.

Ohjelmalle on iPadilla lista tuetuista kynistä. Tähän täytyy suhtautua varauksellisesti, sillä saamani tiedon mukaan muilla kuin Apple Pencilillä on piirtämisongelmia (käsitelen ongelmia sivulla Paremman laatuluokan laitteet ja niiden kynät).

Käytännössä pikkutarkkaan työskentelyyn soveltuu iPadeja paremmin esim. Huawei MediaPad M5 Lite 10, sillä kynä on paremmin käteen sopiva ja siinä on juuri oikean kokoinen kärki. Alla demokuva. Rumpalin koko piirrettäessä oli n. 1cm. ja pienimpien kasvokuvien korkeus n. 4mm (kokovaihtelu 4-6mm). Käytännössä vaatii ns. tablet-hanskan (ks. myös Kynä ja muut apuneuvot).

Apple Pencilillä ei saa yhtä pikkutarkkaa piirrosta, sillä kynä on käteen liian iso ja kärki on liian paksu. Vaikka näytön tarkkuus on parempi ja kynän seurantatarkkuus on todennäköisesti Pad Prossa  parempi, nämä kaksi asiaa tekevät yhtä pikkutarkan työn käytännössä mahdottomaksi.

Huomautus. Olen testannut vain ensimmäisen sukupolven Apple Penciliä. Uudempi on saamani tiedon mukaan pienempi ja siten käteen paremmin sopiva.

Perustoimintojen ohella ibisPaint X:ään on valittu jonkin verran erikoisefektejä, joilla piirroksen saa muutettua taiteellisemman näköiseksi. Katso linkki ladattavaan tekstiasiakirjaan, josta näkee ohjelman filtteritoiminnot. Filtteritoimintolista koskee tosin aiempaa versiota ja nykyisin käyttämässäni versiossa on hieman enemmät toimintoja. Listan tekemisen jälkeen lisätyt toiminnot (Tone Curve, Gradiation Map, Clouds )-suotimet edellyttävät ns. prime-jäsenyyden hankkimista (3,39 €/ kuukausi). Mainokset saa pois kertasuorituksella (n. 6 €). Kuvia voi Windows/Mac-tietokoneella tai iPadilla jatkokäsitellä Clip Studio Paint -ohjelmalla, jolle on vienti em. ohjelman tallennusformaattiin (n. 50 $/vuosi).

Ohjelman etu moneen muuhun piirros/maalausohjelmaan on siinä, että käyttöliittymä vie varsin vähän tilaa. Toisaalta tietokonetaideohjelmana ibisPaint X:n heikkous se, että piirtämistyökaluista ei ole pikavalikkoa, josta voi helposti vaihtaa toiseen työkaluun.

Koska ibisPaint X:stä ei voi poistaa tarpeettomia siveltimiä eikä siihen saa tuotua uusia siveltimiä, latasin myös Medibang Paint -ohjelman. Sille voi rakentaa itse siveltimiä, mutta kun näin yritin, sain vain ”tulitikkukasoja”. Yhtään järkevää uutta sivellintä en saanut luotua.

Hyvä vaihtoehto ibisPaint X:lle on Autodesk Sketchbook, mutta en voi sen nykyistä versiota Android-laitteessani käyttää. Se on puhtaammin piirrosohjelma kuin ibisPaint X. Löysin ohjeet, miten asentaa uusia siveltimiä on ohjelman www-sivuilta.

Parasta em. ohjelmassa tietokonetaiteen tekemisen suhteen on se, että silloin kun käyttöliittymä on esillä, vasemmanpuoleisessa palkissa on joukko piirtämis-/maalaamistyökaluja. On todella harmi, ettei ohjelma toimi laitteessani. Tosin toivoisin, että piirros-/maalaustyökaluja voisi lisätä ibisPaint X:äänkin.

Jos tablet-laiteella voi käyttää sekä ibisPaint X että Autodesk Sketchbook -ohjelmaa, paremmuuden näiden ohjelmien välillä tietokonetaiteen suhteen mielestäni ratkaisee juuri siveltimien käyttö. En itse viitsi juuri sivellintä vaihtaa vaan käytän yleensä vesivärisivellintä eri paksuuksilla ja peittävyysarvoilla. Tällä sivulla näyttämieni tyylisten piirrosten tekemiseen ibisPaint X on riittävän hyvä ohjelma. Henkilöille, jotka vaihtavat usein sivellintä ja haluavat kokeilla eri siveltimillä, Autodesk Sketchbook on mielestäni parempi valinta.

Mikäli haluaa parannella ibisPaintX:n kerroksellisia kuvia tietokoneella, loppuviimeistelyn voi tehdä Adobe Photoshopilla tai GIMPillä, sillä ibisPaintX:ssa on PSD-vienti.

Näiden ohella kannattaa vakavasti harkita Medibang Paint -ohjelmaa, vaikka sille ei onnistuisikaan luomaan hyviä uusia siveltimiä.

IbisPaint X voi luoda myös animaatiota. Animaatioiden ja tietokonetaiteen luomiseen löytyy useita englanninkielisiä opasvideoita YouTubesta.

Myös AutoDesk Sketchbook -ohjelman käyttöön löytyy runsaasti englanninkielisiä YouTube-videoita.

Tietokonetaiteesta voi keskustella englanniksi ainakin Deviantin foorumilla.

Piirtämiseen liittyy olennaisesti kynän ohella mielestäni myös tablet-hanska. Tablet-hanskaa ei esim. vuoden 2018 iPad 9,7 eikä missään iPad Pro -mallissa tarvita, mutta sen käyttö on kuitenkin piirtämisessä hyödyllistä. Syy on se, että mikäli haluaa pitkän yhtenäisen viivan, sen saa aikaiseksi vain tablet-hanskan avulla.  Kun kynän kärjen laskee näytölle ja liu’uttaa kättä kynän kanssa näytöllä, on mahdollista luoda hyvin pitkä yhtenäinen viiva, esim. yhtenäinen viiva vuorijonosta. Tällaista yhtenäistä viivaa ei saa luotua esim. lyijykynällä lasertulostimen paperille, sillä kättä ei saa liukumaan paperilla. Pitää vain etsiä sellainen hanska, joka ei liu’u vahingossa, mutta kun haluaa liu’uttaa, liukuu luontevasti samaa tahtia kynän kanssa.

Alla kuva, joka havainnollistaa tablet-hanskan merkitystä. Table-hanskan avulla voi piirtää ääriviivat yhdellä vedolla. Monesta yrityksestä tosin vain kerran onnistuin piirtämään ääriviivat yhdellä vedolla. Alla olevassa kuvassa n. 80% on yhtenäistä viivaa (kuva on ruudulla melkein laidasta laitaan). Kun piirroksella on ääriviivat, on helppo lisätä täyteväri.

Koiran ääriviivat
Koiran ääriviivat ja ääriviivojen sisään ”kaadettu” täyteväri.

Lopullinen kuva on blogikirjoituksessa. Siellä näkyy myös kuvan kerrokset. Tein sivulle myös yhden kasvokuvaharjoitelman.

Valokuvankäsittely on eri sivulla, jossa kerron myös sen, miten suuria kuvia ibisPaint X -ohjelmalla voi käsitellä (erityisesti valokuvien käsittelyssä pikselikoolla on merkitystä).

Jos haluaa parhaimman laatuiset kuvat syntyvät siten, että luo ääriviivat vektoripiirrosohjelmalla. Minusta paras siihen tarkoitukseen on Infinite Design. Tein ensin sillä pohjakuvan ja väritin sitä ibisPaintX:llä. Tässä malli Teemu Pallosesta:

Lisää löytyy täältä.

Ongelmat, jotka kaipaavat ratkaisua/lisäselvitystä:

 • Olisi ihan kiva saada kommentteja muilta onko joku löytänyt jonkun muun piirros/maalausohjelman kuin Autodesk Sketchbook, jolle saa luotua tai ladattua netistä hyviä uusia siveltimiä (tähän kysymykseen toivon saavani ratkaisuehdotukset foorumisivustolla).
 • En ole mainittujen ohjelmien lisäksi jaksanut kokeilla kovin paljon muita ohjelmia. Toivon ehdotuksia, mitä ohjelmia kannattaisi kokeilla.

Sivuun liittyvät keskustelut foorumissa:

____________________

 Voit kommentoida sivua foorumilla osastolla Muut aiheet. Tyyliltään epäasiallisista huomatan, siirrän moderointiosastoon tai poistan kokonaan (keskustelusäännöt).