Aihearkisto: Ristikoidenratkonta

Sääntöhahmotelma keskustelufoorumille

Blogia kirjoittamassa

Sivun aiheet:

Sivun loppuun (jos haluat tarkastella vain saatuja kommentteja, käytä tätä linkkiä).

Miksi loin uuden foorumin?

Olen pystyttänyt uuden keskustelufoorumin. Perusidea foorumissa on mahdollisimman matala osallistumiskynnys, jolloin eri tavoin vammaiset, kommunikaatio-ongelmista (kuten aspergerin syndrooma, autismi, AD(H)D yms.) kärsivät, suomen kieltä syystä tai toisesta huonostikin osaavat, aloittelevat ristikoiden ja älypelien ratkojat uskaltaisivat esittää kysymyksiään. Ajatuksena on, että voisi kirjautuakin nimettömänä, jos valitaan toimintaperiaatteeksi kirjautuminen (muitakin vaihtoehtoja on). Oikeaa nimeä ei tarvitsisi ilmoittaa. Ainoa vaatimus on, että on jatkossakin toimiva s-postiosoite.

Tämä sivusto on palvellut tarpeitani kohtuullisesti tarpeitani – kiitos erityisesti nimimerkille ”silp puri” erittäin rakentavasta keskustelusta. Olen myös eräiltä muilta sivuilla vierailleilta saanut apua omiin ristikkokysymyksiini. Sivujen kommenttiosio on jossakin määrin toiminut erillisen foorumin tavoin, erityisesti blogikirjoitussivun 9/2018 päiväkirjaosuudessa, sen jatkosivulla ja erityisesti omia ristikkokysymyksiäni käsittelevällä sivulla (sivu on poistettu). Minun tapani käsitellä asioita nyt vaan toimisi vähän paremmin erillisellä foorumilla. Olen sinne jo muutaman uuden säikeen laittanut, kuten esim.:

Ajatus toisesta foorumista on ollut minulla ajatuksissa noin vuoden ajan, mutta yksityisenä sivuna, jota tarkastelemaan olen joitakin henkilöitä pyytänyt. Kukaan ei kuitenkaan koskaan vastannut pyyntööni, joten laitoin sivun julkiseksi. Luonnos ei siten ole hetken mielijohde vaan olen harkinnut tarkkaan jokaista kohtaa. Tämänhetkiseen tilaan vaikutti merkittävällä tavalla se, että Sanaris poistaa keskustelufoorumiltaan järjestelmällisesti kaikki sellaiset viestit, jotka linkittävät sivustolleni.

Tein sivun Kovisoveluudet alisivuineen ristikonratkojien avuksi. Haluan löytää tavan, jolla se voisi parhaiten palvella toisia ratkojia. Linkitän foorumisivustolla blogisivustolle ja päinvastoin. Tällä sivustolla voisin satunnaisesti luoda joitakin ristikon ristikon vihjeanalyysejä (itse ristikkoa en voisi tekijänoikeussyistä antaa käytettäväksi kuten Sanariksen Ristikon anatomia -osastossa on mahdollista).

En koe olevani mikään asiantuntija, vaan jaan omia kokemuksiani (ks. sivu Sivuston idea). Toivon, että varsinaiset asiantuntijat voisivat auttaa kehittelytyössä ja korjata mahdollisia virheitä sivustollani. Muutamia korjausehdotuksia olen saanutkin ja kiitos niistä.

Vaikka en saisi merkittävää kävijämäärä, se ei kiusaisi, jos se minun lisäkseni voisi palvella muitakin ihmisiä. Rehellisesti ottaen kuulun itsekin luettelemieni vammaisten joukkoon, mistä nyt kerron myös 9/2018 blogikirjoituksen toisessa jatko-osuudessa.

Foorumin luomisessa arvelutti eniten moderointi, jota joka tapauksessa joutuisin tekemään. Olen kohdannut epäjohdonmukaiseksi kokemaani moderointia ja koen itselleni haasteeksi johdonmukaisen moderoinnin luomisen. Koska moderointia joutuisi joka tapauksessa tekemään, mitään suurta kävijämäärää en toivo. Toivon, että saisin tuekseni apumoderaattorin. Siksi tein moderaattorihaastesivun. Näin kaikki ei olisi omien voimavarojeni riittävyydessä.

Luonnostelma foorumin säännöistä

Olen tehnyt luonnostelman pohjalta sivun Keskustelusäännöt foorumisivustolle. Se noudattaa hyvin pitkälle alla olevaa hahmotelmaa, joskin olen siihen muutamia pieniä muutoksia tehnyt (loin myös säikeen, jossa säännöistä voi keskustella). Luonnostelma on pohjana myös tämän sivuston keskustelusäännöille.

  1. Keskusteluryhmän tarkoituksena on käsitellä sanaristikoita kaikista näkökulmista käsin (laadinta, kuvitus ja ratkonta eri muodoissaan). Sivuilla saa käsitellä myös sanaristikkoihin verrattavia älytehtäviä. Myös tietoteknisiä asioita voi kysyä, jos ne liittyvät nimenomaisesti ristikoiden ratkontaan tai älypeleihin. Yleisluonteisille tietoteknisille asioille on omat sivustot ja yleiset tietotekniikkakysymykset poistetaan. Muiden kuin sanaristikoiden ja älytehtävien käsittely aiheuttaa säikeen tai yksittäisen kommentin poistamisen.
  2. Valitse nimimerkki, jota kukaan muu ei sivustolla käytä. Käytä vain tuota yhtä nimimerkkiä. Tähän kyllä voi moderaattorilta pyytää poikkeuslupaa. Moderaattorilta voi pyytää oikeutta vaihtaa nimimerkkiä tai erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa jopa käyttää useita nimimerkkejä. Ilman lupaa tehdyt nimimerkit vaihdot tai useiden nimimerkkien käytöt voivat aiheuttaa jopa pysyvän kirjoituskiellon.
  3. Asioita saa käsitellä perusteellisesti ja se on tällä keskustelusivustolla jopa erittäin toivottavaa, koska päämääränä on auttaa kaiken tasoisia ratkoja pääsemään alkuun ja eteenpäin. Tällöin on tarpeen käsitellä asioita erittäin perusteellisesti ja tarvittaessa hyvinkin pitkään. Pitkiin asian vierestä jaaritteluihin ja saman asian toistamiseen eli jankkaamiseen sekä trollaamiseen (tahalliseen häiritsemiseen) ja spämmäämiseen (sama asia tuodaan esille useassa paikassa) saatetaan kuitenkin puuttua huomautuksella tai viestien poistamisella.
  4. Jos keskustelija haluaa pysyä nimettömänä, henkilöllisyyttä ei saa paljastaa eikä siitä saa arvuutella.
  5. Toisten keskustelijoiden persoonaan menevät, vähättelevät, ivalliset ja piikittelevät kommentit poistetaan. Vähätteleväksi kommenteiksi lasketaan myös oman erinomaisuuden korostaminen esim. siinä kuinka nopeasti on jonkin tehtävän ratkaissut, sillä kommentti voi sisältää toisten ratkontataitojen vähättelyä. Tällaisten viestien poisto tehdään myös siksi, ettei kukaan provosoisi tai provosoituisi.
  6. Myös muun kaltaiseen asiattomaan ja Suomen lain vastaiseen kirjoitteluun puututaan.
  7. Tarpeeton puuttuminen kirjoitusvirheisiin tai huonoihin ilmaisuihin voi aiheuttaa kommentin poistamisen, sillä päämääränä  on pitää keskusteluihin osallistumiskynnys mahdollisimman matalana. Jos jokin asia jäi aidosti epäselväksi, voi ystävälliseen sävyyn pyytää tarkennusta.
  8. Tehtävien laatijoita ja kuvittajia saa arvostella, mutta arvosteluun sovelletaan kohdan 5. periaatteita. Lisäksi laatijoiden tekemien virheiden kohtuuttoman pitkä käsittely ei ole suotavaa ja siihen saatetaan puuttua. Periaatetta sovelletaan myös muihin ristikko- tai älypelikeskustelupalstoihin, mikäli niihin on viitattu.
  9. Moderaattorin toimintaa saa arvostella erillisosiossa ja arvostelemiseen sovelletaan kohtaa 8. Muualla kuin erillisosiossa moderaattorin arvosteleminen on kielletty.
  10. Muista, että kirjoitat omia mielipiteitäsi.
  11. Kirjoita viestisi oikeaan säikeeseen, jotta viestin otsikkoa ei ylläpidon tarvitsisi korjata jälkikäteen. Otsikkojen korjailusta koituu ylläpidolle tarpeetonta työtä. Muista pysyä säikeen otsikon aiheessa. Laita asiasta poikkeamisista omat säikeensä ja linkitä niihin. Lyhyet, humoristiset ja toisia loukkaamattomat kevennykset ovat sallittuja. Väärään osastoon tulleet yksittäiset kommentit tai keskustelusäikeet saatetaan siirtää muualle.
  12. Jos lainaat jonkun muun tekstiä, laita linkki tai lähde, mistä teksti on lainattu. Linkittäminen ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin blogeihin, ei-kaupallisten palveluorganisaatioiden ylläpitämiin sivustoihin ja muihin keskustelupalstoihin on sallittua. Mikäli haluat linkittää toisiin sivustoihin, ota selvää, onko linkittäminen toisesta osapuolesta sallittua. Omien kaupallisten palveluiden/tavaroiden myymiseksi tarkoitettua linkittämistä ei sallita. Kommenteissa saa kuitenkin viitata kaupallisiinkin sivustoihin mm. siihen, mistä voi ostaa tarvitsemansa laitteen, esim. jonkin tablet-laitteen. Omien ei-kaupallisten sivustojen sekä ei-kaupallisten organisaatioiden mainostaminen on sallittua allekirjoituksessa. Kahta mainosta enempää ei kuitenkaan allekirjoitukseen saa laittaa. Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä moderaattoriin.
  13. Moderaattorilla on oikeus poistaa epäasiallisina pitämiään kommentteja tai kokonaisia säikeitä. Hän voi myös välikommentissa ja/tai moderaattoriosastolla tarvittaessa kertoa poistojen syyt, jotta sääntörikkeiltä vastaisuudessa vältytään. Poistettuja kommentteja ei palauteta, mutta jos poisto osoittautui perusteettomaksi, kommentoijalle annetaan mahdollisuus saman sisältöisen uuden kommentin luomiseen. Moderaattorille saa ilmoittaa myös mahdollisista sääntörikkeistä. Jos tarvetta ilmenee, käyttäjätunnus saatetaan poistaa usean tahallisen sääntörikkeen takia määräaikaisesti pois käytöstä tai pysyvästi. (Asiat ovat kootusti esillä edempänä.)
  14. Sivustolle kirjautuessa ei tarvitse ilmoittaa oikeaa nimeä, mutta käyttäjältä vaaditaan, että hänellä on jatkossakin toimiva s-postiosoite. Mikäli havaitaan, että jokin nimimerkki on käyttänyt kertakäyttöistä s-postiosoitetta, nimimerkin käyttöoikeus poistetaan.
  15. Palkintotehtävien osalta ei sallita minkäänlaista toisten ratkojien auttamista sinä aikana kun palkintotehtävien ratkaisujen palautusten lähettämisaika on meneillään. Myös avun pyytäminen tänä aikana on ehdottoman kiellettyä, sillä avun pyytäminen voi provosoida jonkun vastaamaan. Auttamiseksi lasketaan mm. se, että kerrotaan, että vihjeeseen sisältyy jokin jekku, mitä vihje nimen omaisesti ei tarkoita ja mistä voi löytyä apua (yleisistä apuneuvoista on foorumisivustolla sivu Ristikkoapuneuvoja). Vihjeitä ei ennen palkintotehtävien ratkaisujen palautusten umpeutumisaikaa ole syytä juuri kuvata, sillä kuvailuihin saattaa tahattomasti tulla neuvoja. Suotavaa on, että vihjeistä ei kerrota enempää kuin vain sen, että jokin vihje oli kommentoijan mielestä hyvä tai huono. Jos epäilee suoranaista virhettä, siitä voi kertoa, mutta virhe-epäilyistä kerrottaessa on syytä varoa antamasta ratkontaneuvoja. Koska moderaattorilla ei ole mahdollista valvoa sitä, onko annettu ratkontaneuvoja ennen palkintoristikoiden palautusajan päättymistä, tahallisesta ennenaikaisesta auttamisesta voi kertoa moderaattorille.

Sääntöluonnos on pitkä, koska tavoitteena on noudattaa sovelletusti yleisiä foorumeilla noudatettavia sääntöjä (kuten esim. Matkapuhelinfoorumin säännöt), yleisiä ristikkokeskustelusääntöjä (Sanariksen foorumin keskustelusäännöt ) ja sääntöjä, jotka mahdollistavat mahdollisimman matalan kynnyksen keskusteluihin osallistumiselle. Sanariksen foorumin keskustelusääntöjä pidän eräiltä osin huonoina. Loin eräiltä osin varta vasten erilaiset säännöt. Sääntöihin voisi tehdä tarvittaessa muutoksia.

Lisäksi tulee suositukset:

Suositukset löytyvät keskustelufoorumin ohjesivuilta ja niistä voi keskustella.

Foorumialusta

Sääntöjen lisäksi olennaista on sopiva valmis-ohjelma. Alla pari sivustoa malliksi:

 • Matkapuhelinfoorumi. Käytössä on XenForo. Kysyin tästä Matkapuhelinfoorumista. Nimimerkin vaihto edellyttää ylläpitäjän toimia. Koska olisin myös ylläpitäjä ja olen joskus tehnyt ylläpitotoimia, sen pitäisi onnistua. Viestit tulevat aina peräkkäin eikä foorumialusta anna mahdollisuutta sisäkkäisiin kommentteihin. Foorumi on maksullinen. Jos asennan maksullisen foorumin, toivon sponsorointia.
 • Digital Art Forum (esimerkkikeskustelu, jossa olen itse mukana). Viestin voi laittaa sekä uutena kommenttina, että toiselle kommentille vastauksena niin, että vastaus sisentyy. En löytänyt tietoa, minkä nimistä foorumialustaa on käytetty. Jos kyse on itse koodattu alusta, se ei käyttööni sovellu.

Loin ilmaisista foorumeista oman artikkelin, johon siirsin foorumialustaa koskevia teknisluonteisia kysymyksiä. Otin käyttöön WordPress & bbPress -yhdistelmän.

Foorumin sisältöön liittyvät näkökulmat:

 • Välttämättömät osastot, joita on nyt neljä:
  • Kysymysten esittämiseen tarkoitettu osasto pääosasto ”Sanaristikot”.
  • Erilliseksi foorumiosioksi laitettu ”Älytehtävät ja digipelit”.
  • Muut aiheet”. Ks. foorumin säie Muut asiat osaston tarkoitus, jossa osaston sisällöstä voi keskustella.
  • Lisäsin vielä osaston ”Tarinoita”. Sanaris.fi-sivustolta löytyy ristikon tekemiseen liittyviä tarinoita, joten kyse olisi tämäntapaisista kertomuksista, joita voi jakaa sivulla vierailijoiden kanssa.
  • Osasto ”Moderointi”, jossa voi kommentoida moderoinittin liittyviä asioita.
 • Keskusteltavat asiat:
  • Olisiko syytä luoda suljettuja osastoja, jotka tarjoavat apua pienissä porukoissa? Tähän tarkoitukseen on olemassa BuddyPress. En ymmärrä sen logiikka ja tarvitsen apua lisäosan ymmärtämiseksi.
  • Minkälaisilla periaatteilla toimittaisiin? Olen päättänyt niin, että pääsääntöisesti sivuille pitää kirjautua. Voin satunnaisesti poikkeustilanteissa sallia vapaan kirjoittelun. Jos olen pidemmän aikaa poissa, kommentit eivät ilmestyisi välittömästi sivulle vaan ne menisivät ennakkotarkastusjonoon. Ks.  sivu Valvontakäytännöt (asiaan liittyy myös kommentointisivu).
  • Matkapuhelinfoorumissa on moderaattoriosastolla luettelo bannatuista käyttäjistä. Onko sellaiselle tarvetta?  Se saattaa aiheuttaa leimautumista, mutta jollakin lailla pitäisi laittaa tiedoksi, että jollakin henkilöllä on keskustelukielto. Voin laittaa asiasta s-postin, mutta riittääkö se? Avasin asiasta keskustelun.

Kyselin KolmiokirjaltaLehtitukulta, Grawikolta ja Onnen ristikkolehdiltä olisiko firmoilla kiinnostusta toisesta foorumista. Lisäksi olen ollut yhteydessä joihinkin ei-kaupallisiin toimijoihin s-postin tai Twitterin avulla (ks. sivu Linkit). Toin esille sen, että Sanariksen keskustelupalstalla ei juuri keskustella helpoista ristikoista ja tarvittaisiin matalan kynnyksen foorumia. Kysyin olisiko kiinnostusta foorumiin, jossa voisi keskustella niistäkin. En ole saanut montaakaan vastausta. Jotkut järjestöt ovat olleet kiinnostuneita.

Moderointi

Loin tarkat säännöt mahdollisista karanteeneista valvontakäytäntösivulle.

Ajattelin, että moderaattori voisi laittaa tarvittaessa hakasulkeissa ([…]) huomautuksia ja mikäli kommentti poistetaan, hän voisi hakasulkeissa kertoa poiston syyn. Poiston syyn voisi kertoa myös moderaattoriosastolla. Molempiakin käytäntöjä voisi käyttää. Moderoinnista on tarkoitus luoda mahdollisimman avoin Matkapuhelinfoorumin tavoin.

Varamoderaattori (tai useita varamoderaattoreita) olisi hyödyllinen, ettei tarvitsisi laittaa foorumia tilaan, jossa jokainen kommentti vaatii hyväksyntää ennen julkaisua. Varamoderaattorienkin pitäisi muistaa ”sulkea ovi perässään”, jos he ovat pitkän aikaa poissa. Aina kun kukaan ei ole pitkään aikaan paikalla, kommentointi pitäisi laittaa ennakkotarkastustilaan.

On erittäin suuri riski, että keskustelufoorumi ei toimi. Merkittävimmät nimenomaisesti ristikko- ja älypelifoorumia koskevat riskitekijät, joiden vähentämiseksi olisi tarpeen useita moderaattoreita/ajoittainen ennakkosensuuri, ovat seuraavat (asiat on laitettu riskijärjestykseen eli no 1 on suurin riskitekijä):

 1. Jos joku heittää ilkeilevän kommentin, sen saisi mahdollisimman pian siivottua. Jos ilkeilevä kommentti ehtii olemaan foorumissa pitkään, asiallisen kommentin tehnyt ei toistamiseen uskalla kysyä mitään.
 2. Ilkeilevä kommentointi voi aiheuttaa vastareaktion ja keskeyttää pitkäksikin aikaa asiallisen aiheen käsittelyn. Tällainen pitäisi pystyä keskeyttämään mahdollisimman nopeasti (tähän liittyy 28.9.2018 päiväkirjateksti).
 3. Säännösehdotelman kohdan no 15 valvonta saattaa olla ongelmallista, mutta sitä kuitenkin pyritään mahdollisuuksien rajoissa noudattamaan.
 4. Jos keskustelu menee samojen asioiden jankkaamiseksi ilman mitään edistystä. Yleensä riittää huomautus asiasta. En pidä asiaa vakana.
 5. Asia menee sivuraiteelle. Ei erityisen paha asia, jos sivuraiteelta osataan pian palata takasin. Yleensä riittää huomautus asiasta. En pidä asiaa vakana. Pohdiskelen 9/2018 toisen päiväkirjaosuuden 24.9.2018 kohdassa, pitäisikö hieman sallia asian vierestä kirjoittelua mielenkiinnon ylläpitämiseksi.

Noiden viiden kohdan lisäksi on tietenkin yleiset foorumeita koskevat rikkomukset, joita pitäisi valvoa. Lainausten sääntöjen mukaisuus on listauksessa vähäpätöisimmästä päästä, koska minulla ei ole mitään kaupallisia intressejä.

Moderaattorin mahdolliset toimenpiteet:

Alla kootusti lista asioista, joita moderaattori saattaa tehdä (tähän saattaa vielä tulla lisäyksiä, sillä jokin kohta saattaa olla unohtunut):

 1. Moderaattori saattaa hakasulkeissa ([…]) huomauttaa sääntörikkeestä. HUOM. Muut kuin moderaattori eivät saa käyttää hakasulkeita.
 2. Moderaattori saattaa hakasulkeissa ilmoittaa, että kommentti on poistettu. Poistettuja kommentteja ei palauteta, mutta jos poisto osoittautui perusteettomaksi, kommentoijalle annetaan mahdollisuus saman sisältöisen uuden kommentin luomiseen.
 3. Moderaattori voi poistaa säikeen. Hän saattaa ilmoittaa säikeen poistosta moderaattoriosastolla.
 4. Moderaattori saattaa laittaa jonkun kirjoittajan väliaikaiseen tai pysyvään kirjoituskieltoon. Miten siitä tiedotetaan, on vielä hieman avoinna.
 5. Moderaattori saattaa yksittäisessä säikeissä hakasulkeissa ilmoittaa, että kommentoija on laitettu kirjoituskieltoon.
 6. Moderaattori voi korjata säikeen otsikkoa.
 7. Moderaattori saattaa siirtää kommentin toiseen osastoon tai koko säikeen toiseen osastoon.
 8. Moderaattori voi kertoa erillissäikeessä toimenpiteiden (poistot ja siirrot) syyt.

Muuta moderoinnista:

Esiintyisin foorumilla sekä ylläpitäjän, moderaattorin ja tavallisen ratkojan roolissa nimimerkillä nimimerkillä ”Tapio Huuhaa”. Toivottavasti tämä pelaa.

Saadut palautteet

Sähköpostin tapio.huuhaa(at)gmail.com, Twitterin tai tämän sivuston muiden sivujen kautta saatu palaute:

 • Sääntöhahmotelma vaikuttaa asialliselta (Matkapuhelinfoorumi).
 • Twitterissä @SenioriVerkko oli eniten kiinnostunut foorumista. @Papunet ilmaisi tykkäävänsä kommentistani.
 • Joissakin blogikirjoitusten kommenteissa on esitetty kiinnostusta asiaa kohtaan (nimimerkit Reijo, Jaska (9/2018 blogikirjoituksen 1. päiväkirjaosuus) ja Tarja (10/2018 blogikirjoitus)).
 • Sain omia ristikkokysymyksiäni käsittelvälle sivulle palautteen, joka liittyy kolmitasoiseen moderointiin, jossa alin moderoinnin tapa on se, että poistetaan kommentista joitakin osia (poistin omia ristikkokysymyksiäni käsittelevältä sivulta asiaan liittyvät kommentit, mutta olennaisin kohta on esillä 9/2018 toisen päiväkirjaosuuden 28.9.2018 kohdalla). Otin olennaisista kohdista sitaatit tämän sivun kommenttiosioon.
 • Sain myös toisen palautteen em. asiaan liittyen ja kopioin sen sivun lopussa olevaan kommenttiin.
 • Erään foorumin moderaattori antoi hyvän kommentin ajatuksesta kommenttien muokkaamisesta. Näin ollen rautainen alan ammattilainen oli nimimerkkien Tarja ja ”sip puri” kanssa samoilla linjoilla. Tämä näkökulma on käsitelty loppuun.

Asiasta ei ole enää tarvetta keskutella tällä sivustolla vaan foorumisivuston moderaattoriosastolla.

____________________

Sivuun liittyvät keskustelut ja muut viitatut sivut foorumisivustolla:

____________________

Voit kommentoida sivua foorumilla osastolla Muut aiheet. Tyyliltään epäasiallisista huomatan, siirrän moderointiosastoon tai poistan kokonaan (keskustelusäännöt). 

Kynä halvalle Android-tabletille ja -kännykälle

Kynä, hanska ja tablet-tietokone

Sivun sisältö:

Halvin kynällinen laite

Huawei MediaPad M5 Lite 10 on halvin laite (ostin 199 €), jonka mukana tulee kunnon kynä. Mikäli ei tätä laitetta omista tai ei halua omistaa, kerron vaihtoehtoja. Ristikoiden ratkonnassa käytän kahta nykyisn kynää. 

Ylempi kynä on kangaspäällystetty metalliverkkokynä, joka soveltuu parhaiten nettilomakkeiden käyttöön.

Alempi kynä on on laitteen oma kynä. Kuten kuvasta näkyy, sen kärki on kuulakärkikynän luokkaa, mikä mahdollistaa tarkan työskentelyn. Lisäsin kynään kumisen holkin, jotta kynää olisi miellyttävämpi pitää kädessä. 

Läpyskä- ja pensselipääkynät

Halvoille laitteille vaikeinta on löytää sopiva kynä (stylus). Hyvän kynän löytyminen on ristikon ratkonnassa erittäin olennaista ihan jokaiselle, joka tabletilla haluaa ristikoita ratkoa.

Aliexpressin tarjoamalla ”läpyskäpääkynällä” saa suhteellisen tarkkaa jälkeä, mutta kynätyypin kanssa täytyy varoa hukkaamasta kärkiläpyskää. Suosittelen läpyskäpäisen kynän käyttämistä vain piirrosten ja maalausten tekemiseen. Koska kynä on halpa, suosittelen ostamaan kerralla useita kyniä. Jos yhdestä kynästä sattuisi hukkumaan kärkiläpyskä, olisi käytettävissä varakyniä. Kesäkuun 2018 blogikirjoituksesta saa käsitystä, minkälaista jälkeä kynällä saa aikaan. Mainitsen siitä myös sivulla Kynä ja muut apuneuvot, jossa näytän vertailun vuoksi eri kynillä kirjoittamaani tekstiä joidenkin piirrosten kera.

Läpyskä ja metalliverkkopääkynä
Läpyskäpääkynä, jonka toisessa päässä on kangaspäällystetty metalliverkko (kangas menee jossakin vaiheessa puhki, joten niitä kannattaa tilata kerralla useita).

Vaikka omistaisi kalliinkin tablet-laitteen tahansa, suosittelen nettikirjoitteluun metalliverkkopäistä kynää miellyttävän kontaktin vuoksi

Testasin ristikon ratkontaa Android-kännykällä yhdistelmäkynää käyttäen. Ristikon ratkonta onnistuu kummallakin päällä, joskin läpyskäpäällä helpommin. Sikäli kännykällä on helpompi ratkoa, että ei tarvita tablet-hanskaa, koska reunoista voi pitää paremmin kiinni eikä kännykällä näytön pienen koon vuoksi voi laskea kämmentä ruudulle.

Ristikon ratkonta onnistuu kännykälläkin, mutta on ymmärrettävistä syistä vähän hankalampaa kuin isommalla laitteella. Kirjoitusjälki on huonompaa kuin tablet-laitteella. Vaatii harjoittelua, jotta kummittamista/toiminnon peruuttamista ei tarvitse tehdä kovin paljon.

Ajattelin, että tuon ohella hieman erilainen yhdistelmäkynä saattaisi olla järkevä vaihtoehto, mutta sellaiseksi siitä ei ollut. Toista kärkeä voisi nimittää ”pensselipääkärjeksi”, sillä se matkii taidemaalaussivellintä (ks. kuva alla).

pensseli- ja metalliverkkopäät

Pensselipää toimii kuitenkin suoraan pakkauksesta otettuna liian epämääräisesti, jotta se soveltuisi mihinkään käyttöön. Sain siitä jollakin lailla käyttökelpoisen, kun laitoin kärkeen pakkausteippiä, joka pitää kärjen kasassa. Näin sillä pysty piirtämään kirjaimia ja ristikoiden ratkontakin jotenkuten onnistuu.

Piirtämisessä läpyskäpää toimii tarkemmin. Minusta pensselipäässä kyse on lähinnä siitä, että käyttäjä luo itselleen illuusion siitä, että hän työskentelee tavanomaisen maalauksen parissa. Kyse on enemmän lasten lelusta kuin vakavasti otettavasta työkalusta. Lasten leluksikin kynä on varsin huono. Ehdottomasti paras puoli kynässä on käytännössä täydellinen hiljaisuus. Muokkasin kärkeä myöhemmin.

Itse tehdyt kynät

Tein myös koko joukon omia kyniä. Koska tekemäni kynät soveltuvat vain halvoille Android-tabletille, käsittelen itse tekemiäni kyniä omalla sivullaan.

Kynät soveltuvat kuitenkin jostakin syystä vain joillekin laitteille, kuten Huawei T1-A21L –tabletille. Otin yhden kynistä mukaan erääseen liikkeeseen. Kynät eivät toimineet Huawei MediaPad M5 eivätkä iPad 9,7 -laitteissa.

Testasin 320x480px Android älykännykässäni, jossa kynät eivät myöskään toimineet. Ennen kuin edes aikoo rakentaa omaa kynää, kannattaa kokeilla esim. kuulokeadapterilla tai muulla metalliesineellä, saako piirrettyä mitään.

Ne siis tarjoavat loistavan kirjoitustuntuman vain rajoitetulle määrälle laitteita.

Omat kynät eivät ole aivan yhtä tarkkoja kuin läpyskäpääkynät, mutta joissa ei ole kärkiosan irtoamisvaaraa. Ne soveltuvat riittävän hyvin ristikoiden ratkontaan. Toimivuus viestien kirjoittamissa on hyvä ja ne toimivat piirrettäessä kohtalaisesti, joten ne ovat varsin hyviä yleiskyniä.

Pikaohje:

 1. Hanki täysmetallinen kuulakärkikynä tai metallirunkoinen kumituttikynä.
 2. Hanki kuulakärkikynälle 8mm paksuinen sopivan kokoinen ruuvi ja muotoile se niin, että se tulee lähelle kynä kärkeä tai jopa kärjen lävitse. Vaihtoehtoisesti käytä metallirunkoista kumituttikynää – irrota tarvittaessa kumitutti irti (itse käytin rikkoutunutta kumituttikynää).
 3. Kolvaa päähän tinaklöntti. Viila ja hio santapaperilla kynän kärki kynän malliseksi niin, että kärjen koko ennen kärkipyöristystä on 3-4,5 mm.
 4. Päällystä sopivalla materiaalilla. Materiaalin on syytä hieman joustaa, jotta materiaali asettuu hyvin kynän kärkeen. Materiaalin pitää olla myös melko ohut.

Alla vasemmalla on ensimmäinen oma kynä osina. Kuvasta näkee millainen ”ydin” kynällä on. Keskellä on samalla periaatteella luotu vähän uudempi versio ja oikealla viimeksi rikkoutuneesta kumituttikynästä tekemäni versio (kuvia on hieman retusoitu).

Oma kynä osina
Uusi kynä
Kumituttikynästä muokattu kynä

Alla YouTube-video keskimmäisen kynän tekemisestä.

https://youtu.be/A5ZKwZ_B6js

Parasta kynissä on se, että niiden kosketustuntuma on erittäin hyvä. Kynät eivät ole liian liukkaita eivätkä liian tahmeita (kalliin laitteen kynä saattaa olla epämiellyttävän liukas). Tosiasiassa kosketustuntuma on parempi kuin Apple Pencil -kynällä, mutta ero ei ole suuri. Jos Apple Pencil kynän kärjen päällystää, tilanne sillä voi muuttua yhtä hyväksi.

Tablet-hanskan tarve hieman heikentää kirjoitustuntumaa kaikilla kynillä tehden kirjoittamisesta hieman tavanomaista kankeampaa.

Annan ensimmäiselle kynälle nykyisellä pinnoitteella kynän kosketus- ja käyttötuntumasta 9 1/2. Jouduin vaihtamaan pinnan, kun ensimmäinen pinta kului puhki ja ensimmäinen pinnoite oli aavistuksen verran nykyistä parempi. Toisella kynällä on edelleen kosketustuntuman suhteen optimaalinen pinnoite. Kynälle voi kuitenkin aina löytää pinnan, jolla kosketustuntuma on täydellinen. Tässä suhteessa itse tekemäni kynä voittaa minkä tahansa tablet + kynä -yhdistelmän tai on vähintään tasavertainen parhaiden kosketustuntumien kanssa.

Kynät ovat myös tukevia toisin kuin eräiden laitteiden kynien hieman nulju käyttötuntuma. Ristikkojen ratkontaa voisi verrata Apple Pencil käytettäessä tai Android-laitteissani omilla kynilläni kuulakärkikynällä aikakausilehden ristikon täyttämiseen. Android-laitteelle tehtyjen kynien kärjet ovat tosin paksumpia kuin kuulakärkikynässä. Kahden ensimmäisen kynän kärki on n. 4,5 mm. Kärjet ovat  paksuudeltaan samaa luokkaa kuin lasten väriliidut. Kolmannessa kynässä laitoin päähän niin paljon tinaa, että sain kynän kärjen muistuttamaan lyijykynää. Kärjen paksuus ennen kärkipyöristystä oli n. 3 mm ja kynä vielä toimi. Kärki ei missään kynässä kuitenkaan peittänyt liikaa alla olevaa kuvaa, joten kärjen paksuuden osalta kynät toimivat riittävän hyvin ristikoiden ratkonnan kannalta.

Kärki voisi olla ehkä kapeampikin, mutten uskaltanut sitä noissa kynissä muotoilla kovin kapeaksi. Jos kärki on liian terävä ja kapea, kynän jälki katkeilee. Ainakin tuohon kokoon voi kärjen siis muotoilla. Tuota kapeampaakin kärkeä voi kokeilla. Alaraja on siinä, että kun kynällä kirjoittaa, kirjoittaminen sujuu niin, että jäljen katkeilua ei juuri koskaan tapahdu.

Yhteistä Apple Pencil -kynän kanssa on myös se, että kynän käytöstä johtuva ääni saattaa ärsyttää lähellä istuvia. Ärsyttävyys on hieman jopa Apple Pencil -kynää pahempi.

Vaihdoin yhden kynän kärjen päällysteen samaksi, minkä ajattelin olevan optimaalinen Apple Pencil -kynälle. Ääniongelma väheni, mutta kynän ja Android-laitteeni välinen kitka tuli hieman liian isoksi, mistä seurasi kynän pienoinen nihkeäliikkeisyys ja käytön pienoinen raskaus. Kärki myös paksuuntui, mikä hieman vaikeuttaa ristikoiden ratkontaa. Alla kuva pehmeämmästä kärjestä.

karki

Tein kolmannesta kynästä yhdistelmäkynän, jossa toisessa päässä on toisesta Aliexpressistä ostamastani kynästä irrottettu metalliverkkopää. Otin kynästä myös kumisen kiinnipitoputken.

Metalliverkkopää soveltuu paremmin lomakkeille kirjoittamiseen. Suuri etu on myös siinä, että metalliverkko on erittäin hiljainen. Ristikoita ratkottaessa toisella päällä ratkotaan ristikoita piirtämällä ja toisella etsitään nettiapua esim. Google-haulla. Kynästä tuli vähän lyhyt, mutta jatkoin kynää n. 2 cm katkaisemalla kynän ja lisäämällä yhdistävän ruuvin. Kynä on tällöin sopivan mittainen. Kiva pitää kädessä, mutta myös kiva käännellä. Kynä on nykyisin eniten käyttämä kynätyyppi.

Yhdistelmäkynä
Yhdistelmäkynä

Tosin kuvassa vasemmanpuoleisesta kärjestä ei tullut riittävän hiljaista, kuten eräässä blogikirjoituksessa kerron. Kynä on ehkä aavistuksen verran Apple Penciliä hiljaisempi.

Usein joutuu käyttämään ristikoiden ratkonnassa kuvassa oikeanpuoleista kärkeä. Sen kanssa kuvaa joutuu suurentamaan, sillä kärki peittää kuvaa suurentamatta ristikkoruutuja liikaa ja se toimii jouston vuoksi epätarkemmin. Hiljaisuuden ohella oikeanpuoleinen kärki on siinä mielessä parempi, että sillä kynän jälki katkeilee vähiten.

 

Tein vielä kerran kokeilua muuttaa ”pensselipääkynä” paremmaksi. Laitoin kärjen ympärille tukea, jotta kärki ei eläisi liikaa.

pensselipaa-muutettu
Muokattu pensselipääkärki

Ongelma tuossa edelleenkin on se, että jälki on helposti suttuista, koska kynällä tulee tahattomasti helpoiten ylimääräisiä väripisteitä.

Tein jossakin vaiheessa myös kynän, jossa päänä on sopivaan muotoon hiottu kuulokeadapterin pää. Liimasin sen puuruuviin, josta katkaisin kantaosan. Päälle laitoin kuulakärkikynästä ottamiani osia sekä hieman lisäpehmustetta. Tällainen oma kynä on helpompi tehdä kuin kynä, jossa on kolvaamalla luotu kärki.

Kynä kuulokeadapterista, puuruuvista ja kuulakärkikynästä

Kärki jonkin verran kuluneena siitä tuli piirtämiseen toimivampi. Sopivalla piirtämisen oikaisulla ja sivellinvedon häivytyksellä sillä sai yllättävän hyvää jälkeä. Kirjoitus katkeili yllä olevalla kynällä helpommin kuin muilla tekemilläni kynillä, mutta rauhallisella kirjoittamisella ja suoremmassa asennossa pitäen toimi kohtalaisesti. Koska yleistoimivuus ei ole niin hyvä kuin aiemmin tekemissäni kynissä, en ole joidenkin kokeilujen jälkeen kynää käyttänyt.

Kolmessa ensin tekemässä kynässä liikeseurantakin on kohtalaisen hyvä, sillä kapasitiivisille näytöille tarkoitetuissa kynissä ilmenevää piirtojäljen katkeilua ei juuri esiinny. Niitä voi pitää yleensä luontevassa asennossa (joissakin kohtia näyttöä kynää täytyy jostakin syystä pitää tavanomaista pystymmässä, joten näyttö ei ole tasalaatuinen).  Liikeseuranta ja ennen kaikkea liiketarkkuus voisi olla paljon parempi. Tässä suhteessa kynän käyttö jää kauaksi iPad 9,7 & Apple Pencil -laiteparista.

Halvalle tablet-laitteen näytön päälle voisi laittaa pinnoitteen. Jos näin tekee, kynän ja tabletin välinen tuntuma muuttuu, mutta kynässäni asian voi korjata vaihtamalla kynän kärjen pinnoitteen. Periaatteessa kynä + tablet + pinnoite -yhdistelmällä voi hakea kirjoitustuntuman, joka vastaa lyijykynällä ristikkolehden ratkontaa. Tällainen kirjoitustuntuma on ”paperitabletissa” reMarkable.

Jos joku innostuu rakentamaan oman kynän, en suosittele tällaisen kirjoitustuntuman hakemista, sillä siitä seuraa se, että kynän kärjen pinnoitetta joutuu vähän väliä vaihtamaan, koska tabletin pinnoite soisi melko todennäköisesti kynän kärjen pinnoitteen nopeasti puhki. Myös irtopinnoite kuluu. Pinnoite ei voi olla paksu, omassa kynässäni se on n. 0,5 mm. Karheapintaista kirjoitustablettia reMarkable käytettäessä joutuu säännöllisesti uusimaan kynän kärjen, joita laitteen mukana tulee muutamia ja ostamalla saa lisää.

Paperi+lyijykynä -kirjoitustuntumassa joutuu aina lisätöihin. Joko teroitat usein lyijykynää, vaihdat kynän kärkiä, laitteen tai kärjen pinnoitetta. reMarkablen ja oman kynän kohdalla etu on se, että ne ovat käytännössä ikuisia, sillä kuluneet osat voi vaihtaa.

Lisäksi sormilla pitäisi siirrellä ja zoomata, mikä ei ehkä olisi kovin miellyttävää – varsinkin kun laitetta pitäisi käyttää muuhunkin tarkoitukseen kuin ristikoiden täyttämiseen ja piirtämiseen. Yleiskäyttöisen tabletin kanssa karhennettu muovipinnoite on huono ajatus. Jos on ihan välttämätöntä saada ristikkolehden kaltainen paperituntuma, digiratkonnan saa unohtaa tai sitten ostaa toisen tabletin muuhun käyttöön.

____________________

Sivuun liittyvät keskustelut foorumisivustolla:

Voit kommentoida sivua foorumilla osastolla Muut aiheet. Tyyliltään epäasiallisista huomatan, siirrän moderointiosastoon tai poistan kokonaan (keskustelusäännöt). 

Autodesk Sketchbook (ristikoidenratkonta)

Kynä, hanska ja tablet-tietokone

Ohjelman soveltuvuus ristikoiden ratkontaan

Ensimmäisen ristikoiden ratkontaan soveltuvan ohjelma, jota käytin, oli Autodesk Sketchbook ver. 3.7.2

Autodesk Sketchbook ver. 3.7.2 parhaat puolet:

 • Ohjelmalla voi piilottaa käyttöliittymän toiminnot maksimaalisesti. Käyttöliittymä piilotettuna näytöllä on vain käyttöliittymän esiin palauttava painike. Sekin on mahdollisimman huomaamaton, koska se on läpinäkyvä pieni kulmistaan pyöristetty suorakaide. Kun toiminnot ovat piilossa, ne eivät häiritse ristikoiden ratkontaa, mikä tekee ratkonnasta erittäin miellyttävää – voi mielessään kuvitella, että ratkoo paperiristikkoa!
 • Ohjelma ottaa käyttöönsä koko näyttöruudun. Näytöllä ei ole sen paremmin tabletin ylä- kuin alapalkkiakaan. Ristikko näkyy näytöllä niin suurena kuin se ylipäätänsä voi näkyä.

Autodesk Sketchbook ver. 3.7.2 huonoimmat puolet:

 • Ohjelma piilotti käyttöliittymän liian hyvin. Oli hieman ärsyttävää avata ja sulkea käyttöliittymää vähän väliä. Näytön kulmiin saa pikatoimintoja, mutta vain rajoitetusta valikoimasta. Ainoa hyödyllinen ristikoiden ratkonnan kannalta on ”Undo” (kumoa). Jos välittömästi huomaa virheen, sen voi korjata, mutta se ei korvaa kumin käyttöä. Kumin saa ilman koko käyttöliittymää avaamatta ottamalla kynän säädöt erilliseksi kelluvaksi elementiksi. Kumin ja kynän ohella on siten helppo vaihtaa väriä. Ristikoiden ohella tein sillä kuvia. Kuvia käsitellessä käyttöliittymä esille tuova painike piiloutui toisinaan niin hyvin, että sen löytämisessä oli joskus vaikeuksia.
 • Ohjelmasta väliaikaisesti poistuminen oli hieman vaivalloista. Siitä pääsi pois liikuttamalla sopivalla nopeudella kynää näytön reunan yli. Näin tehdessä piti joko lukita taso tai siirtyä tasolle, joka ei aiheuta muutoksia kuvaan. Aina välillä ristikkoon tuli ylimääräisiä viivoja, kun ei muistanut vaihtaa tasoa tai sitä lukita.
 • Vaihto tehtävästä toiseen ei ollut kovin sujuvaa, sillä galleria haetaan alivalikosta.

Annan käyttöliittymästä ristikoiden ratkontaa ajatellen arvosanan 8 1/2.

Päivitin yhdessä vaiheessa ohjelman ja tablettiini tuli versio 4.0. Jouduin pakosta vaihtamaan ohjelmaa, koska 4.0 versio oli laitteelleni liian raskas.  Kirjoittamisesta ei tullut yhtään mitään, sillä kynä ei seurannut liikettä. Kyse oli siitä, että tabletin prosessori teho ja muisti ei riittänyt ohjelman käyttöön. Poistin ohjelman laitteestani.

Kokeilin iPad 9,7 -laitteessa, jossa se toimi. Sellaisen pienen edun huomasin ristikoiden ratkonnan kannalta, että jos tuo isoja ristikoita ja skaalaa niitä sormin, skaalaus ei aiheuta havaittavaa kuvan tason laskua kuten käy ibisPaint X:llä.

Miten hyvin ohjelma säilyttää ison kuvan resoluution on vaikea arvioida. Ohjelma ainakin tuo isoon kuvapohjaan pikselikooltaan ison kuvan pienempänä kuin kuva on tallennuksena. Jos kuvaa suurentaa sen alkuperäiseen kokoon, en osaa arvioida mikä on kuvan todellinen resoluutio.

Ostin Huawei MediaPad M5 Lite -tabletin. Muutamia huomioita:

 1. Väriä ja kynän paksuutta voi näppärästi säätää ilman koko käyttöliittymän avaamista.
 2. Käyttöliittymä avattuna ilman tablet-hanskaa helposti muuttaa kerroksia jo vähänkin siirtelee kättä.  Ohjelma kaipaisi tablet-hanskaa, vaikka normaalissa piirtämisessä ns. palm rejection toimii varsin hyvin.
 3. Ohjelmasta poistuminen on edellistä versiota helpompaa. Vain pieni liike yläkulmassa tuo esille ohjelmien vaihtomahdollisuuden.

Pienistä parannuksista huolimatta ohjelma ei ole kovin näppärä ristikoiden ratkonnassa. Ohjelman käyttö piirros/maalausohjelmana sekä valokuvankäsittelyohjelmana on toisella sivulla.

Ongelmat, jotka kaipaavat ratkaisua/lisäselvitystä:

 • Isojen kuvien tuonti pitää selvittää.

Sivuun liittyvät keskustelut foorumisivustolla:

____________________

Voit kommentoida sivua foorumilla osastolla Muut aiheet. Tyyliltään epäasiallisista huomatan, siirrän moderointiosastoon tai poistan kokonaan (keskustelusäännöt). 

Riittävän hyvä tablet-tietokone ristikoidenratkontaan

Kynä, hanska ja tablet-tietokone

Mikä on riittävän hyvä tablet-tietokone ristikoiden ratkontaan, riippuu eniten siitä, mikä on laitteen näytön resoluutio, laitteen suorituskyky ja kynän käytettävyys laitteessa.

Näytön resoluutio, näytön koko, laitteen muistikapasiteetti ja välttämättömät lisätarvikkeet

Halvalla 1280×800px omaavalla tabletilla pärjää kun on valmis hyväksymään laitteen mahdollisesti tuomat hankaluudet. Halvalla laitteella ratkoo erittäin hyvin Suomen Kuvalehden näköislehdistä ladattavia ristikoita sekä saman suuruisia muita aikakausilehtien nettiversioista ladattavia ristikoita. Joidenkin lehtien kohdalla saattaa tarvita tallentaa PDF-muodossa, mistä aiheutuu ylimääräistä työtä, koska piirrosohjelmat eivät tue PDF-formaattia.

Varsinaisen haasteen tableteille tuo IS Extra -digipalvelu, jossa itse jouduin turvautumaan PDF-tallennuksiin, kuten foorumisivustolla olevalla sivulla käy ilmi. Kerron nyt tällä sivulla laitemielessä, miten em. palvelusta voisi selvitä helpommalla.

Kätevintä sekä tulostuksesta että digiratkonnasta selviämisen kannalta olisi se, että tehtäviä voisi ratkoa kuvaruutukaappauksista. Tämä vaatii näytöltä hyvää resoluutiota. Jos haluaa pääosin käyttää kuvaruutukopioita, tabletin leveämpään suuntaan näytön resoluution olisi hyvä olla vähintään 2500px.

Tämän resoluution omaa esim. Huawei MediaPad M5 Pro 10,8′, jossa on ns. 2K-näyttö (2560 x 1600px). Ristikoiden ratkontaa ajatellen kannattaa valita nimen omaisesti Pro-malli, jotta saa varmasti hyvin laitteen kanssa soveltuvan kynän.

Hieman näytön tarkkuudesta tinkien melko hyvä laite on iPad 9,7, jonka näytön resoluutio on 2048 x 1536px. iPad-laitteissa etuna on pidempi tuki päivityksille. Monessakin keskustelussa on tullut ilmi, että Huawein ohjelmistopäivitys on vain kaksi vuotta. Järkevämpää ehkä olisi tinkiä näytön resoluutiosta paremman ohjelmistotuen vastineeksi. iPad 9,7:lla voi käyttää Apple Pencil -kynää. Tablet-hanskan käyttö ei sillä olisi välttämätöntä. Kämmenselkä ei rekisteröityä piirrettäessä ja vain kynä tekee jälkeä näytölle, mutta kun kättä siirtää, kuva voi tahattomasti siirtyä.

Laite soveltuu hyvin normaalikokoisista ristikoista kuvakaappauksella tuotujen ristikoiden ratkontaan, melko hyvin isojen kokosivuristikoiden ja jopa jättiristikoiden ratkontaan. Hieman joutuu kuitenkin erittäin isojen ristikoiden kohdalla tinkimään laadusta. Jättiristikot pitää koostaa kahdesta kuvakaappauksesta valmiiksi määriteltyyn kuvapohjaan, mikä on hieman työlästä. Minulle iPad 9,7 & Apple Pencil -tasoinen laite olisi riittävän hyvä laitepari ristikon ratkontaan, jos ajatellaan vain saavutettua lopputulosta.

 

Mitä tulee iPadin käyttäjäystävällisyyteen, ikävin puoli laitteessa on se, että kuvakaappausten ottaminen on perin hankalaa. Jos painikkeita ei paina juuri sopivassa rytmissä, laite mene aloitustilanteeseen. Jos on vähänkin vajausta sorminäppäryydessä, laitteella on mahdotonta ottaa kuvakaappausta. Ei siis sovellu ainakaan ristikkoja ratkoville vanhuksille, jotka haluaisivat ristikkosivusta kuvakaappauksen!

Joitakin näytön resoluution suhteen iPad 9,7:n tasoisia Anroid-laitteita on myös saatavilla ja halvimmat kohtuullisen näyttötarkkuuden omaavat laitteet ovat vähän alle 400 €. Liikaa ei kannata maksaa. Mielestäni Samsung Galaxy Tab S3 oli aikanaan ylihintainen näytön resoluutio huomioiden (2048 x 1536px), vaikka laitteen kynässä on paineentunnistus. 

Yhtenä vaihtoehtona on Acer Chromebook Tab 10, jonka näytön resoluutio on sama, mutta hinta on huomattavasti alhaisempi. Mukana tulee Wacomin valmistama paineen tunnistusta tukeva kynä. Kokonaishinta jää alle iPad 9,7 & Apple Pencil -yhdistelmän. Ohjelmiston päivitettävyys on hyvä, joten tässä suhteessa laite on Android-laitetta suositeltavampi valinta.

 

Huawei Mediapad M5 Lite (350€; ostin tarjouksesta hintaa 199€) mukana tulee kynä. Laitteen näytön resoluutio (1920 × 1200px) ei aivan riitä huippulaatuisten kuvakaappausten ottamiseen IS Extra -palvelun kautta haettavista ristikoista. IS Extra -palvelussa Kovis-ristikoiden optimikoko on sellainen, että ristikon leveys reunaviivat mukaan luettuna on 1775px ja korkeus vähän yli 1400px. Koska tablet-laitteen ja selaimen käyttöliittymät ottavat korkeudesta n. 200px eikä kuvaa koskaan saa täysin laidasta laitaan, ristikon kooksi jää arviolta n. 1240x1000px eli kuvan laatu laskee selvästi.

Jos käyttää muita kuin kuvakaappauskuvia, laitteen kynän tarkkuus riittää erinomaisesti ristikoiden ratkontaan. Tässä suhteessa kalliimpaa laitetta ei tarvitse harkita. 

Microsoft Surface Go -laitteessa on kynä, mutta näytön resoluutio 1800x1200px on pikselimäärän suhteen hieman alamittainen, jos tarkoituksena olisi käyttää ristikon ratkonnassa kuvaruutukopioita. Ohjelmiston hyvä päivitettävyys on plussaa.

Mielestäni näytön koko saisi olla vähintään n. 10′, jolloin voi ratkoa tavanomaisen kokoista ristikkoa niin, ettei ristikkoa tarvitse pakosta suurentaa. Tavanomaisen kokoinen kuvaristikko näkyy tällöin ruudulla pinta-alaltaan noin puolet vastaavan paperiristikon koosta ja ruudulla paperilehdessä 1,0×1,0 cm suuruinen ristikkoruutu näkyy tablet-laitteessa n. 0,7×0,7 cm kokoisena. Ainakin itse pystyn melko vaivattomasti kirjoittamaan tuon kokoiseen ruutuun halvalla Android-laitteella, vaikka usein ristikkoa mukavuussyistä suurennankin. (Pienin kirjainkoko, jota pystyn laitteella kirjoittamaan on reilu 3mm, mutta tämän kokoinen teksti on jo melko rumaa).

Selvästi alle 10′ laitteessa ristikkoa joutuu useimmiten suurentelemaan, vaikka teoriassa ristikkoa voi kyllä ratkoa kännykälläkin, koska hyvän kynän tarkkuus riittää tähän tarkoitukseen.

IS Extran jättiristikot asettavat kuitenkin laitteille valtavan haasteen, josta oikeastaan yksikään laite ei ehkä pysty selviämään täysin kunnialla.

Yleisesti ottaen erittäin hyvin ristikkojen ratkontaan soveltuva laite on mielestäni iPad Pro 10,5 + sille kynä. Näytön resoluutio on 2224 x 1668px, mikä sekään ei ole erityisen hyvä IS Extra-palvelun jättiristikoiden suhteen, jos ajatellaan käytettävän yhtä kuvakaappausta.

iPad Pro 12,9 -laitteen näytön tarkkuus (2732 x 2048px) riittänee huippulaadukkaisiin kuvakaappauksiin.

Saman tasoinen on Microsoft Surface Pro 12.3′, joka on nettitestien perusteella mainio laite. MS Surface Pro 10, 5’ näytön resoluutio on 2736 x 1824 pikseliä, joka sekin riittää.

Em. kahdella laitteella saattaisi pystyä ottamaan IS Extra -palvelun kahden sivun jättiristikoista yhdellä kuvakaappauksella riittävän laadukkaan kuvan ristikoiden ratkontaan.

Kalliin laitteen etu on myös se, että muistikapasiteetti on riittävä. Halvan laitteeni ongelma on muistikapasiteetin loppuminen hieman kesken isoja ristikoita ajatellen. Käyttämäni piirrosohjelman teoreettinen kuvankäsittelymaksimi on 4096×4096 px, n. 16,8 miljoonaa kuvapistettä (kuvan vaaka- ja pystyleveydet voi valita vapaasti välillä 32-4096 px jälkimmäisen ollessa sekä pysty- että vaakasuunnassa maksiarvo). Isoilla kuvilla saattaa kuitenkin ilmetä pienimuistisilla laitteilla merkittävää toiminnon hidastumista, joten on suositeltavaa pientää kuvat niin, että kuvan leveämpään suuntaan koko ei ylitä n. 2500px. Kalliin hintaluokan laitteissa voi suhtautua kuvakokoihin huolettomammin.

Paremmassa laitteessa  on myös enemmän prosessoritehoa, mutta tässä suhteessa halpakin laite riittää. Sen kanssa toisinaan kuvan zoomaus ja siirto hieman takeltelee, mutta pieni takeltelu ei merkittävästi ratkontaa haittaa.

Kynän kirjoitus- ja kosketustuntuma sekä liikeseuranta ja -tarkkuus

Äärimmäisen tärkeää on hyvän kosketus- ja kirjoitustuntuman omaavan kynän käyttö. Hyvän kosketustuntuman saaminen ei ole laitteen hinnasta kiinni. Jos askartelee kapasitiiviselle näytölle oman kynän, voi saada hyvän kosketustuntuman, joka on parempi kuin missään kalliissa tablet-tietokoneessa – tosin kynä ei toimi kuin joissakin laitteissa.

Hyvä kosketustuntuma ei silti riitä, jos kättä joutuu pitämään irti näytöstä. Hyvä kirjoitustuntuma edellyttää, että käden voi laskea näytön päälle ja tablet-kynällä voi kirjoittaa kuten kirjoittaisi paperille. Vaikka halvalla laittella voi olla erittäin hyvä kirjoitustuntuma, lopputulos halvalla laitteella jää silti huonommaksi kuin kalliilla laitteella.

Kalliimmissa laitteissa kosketustuntuma on yleensä hieman liukas. Näin  on myös ostamassani Huawei MediaPad M5 Lite 10 -laitteessa. Liukkauteen tosin voi ajan myötä tottua.

iPad, MS Surface Pro  ja Huawein laitteissa kämmenen voi laskea näytön päälle kynää käytettäessä, jolloin näyttö tunnistaa vain kynän ja sen jäljen. Kämmenen nostaminen ja laskeminen uudestaan laitteen päälle voi aiheuttaa kuitenkin ei-toivottuja toimintoja tai vähintään kuvan siirtymistä.

Tämä sinänsä ei ole mikään suuri etu, sillä tästä ongelmasta selviää varsin helposti rakentamalla tablet-hanskan tai ostamalla kynän, jonka mukana tulee hanska tai ostamalla pelkän hanskan. Itse en kaipaa sitä, että voisin laskea paljaan kämmenen näytön päälle. Olennaisempaa on yleinen kosketus- ja kirjoitustuntuma.

Oikeastaan kallista laitetta ei kannata ylipäätänsä ostaa ennen kuin sitä on testannut. Gigantista voi saada laitteen käyttöönsä kuukaudeksi ilman ostovelvoitetta. Mielestäni kallista laitetta ei kannata ostaa nettikaupasta, jolla ei ole ns. kivijalkaliikettä, koska käyttötarkoitukseen sopimattoman laitteen palauttamisessa voi tulla ongelmia.

Se, missä kallis laite päihittää halvan laitteen on liikeseuranta ja liiketarkkuus. Pelkästään ristikoiden ratkontaan minulle halpakin laite tässä suhteessa kelpaa, vaikka sillä kirjoitusjälki on korkeintaan keskinkertaista.  Sormin piirtelyn ja ”kumituttipäiset” kynät saa kyllä unohtaa halvankin laitteen kanssa. Kumituttikynät eivät toimi hyvin edes kirjoitettaessa eivätkä ole juuri sormea kummempia.

Mutta mielestäni pelkästään ristikoiden ratkontaan lähemmäs 1000 € laitetta ei kannata ostaa. Jos harrastaa piirtämistä, kannattaa harkita paineentunnistuksen omaavan kalliin tablet + erikoiskynä -setin hankkimista.  Paineen tunnistuksen saa alle 400€ laitteeseen, joten sen takia ei tarvitse maksaa laitteesta n. 900 € tai enemmän.  Ristikoiden ratkonnassakin voi olla iloa paineen tunnistuksesta, jos tapana on hahmotella sanoja ohuella jäljellä. Kun sana varmistuu, voisi kirjoittaa päälle paksummalla jäljellä. Itse en tällaista ominaisuutta kaipaa.

Käsittelen iPad & Apple Pencil sekä paremman luokan Android-laitteiden kyniä tarkemmin omalla sivullaan. Mallitekstiä eri kynillä tehdyistä teksteistä löytyy sivulta Kynä ja muut apuneuvot.

Ongelmat, jotka kaipaavat ratkaisua/lisäselvitystä:

 • Muita maininnan arvoisia vaihtoehtoja voi ehdottaa.

Sivuun liittyvät keskustelut foorumisivustolla:

____________________

Voit kommentoida sivua foorumilla osastolla Muut aiheet. Tyyliltään epäasiallisista huomatan, siirrän moderointiosastoon tai poistan kokonaan (keskustelusäännöt). 

Ohjeita ibisPaint X -ohjelman käyttöön (ristikoidenratkonta)

Ristikkoa ratkomassa ibisPaint X -ohjelmalla

Sivun sisältö

Yleistä

Koin testaamistani ohjelmista ristikoiden ratkomisen kannalta parhaaksi ibisPaint X:n. Käsittelen tällä sivulla ohjelman soveltuvuutta nimenomaisesti ristikoiden ratkonnan kannalta enkä puutu muihin käyttötarkoituksiin lainkaan. Sivusta on silti hyötyä myös muiden käyttötarkoitusten osalta, sillä tämä sivu antaa yleiskuvan ohjelmasta. Minulla on myös lyhyt sivut ohjelman muista käyttötarkoituksista. Ohjelman saa sekä Android että iPad/iPhone -laitteille. Windowsilla pitäisi käyttää Android-emulaattoria enkä kokeillut ohjelmaa sen avulla.

Jouduin pakosta vaihtamaan käyttämääni piirrosohjelmaa ibisPaint X:ään kun sitä enne käytin Autodesk Sketchbook -ohjelmaa. Vaihto oli sikäli menestys, että kokonaisuutta ottaen koen ibisPaint X:n olevan lähes ihanteellinen ristikoiden ratkontaa. Siinä ei ole juuri mitään ristikoiden ratkonnan kannalta negatiivista piirrettä. Ristikoita voi ratkoa kohtuullisesti myös muilla ohjelmilla kuten esim. Luonnostelu.

ibisPaint X:n parhaat piirteet:

 • Ohjelma poistaa näkyvistä yläpalkin (mm. selaimet jättävät yläpalkin näkymään), mutta ei alapalkkia, mistä on se hyöty, että jos tekee tabletilla välillä jotain muuta, ohjelmien vaihto on sujuvaa eikä tarviste miettiä, millä tasolla piirto-ohjelma on siitä poistuttaessa. Palkkien piilotus on optimaalinen. Sopii mielestäni varsin hyvin kännykällekin, vaikka itse käytän sovellusta vain tablet-laitteella.
 • Ohjelma piilottaa omaa käyttöliittymäänsä lähes optimaalisesti. Kun ohjelman käyttöliittymän pääpalkki on piilotettuna, näytölle jää lähes yksinomaan ristikoiden ratkonnassa hyödylliset painikkeet läpinäkyvinä kuvakkeina, joiden olemassa olo ei juuri ratkontaa häiritse. Vain oikeaan yläkulmaan jää muutama ristikon ratkonnan kannalta tarpeeton toiminto. Ristikkokuva näkyy näytöllä melkein yhtä isona kuin Autodesk Sketchbookin kanssa. Vaikka painikkeiden alta näkee ristikon, jos haluaa kirjoittaa juuri painikkeiden kohdalle, se ei ole mahdollista, vaan ristikkoa pitää siirtää siten, että painikkeet eivät ole ristikon päällä.
 • Vaihto tehtävästä toiseen on erittäin helppoa. Vasemmassa alakulmassa on painike, joka vie galleriaan.
 • Ristikon tuominen ohjelmaan on suurin piirtein yhtä helppoa kuin toisi asiakirjan Word-ohjelmaan. Ohjelmaan voi tuoda kuvan ilman, että kuvalle luo etukäteen kuvapohjaa. Aiemmin kuvakoolle oli tuotaessa merkittävä rajoite (maksimi kuvakoko oli leveämpään suuntaan 2048), mutta rajoite on uudemmassa versiossa lähes poistettu. Omalla laitteellani tapahtuu pientä kuvakoon pienentymistä. 3888x2598px kokoinen kuva pienee kokoon 3547x2365px.

Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämän lähemmäksi ristikoiden ratkonnan kannalta optimaalista käyttöliittymää on vaikea päästä. Annan käyttöliittymästä ristikoiden ratkontaa ajatellen arvosanan 10-. Parempi ohjelma olisi oikeastaan vain ristikonratkontaan varta vasten räätälöity versio ibisPaint X:stä, jossa ristikonratkonnan kannalta tarpeettomat toiminnot olisi poistettu.

ibisPaint X:n huonot puolet:

 • Ainoa selvästi ärsyttävä puoli on se, että jos vaihtaa välillä ohjelmaa ja palaa takaisin ibisPaint X:ään, voi tapahtua seuraavia:
  • Kuva palautuu alkutilanteeseen – tämän tähden on järkevää, että kuvasta leikkaa ylimääräiset pois, jotta zoomausta haluttuun kokoon tulisi mahdollisimman vähän.
  • Jos kuva palautuu alkutilanteeseen, samalla myös käyttöliittymä palautuu lähtötilanteeseen. Tämä on erittäin pieni riesa, sillä alareunassa on piilotuspainike ja sopivilla asetuksilla käyttöliittymä ei koskaan näy täysikokoisena. Monessa tilanteessa alareunaan jäänyt käyttöliittymän osa ei häiritse lainkaan.
  • Toisinaan ohjelma siirtyy galleriatilaan, josta ratkottava ristikko tulee hakea uudestaan.

Teoriassa suurin kuva, jota ohjelma pystyy käsittelemään, on 4096x4096px (n. 16,8 milj. pikseliä). Jos muistia ei ole paljon, isolla kuvakoolla saattaa ilmetä merkittävää toimintojen hidastumista, joten maksimikuvakokoa kannattaa rajoittaa vähämuistisella laitteella n. 2500px leveämpään suuntaan tarkasteltuna.

Skaalaan kuvat yleensä niin, että itse ristikko leveämpään suuntaan on n. 1775px (Pelikaaniristikoissa ristikoiden ulkopuolella on kuusikirjaiminen avainsana ja jos se otetaan mukaan, kuvan koko on hieman isompi).

Huomautus.  Kuvaa pienennettäessä kannattavaa valita pienennysmetodi Sampling. Jos käyttää muuta moodia, vihjekuvat ja varsinkin teksti pehmenee niin, että vihjeet erottuvat huonommin!

Opastus ibisPaint X -ohjelman käyttöön ristikoiden ratkonnassa

Tein opastuksesta YouTube videon (uudemmissa versioissa on vähän enemmän toimintoja, mutta ne eivät ole ristikon ratkonnan kannalta olennaisia). Opastus koskee Androidin tablet-versiota.

Huom. Jostakin syystä YouTube-video ei toiminut oikein omassa tietokoneessani Chromella eikä Vivaldilla, mutta toimii Firefoxilla, joten toimivuusohjelmia saattaa esiintyä.

Mutta tällä sivulla käyn samat asiat kohta kohdalta lävitse kuvien kanssa. Käytän esimerkkiristikkona Anun ristikoiden haettua erästä ilmaista näyteristikkoa (Runosmäen paikallislehdessä julkaistu ristikko), joka näkyy myös sivun artikkelikuvassa

Kuvakaappauskuvia on pienennetty, jotta sivun lataamisaika ei venyisi kohtuuttomaksi. Toivottavasti kuvista saa pienennettynä riittävästi selvää (epäselvyys johtuu siitä, että olen käyttänyt kuvia pienentäessä oletusasetusta ”Trilinear”).

ibisPaint X:n aloitusnäkymä
ibisPaint X:n aloitusnäkymä

Ohjelma on suunniteltu siihen, että voisi jakaa piirroksia verkossa, minkä vuoksi ehdotetaan oman kuvagallerian lisäksi tutustumaan verkkogallerioihin. Aloitusnäytön alalaidassa esitellään parhaita tuotoksia – kuvat ovat japanilaistaiteilijoiden tekemiä, koska piirrosohjelma  on Japanista.

Kun menee omaan galleriaan, siinä galleriassa olevat kuvat ovat joko vasemman puoleiselle tavalla esitettynä.  Vasemmanpuoleisessa tapauksessa kun kuvaa klikkaa kerran, kuva tulee valituksi. Näkymiä voi vaihtaa kaksoisklikkauksilla. Kummassakin näkymässä itse kuvaa pääsee editoimaan, kun painaa ”Edit”-painiketta.

ibisPaint X:n gallerianäkymä
Gallerianäkymä, joka näyttää kaikki gallerian kuvat keskikokoisia pienoiskuvia käyttäen.
Yksittäinen kuva ibisPaint-ohjelman alleriassa
Yksittäinen kuva ibisPaint X -ohjelman galleriassa. Kuvia voi selata tässä näkymässä.

Mikäli galleria  on tyhjä tai haluaa luoda uuden kuvan, uuden kuvan saa oikean yläkulman +-merkkiä painamalla. Tämän jälkeen tulee seuraava näkymä, josta tulee klikata Import Picture -toimintoa. Android-laitteissa klikkauksen jälkeen kuvan voi hakea joko paikallisesti koneelta tai pilvipalvelusta, ainakin Google Drivesta tai Dropboxista. iPad-versiossa kuvan voi hakea vain paikallisesta kansiosta. Alla kuva toiminnon ottamisesta käyttöön (uudemmassa versiossa toiminto on ylimpänä heti ”New Canvas” tekstin alapuolella).

ibisPaintX Iimport Drawing
ibisPaintX Import Picture

Kun tiedosto on löydetty, tiedostoa klikkaamalla ohjelma lähtee tuomaan kuvaa ohjelmaan. Jos kuva on melko pieni, ohjelma hakee kuvan välittömästi ohjelmaan. Jos kuva on iso, ohjelma antaa kaksi vaihtoehtoa, mihinkä kokoon kuva tuodaan ohjelmaan.

ibisPaint X valitse tuotavan kuvan koko
ibisPaint X – valitse tuotavan kuvan koko

Isompi ehdotus kannattaa ristikoiden kohdalla pääsääntöisesti valita. Jos kuva on kovin iso, sitä voi jälkikäteen skaalata pienemmäksi. Jos kuvaa jälkikäteen pienentää, kannattaa pienennysmetodiksi (”Reduce”) valita ”Sampling”, sillä muilla metodeilla kuva pehmenee ja varsinkin tekstien selvyys laskee merkittävästi.

Lisäksi ohjelma oletuksena kysyy seuraavassa vaiheessa seuraavaa:

ibisPaintX Extract Drawing
ibisPaintX Extract Drawing

Tuo tarkoittaa käytännössä sitä, että jos klikkaa ”OK”, ohjelma muuttaa värikuvan mustavalkopiirrokseksi. Värikuville siis pitää aina valita ”Cancel”. Jos klikkaa OK ohjelma näyttää kuvan mustavalkoisena, mutta vielä varmistaa, halutaanko muutos tehdä ja ennen ohjelmaan ottamista muutoksen voi perua. Kyselyn voi asetuksista määritellä jätettävän väliin. Edempänä selitän, miten tämän kyselyn voi ottaa pois käytöstä. Itselläni se on pois käytöstä, vaikka mustavalkoisille ristikoille OK-napin painamisesta olisi hyötyä, sillä ohjelma hieman terävöittää mustavalkokuvaa.

Lähtötilanne kun asetuksia ei ole muutettu
Lähtötilanne kun asetuksia ei ole muutettu

Kuva tulee tämän näköiseen käyttöliittymään. Ohjelman asetuksen kannattaa välittömästi muuttaa kohdasta ”Settings”. Kerron seuraavaksi, mitä kannattaa muuttaa.

ibis Paint X -ohjelman muutetut asetukset
ibisPaint X -ohjelman muutetut asetukset

Yllä olevassa kuvassa ohjelma on muutetuilla asetuksilla.

Vasemmalla oleva tummapohjaisen palkin sijasta esillä on vain klikkauksella alareunasta esiin nouseva toimintopalkki. Alareunan toiminnot vasemmalta oikealle:

 1. Kumi/kynä – kun klikkaa kuvaketta, kynä muuttuu kumiksi ja päinvastoin – varsin kätevää.
 2. Toiminnon valitseminen ja näyttäminen. Tämä kohta tuli alapalkkiin, kun pääpalkki muutettiin ponnahduspalkiksi. Palkki piiloutuu automaattisesti ja avautuu vasta kun vaihdetaan klikkaamalla toimintoa. Palkissa näkyy tärkeimpien toimintojen osalta aktiivinen työkalu (esim. kynä, kumi ja teksti).
 3. Säädä työkalua, esim. minkälaisella kynällä ja minkä paksuisella kynällä haluat piirtää.
 4. Vaihda työkalun väri.
 5. Tässä nuoli on joko ylös- tai alapäin. Nuoli ylöspäin = näytä enemmän toimintoja ja laita toiminnoille taustaväri (asetuksista riippuen musta tai valkoinen). Kynä- ja kumitoimintojen kohdalla saa haluttaessa esiin liukusäätimet kynän/kumin paksuuden ja peittävyyden säätämiseen. Nuoli alaspäin käyttöliittymä piiloutuu enemmän ja kuvakkeilta poistuu taustaväri.
 6. Kumoa muutos.
 7. Tee uudelleen.
 8. Kerroksetluo aina uusi kerros ristikon ratkaisemiseksi!
 9. Siirry galleriaan vaihtamaan kuva toiseen.

Alapalkki on ristikoiden ratkaisemisen kannalta paras mahdollinen! Siinä ei ole mitään liikaa eikä mitään puutu. Ratkonnan aloitustilanteessa alapalkin yläpuolella esillä olevat liukusäätimetkin ovat erittäin hyödyllisiä. Kynän paksuutta joutuu muuttamaan ristikon koon mukaan. Jos aiempi täytetty ristikko oli eri kokoinen, kannattaa ennen ratkontaa kokeilla, mikä on uuden ristikon kanssa sopiva paksuus ja sitten säätää liukusäätimellä viivan paksuus aloitetulle tehtävälle soveltuvaksi. Jos haluaa merkitä epävarmat kohdat vaaleammalla värillä, värin tummuutta voi helposti säätää liukusäätimellä. Mitä kynän väriin tulee, vaihdan aina kynän värin mustasta tumman punaiseksi. Joskus käytän tumman sinistä tai jotain muuta väriä, jos luon kokeiluratkontoja omiksi kerroksikseen. Ristikon ratkonnan kannalta on erittäin hyvä muutos, että pääpalkki on ponnahtava, sillä kokeilematta näkyy, onko valittuna kynä vai kumi.

Mutta ensin tulee tehdä tarvittavat muutokset, jotka ovat seuraavat. Käyn kuvassa muutokset kuvaan numeroidussa järjestyksessä ja tärkeät muutokset ovat punaisella:

 1. Quick Eyedropper. Tämä on oletuksena päällä. Kun kynää pitää pidempään samassa kohtaa, kynän väri vaihtuu taustan mukaan. Ristikoita ratkottaessa otettava pois käytöstä ettei kirjoita valkoiselle pohjalle valkoista tekstiä!
 2. View Rotation. Tämä on oletuksena päällä. Tämän päällä olo voi aiheuttaa tahatonta kuvan pyörimistä, joten ristikkoja ajatellen pitää toiminto ottaa pois päältä.
 3. Window Color. Oletuksena on valkoinen teksti mustalla pohjalla. Mielestäni ohjelma on kivempi musta teksti vaalealla pohjalla, mutta tämä on ihan makuasia.
 4. Tool Setting Position. Asetukseksi kannattaa ehdottomasti vaihtaa ”Popup”.
 5.  Save Stabilizer settings. Stabilisaattorilla saa kirjaimia hieman oiottua. Ristikoita ratkottaessa samoja asetuksia voi käyttää joka kerta eli asetukset kannattaa mielestäni tallentaa.

Ruudulla oleva ristikko näkyy painikkeiden kohdallakin, mutta ristikkoa ei voi ratkoa, jos ristikkoa ei siirrä pois kuvakkeiden alta.

Uudemmissa versioissa on hieman enemmän valintoja. Ylimpinä ovat seuraavat säädöt:

Ibis Paint X uudet säädöt
Ibis Paint X uudet säädöt

Suosittelen ottamaan pois käytöstä ainakin säädön ”Undo by Two Finges Tap”. Huomasin, että kun yritin siirtää tai zoomata kuvaa, tein tahattoman kumoamistoiminnon, jolloin esim. viimeksi laittamani kirjain häipyi jostakin kohtaa ristikkoa. Jälkikäteen joskus huomasin täyttämättömän ruudun. Ainakin ristikoiden ratkonnasta kahden sormen kumoamistoiminnosta on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Stabilisaattorille on oma säätö ohjelman oikeassa ylänurkassa.

ibisPaint X ohjelman stabilisaattorin säätö
ibisPaint X ohjelman stabilisaattorin säätö
 1. Stabilizer. Kuinka voimakasta oikominen on (1-10).
 2. Shape of fade. Kynän loppujäljen pehmentämisen muoto
 3. Method. Real Time = oio kirjoituksen aikana. After = oio kirjoittamisen jälkeen.

Itselläni oikominen on maksiarvossa. Käytän oikomista vasta kirjoittamisen jälkeen, jotta voisi oppia, mikä on paras tapa kirjoittaa, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä. Oikominen saattaa ylipyöristää joitakin kirjaimia, joten oikomisen käyttöä tulee opetella.

Ohjelmalla on tuki paineen tunnistaville kynille. En osaa antaa ohjeita sen käyttöön, mutta sitä voi säätää asetuksista. Paineentunnistus saattaa olla ristikoiden ratkonnassa hyväkin ominaisuus, mikäli on tapana hahmotella epävarmoja sanoja heikolla jäljellä ja kun sana varmistuu, on tapana vahvistaa ratkaisusana paksummalla jäljellä.

Oikeassa yläpalkissa on ristikon ratkonnan kannalta kolme tarpeetonta toimintoa. Ohjelma olisi ristikon ratkonnan kannalta täydellinen, jos stabilaattorin säätö ja muut oikean yläkulman toiminnot olivat esiin ponnahtavassa pääpalkissa. Mutta ohjelmalla voi tehdä muutakin kuin ratkoa ristikoita, joten muutama ylimääräinen toimintopainike täytyy sietää.

Joskus ristikossa on ylimääräistä, joka kannattaa ennen ratkonnan aloittamista leikata pois. Alla oleva kuvapari selittää asian. Vihreällä väkäsellä (vasen alakulma oikeanpuoleisessa kuvassa) voi hyväksyä muutokset.

 

Säädä kuvan kokoa ibisPaint X -ohjelmassa
Säädä kuvan kokoa ibisPaint X -ohjelmassa
Rajaa kuva ibisPaint X ohjelmalla
Rajaa kuva ibisPaint X ohjelmalla
Alla esimerkki siitä, millaista jälkeä saa halvalla 1280×800 px 10′ tablet-tietokoneella, kun tavanomaisen kokoinen ristikko esitetään näytöllä niin, että kuva näkyy näytöllä kokonaisena (jos kuvaa suurentaisi ja kirjoittaisi suurennettuun ruutuun, jälki voisi olla parempaa). Näytöllä näkyvä ristikkokuva on todellisuudessa noin puolet siitä, mitä kuva olisi paperille painettuna.
ibisPaint X pienennetty ristikkokuva, jossa on esimerkkitekstiä
ibisPaint X pienennetty ristikkokuva, jossa on esimerkkitekstiä (linkki alkuperäiskuvaan)

Huomautus. Olen s-postitse pyytänyt lupaa käyttää verkkosivuillani Anun ristikoiden ilmaisristikoita ja olen saanut tähän luvan kunhan mainitsen, mistä ristikkokuvat ovat peräisin.

Ohjeista on myös ladattava Pieni ibisPaint X ohje, josta käy ilmi olennaisimmat asiat (ohjeessa ei  ole tekijänoikeudenalaista materiaalia, joten sitä saa käyttää vapaasti). Ohjelmalle on useita englanninkielisiä ohjeita (valmistajan ohjesivut). Ohjelmalle on runsaasti YouTube-videoita, mutta ne käsittelevät piirros- ja animaatiopuolta.

Jos haluaa varmuustallentaa kuvia, varmuustallenteen saa toimivimmin haettua käyttämällä Dropboxia. Myös Google Drivea voi käyttää tähän tarkoitukseen, mutta sen käyttöön ei ole opastusta.

Kännykkäversion erot

Jos kännykän näytön resoluutio on alhainen, asetuksista jää pois Tool Setting Position. Työkalut toimivat automaattisesti samaan tapaan kuin tablet-versio asetuksella ”Popup”. Näin käy ainakin 320x480px resoluution omaavalla kännykällä.

Kännykkäversiossa mainokset ovat vähemmän häiritseviä ainakin ristikon ratkonnan kannalta, sillä mainokset eivät näy piirrostilassa. Joskin tila ei ole kokonaan käytössä. Vaakasuuntaan laitettuna ylös jää harmittavan paljon tyhjää tilaa. Pystysuunnassa tila on lähes kokonaan käytettävissä.

Ongelmat, jotka kaipaavat ratkaisua/lisäselvitystä:

 • Koska itselläni ei ole paineen tunnistavaa kynää, en osaa kertoa, miltä sen käyttäminen tuntuisi ristikoita ratkottaessa.
 • Jos opastus kaipaa tarkennuksia, asiaa voi kommentoida tässä. YouTube-videossa on pieniä ajoitusongelmia, mutta uusiksi en aio sitä luoda.

Sivuun liittyvät keskustelut foorumisivustolla:

____________________

Voit kommentoida sivua foorumilla osastolla Muut aiheet. Tyyliltään epäasiallisista huomatan, siirrän moderointiosastoon tai poistan kokonaan (keskustelusäännöt). 

Kynä ja muut apuneuvot

Kynä, hanska ja tablet-tietokone

Halvoissa tableteissa on muutamia peruspuutteita, joita ei paremmissa laitteissa ole. Suurin ongelma  on sopivan kynän löytäminen ja kynään liittyvät ongelmat. Toinen puute halvoissa ja halvahkoissa laitteissa on se, että käden laskeminen näytön päälle aiheuttaa kaikenlaisia ei-toivottuja toimintoja. Niin käy ainakin useissa Android-laitteissa ja mahdollisesti myös vanhemmissa iPad-laitteissa.

Käsittelen tällä sivulla sitä, miten tablet-laitteen käyttö olisi ristikoiden ratkonnassa mahdollisimman miellyttävää. Esittämiäni toimintatapoja voi soveltaa myös tietokonepiirtämiseen ja maalaamiseen.

Teline

Itse käytän apuna vielä telinettä ja yritän välttää tabletista kiinni pitämistä. Jos pitää vasemmalla kädellä kiinni itse tabletista, käy helposti niin, että vasemmalla kädellä aiheuttaa virhetoimintoja. Värkkäsin telineen Wifi-laitteen pakkauslaatikosta sitä vahventaen ja modifioiden. Moneen laitteeseen saa kunnon telineen, joten tältä askartelulta voi välttyä.

Tablet-hanska

Laitteissa, jotka eivät tue sitä, että kämmenen laskeminen näytölle tulkitaan ei-merkitykselliseksi toiminnoksi (ns. palm rejection), ongelmasta pääsee eroon tablet-hanskalla. Käden voi laittaa näytölle, jos kädessä on artikkelikuvan kaltainen tablet-hanska (hanskakuvaa on hieman retusoitu). Pikaohje hanskan luomiseen (voit myös katsoa YouTube-videon):

 1. Etsi jostakin vanha sisävuorillnen villa- tai fleecehansikas.
 2. Tarkista, että hansikas eristää tarpeeksi eli kun hansikkaan kanssa painaa kättä voimakkaasti piirrosohjelmassa näytölle, näytölle ei tule piirrosviivoja. Jos eristys ei ole riitävä, liimaa vielä kolmas eristekerros.
 3. Leikkaa irti peukalo, etusormi, sisäosa keskisormea sekä käden ulko-osaa.
 4. Viimeistele lopputulos. Viimeistelyssä voi käyttää hukkapaloja ja toisen käden hanskaa, jolla ei enää ole paria.

Hanskasta tuli hieman kankea. Huomasin myös tehneeni virheen. Kämmeselästä olisi pitänyt pikkurillin tasolla jättää hanskaa jäljelle. Jouduin jälkikäteen liimaamaan levikkeen, jotta kämmenselkä ja ensimmäinen sorminivel eivät koskisi missään tilanteessa näyttöön. Tuonkin korjauksen jälkeen jouduin vielä korjaamaan hanskaa ompelemalla levikkeen pikkurilliin juureen kiinni.

Korjattu hanska
Korjattu hanska

Vaihtoehtoisesti riittää yksikerroksellinen fleece/villahansikas, jos sen sisään liimataan nahkaa. Tällainen ratkaisu oli ensimmäisessä hanskaversiossa, josta kerron blogisivulla.

Huom. Jostakin syystä YouTube-video ei toiminut oikein omassa tietokoneessani Chromella eikä Vivaldilla, mutta toimii Firefoxilla ja Microsoft Edgellä. Toisessa tietokoneessa ongelmia ei ollut, mutta niitä saattaa esiintyä.

Amazon tarjoaa koko joukon tablet-hanskoja, joten hanskaa ei tarvitse itse tehdä.

Tablettihanskan väsääminen/ostaminen ei ole välttämättömyys. Vaihtoehtona hanskan käytölle on sohvalla istuttaessa tukea teline vartaloon ja käsi joko vartaloon tai telineeseen. Toisella kädellä voi siirtää ristikkoa sopivaan kohtaan. Joskus toimin niin. Kirjoitusjälki hieman huononee, mutta kirjoituksesta saa selvän.

Vaikka käytössä olisi laite, joka ei kaipaa tablet-hanskaa, tablet-hanska tekee ristikon ratkomisesta ja tietokonepiirtämisestä miellyttävämpää. Kun hanska on kädessä, kättä voi liu’uttaa ruuduun pintaa pitkin eikä kättä tarvitse nostaa ruudulta kun siirtyy ristikossa toiseen paikkaan. Ilman hanskaa kuva saattaa liikkua kun joutuu siirtämään kättä eri paikkaan.

Kynä (stylus) ja sen kirjoitustuntuma

Apple Pencil on monessa suhteessa loistava laite ristikoiden ratkontaan, mutta se toimii vain iPad-laitteissa. iPad ohella eräille Android-taulutietokoneille tarjotaan varta vasten niille suunniteltua kynää. Käsittelen paremman laatuluokan laitteiden kyniä myös toisella sivulla.

Apple Pencil on hieman meluisa, joka ongelmana on myös itse tekemissäni kynissä. Koska itse tekemäni kynät eivät sovellu kuin osalle tablet-laitteista, käsittelen niitä sivulla Kynä halvalle Android-tabletille. Sivulta löytyy  myös YouTube-video oman kynän rakentamisesta.

Tilasin Aliexpressiltä kaksi kappaletta alla mainittua kynää, koska sitä oli eräässä keskustelussa kehuttu:

Läpyskä ja metalliverkkopääkynä
Läpyskä- ja metalliverkkopääkynä

Kynätyyppi on sellainen, että sen pitäisi toimia aivan kaikilla kapasitiivisilla näytöillä. Kynä kitka lasiin on melko sopiva ainakin omalla taulutietokoneellani (ehkä aavistuksen verran liukas). Sillä on mahdollista saada niin tarkkaa jälkeä, kuin mitä laite itsessään mahdollistaa. Tosin kynän kärki peittää hieman kirjoitettavaa kohtaa kaikista eniten tarkkuutta vaativissa kohteissa (kärki on n. 2,5 mm paksu). Kynä ei tue paineen tunnistusta. (Metalliverkon päällä on ohut kangas, joka jossakin vaiheessa menee puhki, joten niitä kannattaa tilata kerralla useita.)

Kynien toisessa päässä on kirjoittamiseen soveltuva pää, jossa on metalliverkko. Metalliverkkopää on kirjoitettaessa sormea hiljaisempi (eikä sillä tule edes vahingossa kynnen tuottamaa napautusääntä). Kun kirjoitetaan, olisi hyvä kiinnittää hattu läpyskäpäähän, jotta läpyskä ei huku. Vaikka omistaisi miten hyvän tablet-laitteen tahansa, suosittelen nettikirjoitteluun metalliverkkopäistä kynää miellyttävän kontaktin vuoksi.

Kun aiemmin kokeilin vastaavanlaista kynää, mutta se kynä osoittautui pettymykseksi, koska kärki irtosi todella helposti. Kerron pettymyksestä blogisivulla. Uudestakin tämän tyypin kynästä kärki irtoaa melko helposti. Pieni ongelma on myös se, että kynällä tulee helposti ylimääräisiä pisteitä, jos kynää ei laske riittävän nopeasti näytölle. Kynää ei pidä kallistaa n. 35 astetta enempää, ettei tule virheviivoja.

Ostamissani kynissä läpyskäpää soveltuu lähinnä intensiiviseen piirtämiseen. Ristikon ratkontaan kynä soveltuu huonommin. Ratkonnassa tarvitsee usein apuneuvoja. Kynää pitää tällöin käännellä. Jos hattua ei laita joka kerta kirjoittamistilanteessa päähän, läpyskä saattaa tökätä johonkin ja se saattaa hukkua. Tämän jälkeen kynä piirtokärki on käyttökelvoton.

Puhtaasti piirtämistä ajatellen kynätyyppi voisi olla halpa vaihto myös keskihintaiselle tabletille, jolle ei ole omaa erityiskynää. Kovin pikkutarkkaan piirtämiseen läpyskäpääkynä ei sovellu, koska kärki peittää piirrettävää kuvaa turhan paljon. Pikkutarkka piirtäminen edellyttää kapeakärkistä kynää.

Google Playn verkkosivuilla on IbisPaint X -ohjelmalle lyhyt esittelyvideo, jossa on käytetty tämän tyyppistä kynää.

Aliexpress tarjoaa myös hieman erilaista yhdistelmäkynää. Kynän kapeampi kärki matkii sivellintä. Kynän ”pensselipää” osoittautui liian epämääräisesti toimivaksi, joten en voi suositella kynää kenellekään.  Arvioin kynän toimivuuden tarkemmin sivulla Kynä halvalle Android-tabletille.

Vaikka omalla laitteellani en saa huippujälkeä, ei ole välttämätöntä hankkia 900 € ja siitä ylöspäin maksavaa laitetta hyvään lopputulokseen pääsemiseksi ainakaan ristikoiden ratkonnan kannalta ja käsin kirjoitettavien muistiinpanojen vuoksi. Kiitettävän tarkan kirjoitusjäljen ja kohtalaisen hyvän kirjoitustuntuman saa alle 500 € iPad 9,7 & Apple Pencil – laiteparin kanssa. Halvimmillaan hyvällä kynällä varustetun laitteen saa alle 400 €:lla (Acer Chromebook Tab 10 tai Huawei MediaPad M5 Lite 10).

Kalliskaan laite ei ole välttämättä hyvä, jos kirjoitustuntuma on huono. Lähtökohta hyvään ratkontakokemukseen ja muuhun piirtämiseen on minun mielestäni nimittäin kirjoitustuntuma. Sitä pitää testata, ennen kuin mitään laitetta ostaa. Voihan huonoon kirjoitustuntumaan tottua, mutta milloinkaan kirjoittaminen ei muodostu miellyttäväksi. Koska asia on erittäin olennainen, käsittelen sitä myös joillakin muillakin sivuilla.

Yleisesti ottaen kynään kannattaa satsata ja siinä  on seuraavat tekijä olennaisia:

 1. Kosketustuntuma näytön ja kynän välillä – ei saa olla tahmea eikä liukas.
 2. Tarkkuus.
 3. Liikeseuranta – jälki ei saisi tulla viiveellä ja kynän tulisi seurata nopeitakin suunnan muutoksia.
 4. Yleinen käyttötuntuma, mm. se, että onko kynä tukevan oloinen vai nulju ja miten se istuu käteen ja voiko kämmenen laskea näytölle.
 5. Kestävyys. Ennen kaikkea koskee kärjen kiinni pysymistä.
 6. Ääni.
 7. Kärjen paksuus (liian paksu kärki estää näkemästä, mitä tekee).
 8. Kynän toimintopainikkeet. Joissakin kynissä on ohjelmoitavia painikkeita. Itselleni ne eivät ole merkityksellisiä, mutta joku toinen saattaa kokea ne hyvinkin tärkeiksi.

2.-5. ovat hyvässä kunnossa Apple Pencil -kynässä (kynä vaikutti kestävältä, joten kestävyys oli vain oletukseni). 1. & 6. olisi erityisesti parannettavaa ja 7. suhteen ehkä jonkin verran. Jossakin muussa kynässä jotkin muut asiat ovat paremmin ja jotkut huonommin. Harmittelen ongelmia yhdessä blogikirjoituksessa.

Alla on kolme mallitekstiä, jotka kaikki on tehty niin, että ruudukon koko näytöllä on n. 0,7×0,7 cm (ristikkolehdessä tyypillinen ruutukoko on 1,0×1,0 cm). Skaalasin kuvia niin, että ruutukoko on suurin piirtein sama kaikissa kuvissa.

Mallitekstiä eräällä itse tekemälläni kynällä
Mallitekstiä eräällä itse tekemälläni kynällä
Tekstiä läpyskäpääkynällä. Pienin kirjain tablet-laitteen ruudulla on n. 1,5 mm.
Mallitekstiä läpyskäpääkynällä. Pienin kirjain (alarivin S) oli tablet-laitteen ruudulla n. 1,5 mm. Alarivin tekstiin korkeus on keskimäärin n. 2 mm ja sen yläpuolella olevan tekstin korkeus on keskimäärin n. 2,5 mm.
iPad 9,7 & Apple Pen luotua tekstiä
iPad 9,7 & Apple Pencil kanssa luotua tekstiä

Huawei MediaPad M5 Lite kirjoitettua tekstiä (ks. myös esimerkkiristikko).

Itse asiassa läpyskäpääkynän jälki on melko lähellä normaalia kirjoitustasoani, joten halvallakin laitteella saa kohtalaista tekstiä. iPadilla tuli itse asiassa hieman tavanomaista kauniimpaa jälkeä häivytysten ja oikomisien vuoksi. Huawei MediaPad M5 Lite yltää melkein iPadin tasolle, mutta kirjoittamisessa on pientä viivettä.

Ongelmat, jotka kaipaavat ratkaisua/lisäselvitystä:

 • Kaipaisin muidenkin kokemuksia erilaisista kynistä.

Sivuun liittyvät keskustelut foorumisivustolla:

____________________

Voit kommentoida sivua foorumilla osastolla Muut aiheet. Tyyliltään epäasiallisista huomatan, siirrän moderointiosastoon tai poistan kokonaan (keskustelusäännöt).